Paskelbta  Sau 22, 2016

ŠIAULIŲ RAJONO 2016 METŲ KALENDORIUS

KOVAS

4 d. — Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena.
8 d. — Tarptautinė Moters diena.
11 d. — Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.
20 d. — Žemės diena.
21 d. — Pasaulinė Poezijos diena.
27 d. — Tarptautinė teatro diena.
27, 28 d. — Šv. Velykos
***
1886 m. kovo 1 d.
Šiaulių apskrityje, Jonaičių kaime caro policijos žandaras surado slaptą mokyklą pas valstietį Motiejų Vėlių.
Lietuvių atgimimo istorijos studijos. — V. 1990. — T. 1.
1926 m. kovo 2 d.
Bubiuose gimė Vytautas OSTRAUSKAS, gydytojas neuropatologas, medicinos mokslų kandidatas, nusipelnęs gydytojas. Parašė vadovėlius ir mokomąsias priemones aukštosioms mokykloms.
T L E. — V., 1987. — T. 3, p. 252.
1906 m. kovo 4 d.
Pavenčiuose, Kuršėnų vlsč. gimė Kazys  LAUCIUS (Laucevičius), teisininkas. Mokėsi Kuršėnų pradžios mokykloje, 1928—1937 m. studijavo teisę VDU. 1925— 1927 m. redagavo „Šiaulietį”, 1927 —1928 m. dirbo Šiaulių m. ir apskr. įstaigoje. Į skautus įstojo 1922 m.,  aktyviai dalyvavo jų veikloje, Šiauliuose, redagavo „Šiaulių Skautą”. Skautiškaisiais, teisės, policijos, fotografijos meno klausimais rašė „Skautų aide”, „Skautybėje”, „Teisėje”, „Trimite”, „Karyje”. Atskiru leidiniu išleido „Fotografuoti gali kiekvienas” (1933, 1938). 1941 m. suimtas Kaune ir deportuotas į
Sovietų Rusiją.
Lietuvių enciklopedija. — Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1958.  — T. 14, p. 261 .
1861 m. kovo 7 (vasario 22) d.
rodyklė
Rakandžiuose, Šiaulių r. gimė Jonas ŠLIŪPAS, literatūros istorikas ir kritikas, publicistas, visuomenės veikėjas. Redagavo „Aušrą”, „Lietuviškąjį balsą”, „Uniją”. Išleido istoriografinį veikalą „Lietuviškieji raštai ir raštininkai” (1890), paskelbė kritikos straipsnių, kultūrinio, visuomeninio turinio raštų. Frontui artėjant, pasitraukė į Vokietiją. Mirė 1944 m. Berlyne, palaidotas Čikagoje (JAV).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 116—117.
1861 m. kovo 30 (18) d.
rodyklė5
Puziniškyje (Panevėžio r.) gimė Gabrielė PETKEVIČAITĖ-BITĖ, prozininkė, publicistė, kritikė. Mokėsi Mintaujos gimnazijoje, mokytojavo Panevėžyje. Dalyvavo visuomeninėje veikloje, lankėsi Šiaulių gegužinėse. Parašė apysakų ir apsakymų, romaną „Ad astra” (1933), pjesių, atsiminimų, paskelbė publicistikos ir kritikos straipsnių. Mirė 1943 06 14 Panevėžyje.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 117.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 35,448
Patarimai, ką skaityti pradedančiajam verslininkui
PRASIDĖJO ,,BIBLIOMŪŠIO” KOVOS

Nėra komentarų