Kraštotyros darbai (lentelė)

AUTORIUSLEIDINYSVIETOVĖ
-Apie biblioteką [Šiaulių rajono savivaldybės viešąją biblioteką] spaudoje ir internete: [straipsnių kopijos] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. –Šiauliai, 2001–2018.Šiauliai
-Apie Šiaulių rajono savivaldybės viešosios  bibliotekos struktūrinius ir teritorinius padalinius spaudoje ir internete: [straipsnių kopijos, smulkioji produkcija: (lankstinukai, kvietimai, skelbimai)]: [aplankai apie bibliotekas pagal Šiaulių rajono seniūnijas) / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2001–2018.Šiauliai
Baranauskienė, OnaVerbūnų folklorinio ansamblio istorija / Kultūros centro Verbūnų filialas – Verbūnai, 20142015 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr. Verbūnai
-Bazilionų mokyklos metraštis 2015–2016 m. m. / Bazilionų mokyklos ,,Jaunųjų metraštininkų“ darbas; vadovė Jūratė Furmanskė. – Bazilionai, 2015. – [Be ištisinės numeracijos] p.: iliustr. Bazilionai
Beišys, ArnasMano gatvės istorija / Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla; darbo vadovė Alina Šivickaitė – Ginkūnai, 2016 – 16 p: iliustr.Ginkūnai
Beišys, ArnasŠiaulių rajono Ginkūnų kaimo bendruomenės / Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla; darbo vadovė Alina Šivickaitė. – Ginkūnai, 2016 –20 p: iliustr.Ginkūnai
Bernotienė, VidaKą byloja Varputėnų krašto kryžiai / Varputėnų biblioteka – Varputėnai, 2017 – 16 p.Varputėnai
Bernotienė, VidaMetraštis [Rankraštis] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Varputėnų filialas - Varputėnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Varputėnų filialas, 2010 - [114] p : iliustr /35—18/7165/Varputėnai
Bernotienė, VidaVarputėnų apylinkės gamtos paminklai: [aplankas] / Varputėnų biblioteka – Varputėnai, 2016Varputėnai
Bernotienė, VidaVarputėnų bibliotekos metraštis – Varputėnai, 2010–2017 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Varputėnai
Bernotienė, VidaVarputėnų bibliotekos metraštis /2010-2013/ / Varputėnų biblioteka–Varputėnai, 2013 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr. Varputėnai
Bernotienė, VidaVarputėnų krašto švenčių ,,Aš myliu Varputėnus“ kronika / Varputėnų biblioteka – Varputėnai, 2013 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr /35-18/7164/Varputėnai
Bernotienė, VidaVarputėnų vaikų dramos kolektyvo veiklos aprašas /Varputėnų biblioteka – Varputėnai, 2016 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Varputėnai
Bernotienė, VidaVarputėnų krašto švenčių ,,Aš myliu Varputėnus“ kronika / Varputėnų biblioteka – Varputėnai, 2013 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Varputėnai
Bernotienė, VidaVarputėnų pagrindinė mokykla. Metraštis
[D. 1] : Varputėnų pagrindinė mokykla : Metraštis 1916 – 2000 : [kraštotyros darbas] / Varputėnų pagrindinė mokykla; metraštį paruošė mokytojos: Vanda Zikaitė-Vozbutienė; Vida Kasparaitė-Bernotienė; Irena Jakaitė-Slavinskienė; Vanda Navickaitė-Grybauskienė; spausdino Irena Katkienė. – Varputėnai: Varputėnų pagrindinė mokykla, 1916 – 2000. – [91] p.: iliustr. /35-18/7160/
[D. 2] : Varputėnų pagrindinė mokykla : [Metraštis] 1970 – 1980 : [kraštotyros darbas] / Varputėnų pagrindinė mokykla ; [metraštį paruošė mokytojos: Vanda Zikaitė -Vozbutienė; Vida Kasparaitė - Bernotienė; Irena Jakaitė-Slavinskienė; Vanda Navickaitė - Grybauskienė ; spausdino Irena Katkienė]. – Varputėnai : Varputėnų pagrindinė mokykla, 1970-. - [74] p. : iliustr. – Tiražas 1 egz. . /35-18/7161/
[D. 3] : Varputėnų pagrindinė mokykla : [Metraštis] 1980 – 1990 : [kraštotyros darbas] / Varputėnų pagrindinė mokykla; [metraštį paruošė mokytojos: Vanda Zikaitė - Vozbutienė; Vida Kasparaitė – Bernotienė; Irena Jakaitė-Slavinskienė; Vanda Navickaitė-Grybauskienė ; spausdino Irena Katkienė]. – Varputėnai : Varputėnų pagrindinė mokykla, 1980–. - [86] p. : iliustr.. - Tiražas 1 egz. . /35-18/7163/
[D. 4] : Varputėnų pagrindinė mokykla : [Metraštis] 1990 – 2000 : [kraštotyros darbas] / Varputėnų pagrindinė mokykla ; [metraštį paruošė mokytojos: Vanda Zikaitė-Vozbutienė; Vida Kasparaitė-Bernotienė; Irena Jakaitė-Slavinskienė; Vanda Navickaitė - Grybauskienė ; spausdino Irena Katkienė]. – Varputėnai: Varputėnų pagrindinė mokykla, 1990–. - [44] p. : iliustr. . /35-18/7162/
Varputėnai
Bezarienė, ZitaRaudėnų mokyklos istorijos apžvalga : 1910–1990 metai - Raudėnai : Šiaulių rajono Raudėnų pagrindinė mokykla, 2012 - 184 p : iliustr.Raudėnai
Bezarienė, Zita; Zmuidinaitė, AstaSesers Editos Reginos gyvenimo istorija : [vienuolės Reginos Teresiutės prisiminimai apie disidentinę veiklą sovietinės okupacijos laikotarpiu] : [kraštotyros darbas] / darbą parengė Zita Bezarienė ; Asta Zmuidinaitė ; kraštotyros būrelio nariai - Raudėnai : Lietuvos kraštotyros draugijos Šiaulių rajono skyrius Raudėnų pagrindinė mokykla, 2002 - 37, [70] p : iliustr.Raudėnai
