Korupcijos prevencija

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą ir skaidrumą, ugdyti pilietiškumą ir užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą, vykdo korupcijos prevenciją. Jei turite pagrįstų įtarimų ir faktų apie darbuotojų korupcijos atvejus, prašome pranešti (taip pat ir anonimiškai) už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę atsakingai Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresniajai specialistei raštvedybai Rimai Vilkienei
tel. (8 41) 52 51 02, el. p. rastine@biblioteka.w3.lt arba atvykus į biblioteką (Aušros al. 21, LT-76299 Šiauliai, III aukštas).

Daugiau informacijos:
https://www.siauliuraj.lt/Veikla14134436598588

Informacija atnaujinta 2018-09-06