VEIKLOS DOKUMENTAI

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai (PDF, 6 MB)

2020 m. balandžio 16 d. Nr. T-110  sprendimas „Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektus“ (PDF, 87 KB )

2020 m. balandžio 16 d. Nr. T-109 sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“ (PDF, 76 KB)

2020 m. sausio 28 d. Nr. T-15 sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro tarybą, Viešosios bibliotekos tarybą ir Kultūros centro tarybą “, (PDF, 587 KB)

2020 m. sausio 28 d. Nr. T-13 sprendimas „Dėl teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje“, (PDF, 450 KB)

2019 m. vasario 12 d. Nr. T-15 sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo laiko suderinimo“, (PDF, 198 KB)

2019 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. T-14 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“, (PDF, 272 KB)

Šiaulių rajono leidybos finansavimo tvarkos aprašas (patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. T-177), (PDF, 139 KB )

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

Viešosios interneto prieigos teikimo karantino metu Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje tvarkos aprašas (PDF, 275 KB)

Dokumentų skolinimo paslaugos teikimo karantino metu Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tvarkos aprašas (PDF, 2 MB)

Darbuotojų saugos ir sveikatos darbo vietoje instrukcija karantino metu (PDF, 2 MB)

Dėl viešosios bibliotekos Tarybos sudėties patvirtinimo (PDF,528 KB)

Naudojimosi Šiaulių rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklės, (PDF, 4 MB)

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo tvarkos taisyklės, (PDF, 7 MB)