Bielskienė, RitaSenosios laidojimo tradicijos / Gilaičių biblioteka mokykla – Gilaičiai, 2015 – 35 p : iliustr.Gilaičiai
Briedienė, VilmaKryžių kalnas / Meškuičių biblioteka – Meškuičiai, 2012–2015 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Meškuičiai
Briedienė ,VilmaMeškuičiai : [istorijos ir dabarties faktų kronika] / Meškuičių biblioteka - Meškuičiai, 2012-2015 - [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Meškuičiai
Briedienė, VilmaMeškuičių folklorinis ansamblis ,,Voverkėlis“: [albumas] / Meškuičių biblioteka – Meškuičiai, 2012–2015: iliustr.Meškuičiai
Butnorienė, JaninaAtvertus atgal istorijos puslapį Pirmosios bibliotekininkės atsiminimai [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ringuvėnų filialas ; vyr bibliotekininkė Janina Butnorienė - Ringuvėnai: Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ringuvėnų filialas, 2014 - [28] lap + 1 CD-R garso įrašas ,,Pirmosios bibliotekininkės Elvyros Glodenytės atsiminimai'' /32-18/7142/Ringuvėnai
Butnorienė, JaninaIš užmaršties prikelti metai: (atsiminimai) – Ringuvėnai, 1995 – 17 p.Ringuvėnai
Butnorienė, JaninaKryžius kaip atminties ženklas / Romučių biblioteka – Romučiai, 2017 – 24 p: iliustr.Romučiai
Butnorienė, JaninaPakėlės kryžiai mena skausmus ir džiaugsmus / Ringuvėnų biblioteka – Ringuvėnai, 2017 – 19 p: iliustr.Ringuvėnai
Butnorienė, Janina; Kanišauskienė, ZofijaPaslaptinga bažnyčia miško glūdumoje / Romučių biblioteka – Romučiai, 2018 – 44 p : iliustr.Romučiai
Butnorienė, JaninaRinguvėnų bibliotekos kronika (tęsinys) / Ringuvėnų biblioteka – Ringuvėnai, 2014 – 41 p: iliustr.Ringuvėnai
Butnorienė, JaninaRinguvėnų bibliotekos kronika ( tęsinys) / Ringuvėnų biblioteka – Ringuvėnai, 2015 – 59 p: iliustr.Ringuvėnai
Butnorienė, JaninaRomučių bibliotekos metraštis 2014 metai / Romučių biblioteka – Romučiai, 2015 – 49 p: iliustr.Romučiai
Butnorienė, JaninaRomučių bibliotekos metraštis 2013 metai / Romučių biblioteka – Romučiai, 2014 – 37 p: iliustr.Romučiai
Butnorienė, JaninaRomučių bibliotekos metraštis 2005–2007 – Romučiai, 2008Romučiai
Butnorienė, JaninaRomučių bibliotekos metraštis 2008–2010 – Romučiai, 2011Romučiai
Butnorienė, JaninaRomučių bibliotekos metraštis 2011–2012/Janina Butnorienė – Romučiai, 2013Romučiai
Butnorienė, JaninaRomučių bibliotekos metraštis 2013/ Janina Butnorienė – Romučiai, 2014Romučiai
Butnorienė, JaninaRomučių bibliotekos metraštis 2014/ / Janina Butnorienė – Romučiai, 2015Romučiai
Butnorienė, JaninaRomučių bibliotekos metraštis 2015/ Janina Butnorienė – Romučiai, 2016Romučiai
Butnorienė, JaninaRomučių bibliotekos metraštis 2016 – Romučiai, 2017 Romučiai
Butnorienė, JaninaSibiras–praeityje Sibiras–širdyje [Rankraštis] : Tremtinių atsiminimai: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Ringuvėnų struktūrinis teritorinis padalinys – Ringuvėnai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Ringuvėnų struktūrinis teritorinis padalinys /32-18/7139/Ringuvėnai
Butnorienė, JaninaŠiaulių rajono Romučių piliakalnis – Romučiai, 2018 – 22 p: iliustr.Romučiai
Butvidienė, SigutėŠakynos filialo kultūrinės veiklos kronika: [albumas] 2012–2014 / Kultūros centro Šakynos filialas – Šakyna, 2012–2014 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Šakyna
Dabregienė, BenitaAnsamblio „Vaivorykštė“ takais – Naisiai, 2002 – 26 p: iliustr.Naisiai
Dabregienė, BenitaGyvenimo akimirkos: [apie dailininkę, mokytoją Danutę Grigienę] – Naisiai, 2004 – 47 p: iliustr.Naisiai
Dabregienė, BenitaGibaičių kaimo istorija [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Naisių filialas ; [Benita Dabregienė] - Naisiai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Naisių filialas, [2012] – [46] lap : iliustr /27-18/7132/Gibaičiai
Dabregienė, BenitaKelionė į nežinią [Rankraštis]: Onos ir Petro Vaidžiulių tremties istorija iš Sereikių kaimo : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Naisių filialas – Naisiai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Naisių filialas, 2001 – 52 p: iliustr / 27-18/7145/Sereikiai
Dabregienė, BenitaNaisių kaimo akimirkų fragmentai / Naisių biblioteka – Naisiai, 2005–2015 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Naisiai
Dabregienė, BenitaNebylūs istorijų liudytojai / Naisių biblioteka – Naisiai, 2017 – 11 p: iliustr.Naisiai
Dabregienė, Benita„Seklyčia“ (moterų klubo metraštis) – Naisiai, 2002–2013 – 120 p: iliustr.Naisiai
Dabregienė, BenitaSereikių kaimo istorija – Naisiai, 2002 – 57 p: iliustr.Sereikiai
Dabregienė, BenitaVaikų klubas „Raganėlė“ – Naisiai, 2003 – 43 p: iliustr.Naisiai
Dabregienė, BenitaNaisių filialo metraštis 2005 m – Naisiai, 2006 – 25 p: iliustr.Naisiai
Dabregienė, BenitaNaisių filialo metraštis 2007 m – Naisiai, 2008 –30 p: iliustr.Naisiai
Dabregienė, BenitaNaisių filialo metraštis 2009 m – Naisiai, 2009 –14 p: iliustr.Naisiai
Dabregienė, BenitaNaisių filialo metraštis 2011 m – Naisiai, 2012 –30 p: iliustr.Naisiai
