Finansinės Ataskaitos

2020  M. FINANSINĖS ATASKAITOS

II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita (PDF, 4,07 MB)
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas už laikotarpį 2020-01-01–2020-06-30 (PDF, 1,68 MB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 1, 66 MG)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 2,91 MG)
Tarpinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30 sutrumpintas aiškinamasis raštas (PDF, 837 KB)

I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita (PDF, 389 KB )
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas už laikotarpį 2020-01-01–2020-03-31 (PDF, 564 KB )
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis (PDF, 757 KB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. (PDF, 1 MB )
Tarpinių finansinių ataskaitų už laikotarpį nuo 2020-01-01 iki 2020-03-31 sutrumpintas aiškinamasis raštas (PDF, 60 KB )

2019  M. FINANSINĖS ATASKAITOS

2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (PDF, 5 MB)

IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF, 8 MB )
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 113 KB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. (PDF, 193 KB )
Aiškinamasis raštas prie 2019 m. finansinių ataskaitų (PDF, 2 MB )

III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (PDF, 6 MB )
Finansinės ataskaitos 2019 m. rugsėjo 30 d. (PDF, 7 MB )

II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita (PDF, 7 MB )
Finansinės ataskaitos 2019 m. birželio 30 d. (PDF, 7 MG)

I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita (PDF, 938 KB )
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas už laikotarpį 2019-01-01–2019-03-31 (PDF, 404 KB )
Finansinės ataskaitos 2019 m. kovo 31 d. (PDF, 7 MB)

2018  M. FINANSINĖS ATASKAITOS

IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF, 409 KB
Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 216 KB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF, 78 KB)
Finansų būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. (PDF, 210 KB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 119 KB)
Aiškinamasis raštas prie 2018 m. finansinių ataskaitų (PDF, 407 KB)

III ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m III ketvirtis (PDF, 10,5 MB)1-compressed
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas 2018 m. III ketv (PDF, 2,69 MB)
Finansavimo sumų ataskaita (PDF, 3,5 MB)
Finansų būklės ataskaita 2018 m. III ketvirtis (PDF, 6,7 MB)
Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. III ketvirtis (PDF, 3,6 MB)
Aiškinamasis raštas 2018 III ketvirtis (PDF, 2,8 MB)

II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. II ketv. (PDF, 7,95 MB)
Biudžeto išlaidų sąmatos aiškinamasis raštas 2018 m II ketvirtis (PDF, 3 MB)
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2018 01 01 iki 2018 06 30 (PDF, 388 KB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m.  birželio 30 d. duomenis (PDF, 508 KB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 910 KB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 532 KB)

I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita (PDF, 5 MB )
Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas už laikotarpį 2018-01-01–2018-03-31 (PDF, 3 MB )
Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis (PDF, 7 MB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis (PDF, 149 KB)
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-03-31 (PDF, 3 MB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis (PDF, 4 MB)

2017  M. FINANSINĖS ATASKAITOS 

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 409 KB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 754 KB )

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 793 KB )
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 316 KB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF, 289 KB)
2017 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (PDF, 1 MG)

III ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-09-30 (PDF, 3 MB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis (PDF, 3 MB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis (PDF, 6 MB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis (PDF, 3 MB)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (PDF, 5 MB )

II ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-06-30 (PDF, 3 MB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 335 KB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 6 MB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 3 MB)

I ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-03-31 (PDF, 608 KB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis (PDF,715 KB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis (PDF, 1,47 MB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis (PDF, 862 KB)

2016  M. FINANSINĖS ATASKAITOS 

Biudžeto išlaidų sąmątų vykdymo aiškinamasis raštas už laikotarpį 2016-01-01-2016-12-31(PDF, 422KB)
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 464 KB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 258 KB )
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 182 KB )
Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis (PDF, 467 KB)
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (PDF,871 KB)

III ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-09-30 (PDF, 263 KB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis (PDF, 286 KB )
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis (PDF, 456 KB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis (PDF, 303 KB)

II ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-06-30 (PDF, 590 KB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 799 KB )
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 1 MB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis (PDF, 743 KB)

I ketvirtis
Tarpinės finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-03-31 (PDF, 593 KB)
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis (PDF, 744 KB )
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis (PDF, 1 MB)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis (PDF, 756 KB )