Dabregienė, BenitaNaisių filialo metraštis 2012 m – Naisiai, 2012 –25 p: iliustr.Naisiai
Daukšaitė, OnaIr gatvė turi gyvenimą (Ginkūnų gyvenvietės Žeimių gatvės istorija) / Ginkūnų biblioteka (kompiuteriu rinko Rimvida Linauskienė) – Ginkūnai, 2015 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr. Ginkūnai
Daukšaitė, Ona, Linauskienė, RimvidaIstorinė Šapnagių vieta – senkapis / Ginkūnų biblioteka – Ginkūnai, 2017 – 8 p: iliustr /13-18/7131/Šapnagiai
Daukšaitė, OnaMylėti artimą [Rankraštis] : būrelio veiklos kronika 1999- / Ona Daukšaitė. - Ginkūnai, 1999. - [2 aplankai]
[D. 1] : būrelio veiklos kronika 1996–1999 [Rankraštis] : [kraštotyros darbas]. - Ginkūnai, [1999]. - 121 lap. : iliustr. - [Darbas atliktas 1996–1999 m. Ginkūnuose] /13-18/7129/
[D. 2] : būrelio veiklos kronika 2000–2002 [Rankraštis] : [kraštotyros darbas]. - Ginkūnai, 2002. - 59 lap. : iliustr. - [Darbas atliktas 2000–2002 m. Ginkūnuose] ] /13-18/7138/
Ginkūnai
Doftartaitė, GenovaitėGinkūnų kultūrinis gyvenimas: [Vaizdo įrašas] / Ginkūnų kultūros centras – Ginkūnai, 2009–2013Ginkūnai
-Donelaičio pradėta – knygnešių išsaugota: parodos, skirtos Kristijono Donelaičio metams ir Lietuviškos Spaudos atgavimo 110 –osioms metinėms, katalogas / Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyrius; Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras; Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius. – Šiauliai: Lucilijus, 2014. – [12] p.Šiauliai
Filinskė, JonetaKuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos metraštis 2015 m – Kuršėnai, 2016 – 46 p.Kuršėnai
Filinskė, JonetaKuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos metraštis 2016 m – Kuršėnai, 2016 – 53 p.Kuršėnai
Formanskė, JūratėBazilionų krašto kriaučiai / Bazilionų mokykla–daugiafunkcis centras – Bazilionai, 2017 – 52 p: iliustr.Bazilionai
Grybauskienė, Dalia[Šiupylių bibliotekos] Metraštis-fotokronika: [albumas] / Dalia Grybauskienė – Šiupyliai, 1995Šiupyliai
Griciūtė, RusnėVainos kapeliai / Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla; darbo vadovė Alina Šivickaitė – Ginkūnai, 2017 – 26 p: iliustr.Ginkūnai
Grigalius, ArnasGinkūnai po 20 nepriklausomybės metų / Ginkūnų S. ir V. Zubovų pagrindinė mokykla; vadovė Alina Šivickaitė – Ginkūnai, 2012 – 21 p: iliustr.Ginkūnai
Gulbinaitė, LionėGruzdžių gimnazijos istorija / Gruzdžių gimnazija – Gruzdžiai, 2011 – 52 p: iliustr.Ginkūnai
Gulbinaitė, LionėKraštotyros būrelio veikla: [albumas] / Gruzdžių žemės ūkio mokykla – Gruzdžiai, [1994–1998] – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Gruzdžiai
Gulbinaitė, LionėKraštotyros būrelio veikla: [albumas] / Gruzdžių žemės ūkio mokykla – Gruzdžiai, [1998–] – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Gruzdžiai
Gulbinaitė, LionėMokytojai, palaidoti Gruzdžių kapinėse / Joniškio žemės ūkio mokyklos Gruzdžių profesinio mokymo centras – Gruzdžiai, 2011–2012 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Gruzdžiai
Gulbinaitė, LionėMokytojai, palaidoti Šiupylių kapinėse: [kraštotyros darbo ,,Mokytojai, palaidoti Gruzdžių kapinėse” tęsinys] / Joniškio žemės ūkio mokyklos Gruzdžių profesinio mokymo centras – Gruzdžiai, 2015 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Šiupyliai
Gulbinaitė, LionėMokytojai, palaidoti Gruzdžių kapinėse (3 d) – Gruzdžiai, 2017 – 27 p: iliustr.Gruzdžiai
Gulbinaitė, LionėPraeities skrynią atvėrus: [Lionės Gulbinaitės kraštotyrinė veikla] / Joniškio žemės ūkio mokyklos Gruzdžių profesinio mokymo centras – Gruzdžiai, 2015 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Gruzdžiai
Jasiškytė, JurgitaKą senoliai mena… / Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka – Gruzdžiai, 2014 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Gruzdžiai
Jasinauskienė, Elona; Kiuzlingienė, AudronėGilaičių sentikiai / Gilaičių biblioteka – Gilaičiai, 2013 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Gilaičiai
Jasiškytė, JurgitaGruzdžių dvaro istorija / Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka – Gruzdžiai, 2013 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Gruzdžiai
Jasiškytė, JurgitaKnygnešių pėdos Gruzdžių krašte / Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka – Gruzdžiai, 2008-2013 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Gruzdžiai
Jasiškytė, Jurgita, Šufinskienė, LionginaVienišas kryžius prie užmiršto kelio…: Kryžiai, stogastulpiai, koplytėlės Gruzdžių seniūnijoje / Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka – Gruzdžiai, 2017 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Gruzdžiai
Jasiukevičiūtė, Karolina, Filinskė, JonetaKuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos metraštis 2016 / Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka – Kuršėnai, 2016 – 53 p: iliustr.Kuršėnai
Jasiūnas, AugustasGal mes ir išlepę, bet be laisvės negyvensim…! / Kužių gimnazija; darbo vadovė Violeta Laurutienė, – Kužiai, 2017 – 46 p: iliustr.Kužiai
Jasiūnas, Augustas; Urbietytė, Evelina ir ktKužių seniūnijos bendruomenės / sudarė Augustas Jasiūnas, Evelina Urbietytė, Eglė Petrauskaitė, Albinas Rynkevič; darbo vadovės Violeta Laurutienė, Teresė Hokienė / Kužių gimnazija – Kužiai, 2016 – 40 p: iliustr.Kužiai
Jaugelienė, MarijaBazilionai: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Bazilionų filialas ; sudarė Marija Jaugelienė - Bazilionai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Bazilionų filialas, 1999 - 31 lap : iliustr - Rankraštinis dokumento originalas spausdintas kompiuteriu Kraštotyros darbas susegtas segtuve Tekstas, dokumentai, nuotraukų kopijos vienoje lapo pusėje - Tiražas 1 egz. Bazilionai
Jocienė, MarijaVarputėnų kaimo istorija / Varputėnų biblioteka – Varputėnai – Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Varputėnai
Jucaitė, LaimaMokyklos metraštis 2011–2012 / Drąsučių mokykla – Drąsučiai, 2011–2012 – 170 p: iliustr.Drąsučiai
Jucaitė, LaimaMokyklos metraštis 2012–2013 / Drąsučių mokykla – Drąsučiai, 2012–2013 – 196 p: iliustr.Drąsučiai
Juškėnienė, OnaGražiausios Gilvyčių kaimo sodybos / Gilvyčių biblioteka – Gilvyčiai, 2015 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Gilvyčiai
Kasparienė LinaKalendorius Varputėnų kultūros namai – Varputėnai, 2007 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Varputėnai
Kasparienė LinaKalendorius Varputėnų pagrindinė mokykla – Varputėnai, 2007 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Varputėnai
Kasparienė LinaKalendorius Varputėnų bendruomenė – Varputėnai, 2007 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Varputėnai
Kerienė, IngaVoveriškių bibliotekos 2013 metų metraštis / Voveriškių biblioteka – Voveriškiai, 2014 – 39 p: iliustr.Voveriškiai
Kerienė, IngaVoveriškių bibliotekos 2014 metų metraštis / Voveriškių biblioteka – Voveriškiai, 2015 – – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Voveriškiai
Kasparavičienė, NijoliaKairių seniūnijos kryžiai, koplystulpiai, stagastulpiau, paminklai/ Šiaulių apskr Povilo Višinskio viešoji biblioteka – Šiauliai, 2007 – 105 p : iliustr. Kairiai
Kasparavičienė, NijoliaKairių seniūnijos : Kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, paminklai : Kraštotyros darbas, skirtas Kairių bažnyčios 215-osioms metinėms, Balio Buračo 110-osioms gimimo metinėms, Šiaulių kraštotyros draugijos 80-mečiui / Nijolia, Kasparavčienė - Šiauliai, 2007 - 105 p: iliustr /14-13/631/Kairiai
Kasparavičienė, NijoliaKairių miestelio kapinės [Rankraštis] / Nijolia Kasparavičienė. - Šiauliai : Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2013. - 4 sąs. : nuotr.; 30 cm
Sąs. 1. - 2013. - 62 lap. : nuotr. /14-14/1774/
Sąs. 2 : Kairių "Senųjų" kapinių kapaviečių aprašai. - 2013. - 52 lap. : žml./14-14/1975/
Sąs. 3 : Kairių "Pušyno" kapinių kapaviečių aprašai. - 2013. - 119 lap.: žml. /14-14/1976/
Sąs. 4 : Kairių "Naujųjų" kapinių kapaviečių aprašai. - 2013. - 78 lap.: žml./14-14/1977/
Kairiai
Keturakytė, Zina, Budzinskas, AntanasMano gatvė / Šakynos biblioteka – Šakyna, (1993) 2013–2014 – 19 p: iliustr.Šakyna
Kniurienė, AurelijaKurtuove ir kurtuoviškiai / Kurtuvėnų biblioteka – Kurtuvėnai, 2015 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Kurtuvėnai
Kniurienė, Aurelija, Pluščiauskienė, IrenaKurtuvėnų bibliotekos metraštis / Kurtuvėnų biblioteka – Kurtuvėnai, 2013–101 p: iliustr.Kurtuvėnai
Kerienė, IngaVoveriškių apylinkių kryžiai / Voveriškių biblioteka – Voveriškiai, 2017 – 27 p: iliustr.Voveriškiai
Kerienė, IngaVoveriškių bibliotekos 2014 metų metraštis / Voveriškių biblioteka – Voveriškiai, 2015 – 39 p: iliustr.Voveriškiai
Kerienė, IngaVoveriškių bibliotekos metraštis už 2002 metus – Voveriškiai, 2004 – 21 p: iliustr.Voveriškiai
Kerienė, IngaVoveriškių bibliotekos metraštis už 2005 metus – Voveriškiai, 2006 – 17 p: iliustr.Voveriškiai
Kerienė, IngaVoveriškių bibliotekos metraštis už 2007 metus – Voveriškiai, 2008 – 18 p: iliustr.Voveriškiai
Kerienė, IngaVoveriškių bibliotekos 2013 metų metraštis – Voveriškiai, 2014 – 18 p: iliustr.Voveriškiai
Kerienė, IngaKerienė, Inga Voveriškių bibliotekos 2014 metų metraštis – Voveriškiai, 2015 – 39 p: iliustr.Voveriškiai
Keturakytė, Zina, Budzinskas, AntanasMano gatvė / Šakynos biblioteka – Šakyna, (1993) 2013–2014 – 19 p: iliustr.Šakyna
Kniurienė, AurelijaKurtuove ir kurtuoviškiai / Kurtuvėnų biblioteka – Kurtuvėnai, 2015 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Kurtuvėnai
Kniurienė, Aurelija, Pluščiauskienė, IrenaKurtuvėnų klojimo teatrų istorija / Kurtuvėnų biblioteka – Kurtuvėnai, 2015-59 p: iliustr.Kurtuvėnai
Kniurienė, Aurelija, Pluščiauskienė, IrenaKurtuvėnų bibliotekos metraštis / Kurtuvėnų biblioteka – Kurtuvėnai, 2012–2017–136 p: iliustr.Kurtuvėnai
Kniurienė, AurelijaKur liūdi Kurtuvėnų kryžiai pakelėm / Kurtuvėnų biblioteka – Kurtuvėnai, 2017 – 58 p: iliustr.Kurtuvėnai
Kniurienė, Aurelija, Pluščiauskienė, IrenaMeilė knygai iš kartos į kartą/Kurtuvėnų biblioteka – Kurtuvėnai, 2013-22 p. [12 iliustr p.]Kurtuvėnai
Kontrimas, AlgirdasAkimirkos iš Šiaulių apskrities 10-ojo klojimo teatrų festivalio…: [nuotraukų albumas] / Fotografijų autorius Algirdas Kontrimas; Šilėnų mokykla – Šilėnai, 2008 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Šilėnai
Kontrimas, AlgirdasXII-as klojimo teatrų festivalis Kurtuvėnai 2012 [nuotraukų albumas] / Fotografijų autorius Algirdas Kontrimas; Šilėnų mokykla – Šilėnai, 2012 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Kurtuvėnai
Kontrimas, AlgirdasTeatrų atlaidai Kurtuvėnuose: [nuotraukų albumas] / Fotografijų autorius Algirdas Kontrimas; Šilėnų mokykla – Šilėnai, 2016 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Kurtuvėnai
Kontrimas, AlgirdasUžgavėnės Kurtuvėnuose; Žiema, žiema, bėk iš kiemo: [fotoalbumai, įamžinantys Kurtuvėnų krašto liaudies tradicijas: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012] / Šilėnų mokykla – Šilėnai, 2017 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Kurtuvėnai
-Kraštotyra - tautos istorinės atminties dalis: parodos, skirtos Knygnešio dienai ir Lietuvos muziejų metams, katalogas /sudarytojai Elena Leparskienė, Sigita Lukienė, Rita Nesavaitė, Laimutė Varkalienė.- Šiauliai, 2012.- [12] p. Šiauliai
Kvecytė, Irmina, Rimkutė, ReginaLaisvės kovų atgarsiai Meškuičiuose: kompaktinis diskas (DVD+R) / Meškuičių gimnazija – Meškuičiai, 2017Meškuičiai
Kvecytė, Irmina, Rimkutė, ReginaLaisvės angelo kelionė nepriklausomybės link / sudarė Irmina Kvecytė, Regina Rimkutė; vadovė Rosita Serpauskienė / Meškuičių gimnazija – Meškuičiai, 2017 – 14 p: iliustr.Meškuičiai
Linauskienė, Rimvida, Daukšaitė, Ona,Byra žodžiai, jausmai ir darbai…: Šapnagių kaimo draugijos ,,Kibirkštėlė” veiklos kronika 2010-2013 m / Ginkūnų biblioteka-Ginkūnai, 2013-[Be ištisinės numeracijos] p: iliustr. Šapnagiai
Litevkienė, Birutė; Nesavaitė, RitaŠirdy nešiojanti nerimą: bibliografijos rodyklė: [apie kraštotyrininkę, bibliografę Birutę Stumbrienę / Šiaulių rajono centrinė biblioteka - Šiauliai, 1987 – 23 p :iliustr. Šiauliai
Litevkienė, Birutė; Nesavaitė, RitaŠiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka: leidinys skirtas bibliotekos 60-mečiui / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka. – Šiauliai, 2011. – 14 p.: iliustr. Šiauliai
Meinoriutė, Roma; Jakutienė, Genovaitė ir ktMetų knyga / sudarė Roma Meinoriutė, Genovaitė Jakutienė, Violeta Laurutienė, Virginija Steponavičienė, Jurgita Kragienė, Gediminas Prialgauskas / Kužių gimnazija – Kužiai, 2016 – 53 p: iliustr.Kužiai
Mišanova, MalvinaLiaudies menininkai – Kuršėnai, 1973 – 100 p.Kuršėnai
Mišanova, Malvina[Kuršėnų] Bibliotekos metraštis 1977 – Kuršėnai, 1978 – 15 p.Kuršėnai
Mišanova, Malvina[Kuršėnų] Bibliotekos metraštis 1978 – Kuršėnai, 1979 – 17 p.Kuršėnai
Mišanova, Malvina[Kuršėnų] Bibliotekos metraštis 1981 – Kuršėnai, 1982 – 13 p.Kuršėnai
Mišanova, Malvina[Kuršėnų] Bibliotekos metraštis 1982 – Kuršėnai, 1983 – 17 p.Kuršėnai
Mišanova, Malvina[Kuršėnų] Bibliotekos metraštis 1983 – Kuršėnai, 1984 – 13 p.Kuršėnai
Mišanova, Malvina[Kuršėnų] Bibliotekos metraštis 1984 – Kuršėnai, 1985 – 13 p.Kuršėnai
Nesavaitė, RitaStasys Anglickis: bibliografijos rodyklė/ Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Informacijos ir kraštotyros skyrius – Šiauliai, 2006 – 16 p.Šiauliai
Nesavaitė, RitaBibliotekinio darbo veteranai / Šiaulių rajono centrinė biblioteka – Šiauliai, 1989 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Šiauliai
Nesavaitė, RitaAugustinas Gricius : bibliografinė rodyklė. - Šiauliai, 1989-
[D. 1] : Augustinas Gricius : bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono centrinė biblioteka; sudarė: Rita Nesavaitė; nuotraukos R. Varkalio. - Šiauliai, 1989. - 60 lap., [3] iliustr. lap. ; 30 cm /3-18/7154/
[D. 2] : Augustinas Gricius : bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka ; parengė: Rita Nesavaitė. - papildyta nauja informacija. - Šiauliai, [2008]. - [12] p., ; 30 cm /3-18/7155/
Šiauliai
Nesavaitė, RitaJuozas Grušas : bibliografinė rodyklė - Šiauliai, 1987-Šiauliai
Nesavaitė, Rita[D.1] / LTSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Šiaulių rajono skyrius Šiaulių rajono centrinė biblioteka ; sudarė vyr bibliografė Rita Nesavaitė - Šiauliai, 1987 - 52 lap, [6] iliustr lap ; 30 cm /3-7151/Šiauliai
Nesavaitė, Rita[D. 2] ; papildoma literatūra bibliografinei rodyklei „Juozas Grušas“ / Šiaulių rajono centrinė biblioteka ; [sudarė vyr bibliografė Rita Nesavaitė] - Šiauliai, 199143781, [2] iliustr lap ; 30 cm /3-7152/Šiauliai
Nesavaitė, RitaLietuviškos spaudos platintojai ir knygnešiai Šiaulių rajone: bibliografijos rodyklė. - 2000-
[D. 1] : 1864 - 1904 / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka informacijos ir kraštotyros skyrius ; [sudarė Rita Nesavaitė]. - Šiauliai, 2000. - 30 lap., [5] iliustr. lap. : iliustr., faks. ; 30 cm /3-18/7149/
[D. 2] : 1864 - 1904 / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka informacijos ir kraštotyros skyrius ; [sudarė Rita Nesavaitė]. - Šiauliai, 2001. - 17 lap., [7] iliustr. lap. : iliustr., faks. ; 30 cm /3-18/7150/
Šiauliai
Nesavaitė, RitaLiteratūrinės Zigmo Gaidamavičiaus–Gėlės premijos laureatai /1977-1986/ : bibliografinė rodyklė / LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Šiaulių rajono skyrius. Šiaulių rajono centrinė biblioteka. - Šiauliai, 1986. - 33 lap., [15] iliustr. lap. ; 30 cm
/3-18/7156/
Šiauliai
Nesavaitė, RitaBalys Lukošius : bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka informacijos ir kraštotyros skyrius - Šiauliai, 2002 – 13 p.Šiauliai
Nesavaitė, RitaPovilas Matulionis: bibliografinė rodyklė / Šiaulių rajono centrinė biblioteka - Šiauliai, 199043796, [4] iliustr lap : iliustr, faks ; 30 cm /3-18/7159/Šiauliai
Nesavaitė, RitaAleksandras Merkelis : [literatūros istorikas] : bibliografinė rodyklė / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka - Šiauliai, 2002 - 17 p : portr / inv /Šiauliai
Nesavaitė, Rita; Varkalienė, LaimutėPrie atminties šaltinio: Sigita Lukienė : [apie Šiaulių rajono Garbės kraštotyrininkę, tautodailininkę ] : bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka – Šiauliai, 2009 – 18 p: iliustr.Šiauliai
Nesavaitė, RitaAntanas Skripkauskas : bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka – Šiauliai, 2004 –11 p.Šiauliai
Nesavaitė, RitaJonas Spudulis: bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka – Šiauliai, 2006 –16 p.Šiauliai
Nesavaitė, RitaAdolfas Strakšys: prozininkas, žurnalistas: [bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka– Šiauliai, 2002 – 14 p. Šiauliai
Nesavaitė, RitaŠakynos žemės literatas Antanas Budzinskas: bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka – Šiauliai, 2003 –18 p.Šiauliai
Nesavaitė, Rita, Varkalienė, LaimutėŠakynos krašto žymūs žmonės ir šviesuoliai / Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyrius; Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka – Šiauliai, 2012-[Be ištisinės numeracijos] p: iliustr, portr .Šakyna
Nesavaitė, RitaŠiaulių rajono bibliotekininkai kraštotyros baruose / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka – Šiauliai, 2004 –80 p.Šiauliai
Nesavaitė, RitaŠiaulių rajono centrinė biblioteka ir jos fondai – Šiauliai, 1992 [be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Šiauliai
Nesavaitė, RitaJonas Šliūpas : bibliografinė rodyklė / Šiaulių rajono centrinė biblioteka - Šiauliai, 1991 - 81 lap, [7] iliustr lap ; 30 cm /3-18/7157/Šiauliai
Nesavaitė, RitaŠviesos poetas : (Z Gėlės–Gaidamavičiaus 100-osioms gimimo metinėms) : bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono centrinė biblioteka - Šiauliai, 1994 - 82 lap, [8] iliustr lap ; 30 cm /3-18/7158/Šiauliai
Nesavaitė, RitaŠiaulių RCB Žarėnų filialo bibliotekininko A Budzinsko literatūriniai bandymai / Šiaulių rajono centrinė biblioteka – Šiauliai, 1986 – 9 p: iliustr.Žarėnai
Nesavaitė, RitaŠiaulių rajono centrinės bibliotekos metraštis /1981/ – Šiauliai, 1982 – 15 p : iliustr.Šiauliai
Nesavaitė, RitaŠiaulių rajono centrinės bibliotekos metraštis /1982/ – Šiauliai, 1983 – 19 p : iliustr. Šiauliai
Nesavaitė, RitaŠiaulių rajono centrinės bibliotekos metraštis /1983/ – Šiauliai, 1984 – 14 p : iliustr. Šiauliai
Nesavaitė, RitaŠiaulių rajono centrinės bibliotekos metraštis /1984/ – Šiauliai, 1985 – 15 p : iliustr. Šiauliai
Nesavaitė, RitaŠiaulių rajono kalendorius - [1985-2015]Šiauliai
Nesavaitė, RitaŠiaulių rajono 2014 metų kalendorius / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Informacijos ir kraštotyros skyrius – Šiauliai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013 (Šiauliai: Lucilijus) – 48 p: iliustr.Šiauliai
Nesavaitė, RitaŠiaulių rajono 2015 metų kalendorius / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Informacijos ir kraštotyros skyrius – Šiauliai, 2015 – 29 p: iliustr.Šiauliai
Nesavaitė, RitaŠiaulių rajono 2012 metų kalendorius/ Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Informacijos ir kraštotyros skyrius - Šiauliai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2012 -35 p : iliustr. Šiauliai
Nesavaitė, RitaŠiaulių rajono 2013 metų kalendorius/ Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Informacijos ir kraštotyros skyrius. – Šiauliai: Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013. -51 p. : iliustr.Šiauliai
Nesavaitė, RitaŠiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kronika (1951–1996) / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka – Šiauliai, 1996 – 69 p: iliustr.Šiauliai
Nesavaitė, RitaŠiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kronika (2000–2002) / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka – Šiauliai, 2006 – 72 p: iliustr.Šiauliai
Nesavaitė, Rita1863–1864 m sukilimo atspindžiai Šiaulių apskrityje: bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka – Šiauliai, 1993 – 27 p: iliustr.Šiauliai
Nesavaitė, RitaEugenija Ulčinaitė: bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka – Šiauliai, 2004 – 18 p: iliustr.Šiauliai
Nesavaitė, RitaUžmiršti vardai : bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono centrinė biblioteka - Šiauliai, 1992 - 99 lap, [11] iliustr lap : iliustr, faks ; 30 cm /3-18/7148/Šiauliai
Nesavaitė, RitaŽemaičių ir Lietuvos švietėjas – Laurynas Ivinskis: bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono centrinė biblioteka – Šiauliai, 1995 – 54 p: iliustr.Šiauliai
Pangonienė, LaimaPrisiminimai apie išnykusį Čiotlaukės kaimą/ Bubių biblioteka– Bubiai, 1999 – 12 p.Čiotlaukė
Pangonienė, LaimaZubovų dvaras Bubiuose / Bubių biblioteka– Bubiai, 2007 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Bubiai
Pauliukaitė-Šiaudkulienė, StasėMūsų gimtieji Kirbaičiai : žvilgsnis į mūsų praeitį ir dabartį / Stasė Pauliukaitė-Šiaudkulienė - Šiauliai, 2007 - 98 p. : iliustr /14-13/628/Kirbaičiai
Petravičienė, IrenaEiliuotojų klubas ,,Girstulė“/Gruzdžių A.Griciaus biblioteka - Gruzdžiai, 2012- 179 p : iliustr. Gruzdžiai
Petravičienė, IrenaGruzdžių miestelis: praeitis ir dabartis / Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka – Gruzdžiai, 2014 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Gruzdžiai
Petravičienė, IrenaĮžymūs Gruzdžių seniūnijos žmonės / Gruzdžių AGriciaus biblioteka- Gruzdžiai, 2013 – 268 p : iliustr. Gruzdžiai
Petravičienė, Irena; Šufinskienė, LionginaTremtinio skaudi dalia širdy Buvusių tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai [Rankraštis] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka - Gruzdžiai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka, 2018 - 107 lap : iliustr.Gruzdžiai
Petrauskaitė, AntaninaNeapykantos širdy nenešioju / Verbūnų biblioteka – Verbūnai, 2001 – 6 p: iliustr.Verbūnai
Petrauskaitė, AntaninaPadavimai apie Luponių piliakalnį Verbūnų biblioteka – Verbūnai, 2001 –7 p: iliustr.Verbūnai
Petrauskaitė, AntaninaPalikom tėviškėlę brangią / Verbūnų biblioteka – Verbūnai, 1995 – 33 p: iliustr.Verbūnai
Petrauskaitė, AntaninaVerbūnai – čia mūsų etninė savastis, čia aš gyvenu / Verbūnų biblioteka – Verbūnai, 2017 – 75 p: iliustr.Verbūnai
Petrauskaitė, AntaninaVerbūnų bibliotekos fondų istorija ir nūdiena – Verbūnai, 2011 – 12 p: iliustr.Verbūnai
Petrauskaitė, AntaninaVerbūnų bibliotekos masinių renginių kronika 1990–2010 m – Verbūnai, 2011 – 90 p: iliustr.Verbūnai
Petrauskaitė, AntaninaVerbūnų bibliotekos 2011 m metraštis – Verbūnai, 2012 – 44 p: iliustr.Verbūnai
Petrauskaitė, AntaninaVerbūnų bibliotekos 2012 m metraštis – Verbūnai, 2013 – 67 p: iliustr.Verbūnai
Petrauskaitė, AntaninaVerbūnų bibliotekos metraštis 2014 / Verbūnų biblioteka – Verbūnai, 2015 – 14 p: iliustr.Verbūnai
Platiakienė, AstaBazilionų miestelio bibliotekos kronika / Bazilionų biblioteka – Bazilionai, 2012—2014 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Bazilionai
Platiakienė, Asta; Petruitienė, DanguolėB. Mejerytės gatvės istorija: Anksčiau ir dabar / Bazilionų biblioteka – Bazilionai, 2006–2014 – Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Bazilionai
Popovienė, ZofijaStanelių giminės ištakos– Bubiai, 2011 – Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Bubiai
Poškienė, BirutėSenųjų amatų tradicijų tęsėjai / Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicijų centras– Kuršėnai, 2014 – Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Kuršėnai
Poškutė, Ieva; Poškutė, EglėVaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“ metraštis / redaktorė Leontina Valskienė / Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras – Kuršėnai, 2017 – 407 p: iliustr.Kuršėnai
Preimontienė, RamutėKairių biblioteka metų vingiuose 1949–2014 / Kairių biblioteka – Kairiai, 2015 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Kairiai
Preimontienė, Ramutė2014 m Kairių bibliotekos metraštis / Kairių biblioteka – Kairiai, 2015 – 39 p: iliustr.Kairiai
Preimontienė, Ramutė2016 metų Kairių bibliotekos metraštis – Kairiai, 2017 – 21 p: iliustr.Kairiai
Preimontienė, Ramutė2014 metų Kairių bibliotekos metraštis – Kairiai, 2015 – 39 p: iliustr.Kairiai
Preimontienė, Ramutė2013 metų Kairių bibliotekos metraštis – Kairiai, 2014 – 22 p: iliustr.Kairiai
Preimontienė, Ramutė2012 metų Kairių bibliotekos metraštis – Kairiai, 2013 – 20 p: iliustr.Kairiai
Preimontienė, Ramutė2011 metų Kairių bibliotekos metraštis – Kairiai, 2012 – 28 p: iliustr.Kairiai
Preimontienė, Ramutė2010 metų Kairių bibliotekos metraštis – Kairiai, 2011 – 20 p: iliustr.Kairiai
Preimontienė, Ramutė2009 metų Kairių bibliotekos metraštis – Kairiai, 2010: iliustr.Kairiai
Preimontienė, Ramutė2007 metų Kairių bibliotekos metraštis – Kairiai, 2008 – 14 p: iliustr.Kairiai
Preimontienė, Ramutė2006 metų Kairių bibliotekos metraštis – Kairiai, 2007 – 19 p: iliustr.Kairiai
Preimontienė, Ramutė2005 metų Kairių bibliotekos metraštis – Kairiai, 2006 – 24 p: iliustr.Kairiai
Preimontienė, Ramutė2004 metų Kairių bibliotekos metraštis – Kairiai, 2005: iliustr.Kairiai
Preimontienė, Ramutė2003 metų Kairių bibliotekos metraštis – Kairiai, 2004 – 20 p: iliustr.Kairiai
Preimontienė, RamutėKairių eiliuotojai/ Kairių biblioteka- Kairiai, 2013- 35 p : iliustr.Kairiai
Preimontienė, RamutėPrisiminimai apie Zapalslių kaimą/ Kairių biblioteka- Kairiai, 2013- 40 p: iliustr.Zapalsliai
Puščiuvienė Angelė; Teišerskienė, IrenaŠiaulių rajono centrinės bibliotekos metraštis /1979/ – Šiauliai, 1980 – 61 p : iliustr .Šiauliai
Puščiuvienė Angelė; Teišerskienė, IrenaŠiaulių rajono centrinės bibliotekos metraštis /1980/ – Šiauliai, 1981 – 52 p : iliustr .Šiauliai
Ragauskienė, VidaAmžininkų prisiminimai apie Vytautą Vitkauską: [aplankas] – Kuršėnai, 2013 – 60 p.Kuršėnai
Ragauskienė, VidaKuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos metraštis 2014 m/ Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka – Kuršėnai, 2014 – 214 p: iliustr.Kuršėnai
Ragauskienė, VidaKuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos metraštis 2012–2013 m – Kuršėnai, 2013–2014 – 191 p.Kuršėnai
Ragauskienė, VidaKuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos metraštis 2014 m – Kuršėnai, 2015 – 213 p.Kuršėnai
Ragauskienė, VidaPrisiminimai apie Vytautą Vitkauską / Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka – Kuršėnai, 2017 – 39 p: iliustr.Kuršėnai
Ragauskienė, VidaVytautas Vitkauskas ir Kuršėnų biblioteka / Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka – Kuršėnai, 2017 – 77 p: iliustr.Kuršėnai
Sinkevičienė, BirutėBazilionų mėgėjų teatras / Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialas– Bazilionai, 2014 – Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Bazilionai
Sinkevičienė, BirutėUžgavėnės Bazilionuose / Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filialas– Bazilionai, 2000–2012 – Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Bazilionai
Skėrys, LeonardasAndriejus Kalendra – pasaulio tautų teisuolis-Žarėnai, 2014-15 p : Iliustr .Žarėnai
Skėrys, LeonardasLietuvos kariuomenės leitenantas Pranas Petryla – Žarėnai, 2014 – 37 p: Iliustr.Žarėnai
Skėrys, LeonardasLietuvos kariuomenės puskarininkis Pranas Žalys – Žarėnai, 2015 – 10 p: iliustr.Žarėnai
Skėrys, LeonardasPolitinės kalinės tremtinės Pranės Varnaitės-Pakamanienės gyvenimo aprašymas tremtyje – Žarėnai, 2014 – 16 p: iliustr.Žarėnai
Skėrys, Leonardas; Skėrys, SteponasŠakynos – Žarėnų kraštas: pasipriešinimo kovos su okupantais – Žarėnai, 2014 – 33 p: iliustr.Žarėnai
Skirmantienė, OnaGyvenimas neįgaliųjų draugijos tėkmėj / Žadžiūnų biblioteka- Žadžiūnai, 2014- 108 p :iliustr. Žadžiūnai
Skirmantienė, OnaIšnykusio kaimelio istorija [Rankraštis] : Prisiminimai apie išnykusį Ilgosios Lovos kaimelį : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žadžiūnų biblioteka - Žadžiūnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žadžiūnų biblioteka, 1999 - 47 lap : iliustr /40-18/7136/Ilgoji Lova
Skirmantienė, OnaJonas Krikščiūnas-Jovaras / Žadžiūnų biblioteka – Žadžiūnai, 2004 – 21 p.Žadžiūnai
Skirmantienė, OnaKryžius ne tik kančios, bet ir tikėjimo simbolis… [Rankraštis] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Žadžiūnų struktūrinis teritorinis padalinys - Žadžiūnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Žadžiūnų struktūrinis teritorinis padalinys, 2017 - 33 lap : iliustr /40-18/7170/Žadžiūnai
Skirmantienė, OnaŽadžiūnų kaimo praeities ir dabarties atspindžiai / Žadžiūnų biblioteka – Žadžiūnai, 2014– 61 p: iliustr /40-18/7166/Žadžiūnai
Skirmantienė, OnaŽadžiūnai šiandien / Žadžiūnų biblioteka – Žadžiūnai, 2002– 30 p: iliustr.Žadžiūnai
Slavinskienė, DanutėLegendos, padavimai, pasakojimai ir istorijos apie Raudėnų mikrorajono vietoves – Raudėnai, 2006 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Raudėnai
Slavinskienė, DanutėPasakojimai ir istorijos apie Raudėnų mikrorajone esančius kryžius ir koplyčias / Raudėnų biblioteka – Raudėnai, 2017 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Raudėnai
Slavinskienė, DanutėRaudėnų bibliotekos metraštis/Raudėnų biblioteka- Raudėnai, 2013-[Be ištisinės numeracijos] p: iliustr .Raudėnai
Slavinskienė, DanutėRaudėnų praeitis ir dabartis [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raudėnų filialas – Raudėnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Raudėnų filialas, 2006 – [34] lap : iliustr.Raudėnai
Solovjovienė, OliaAukštelkė: [ apie vietovę] – Aukštelkė, 2009 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Aukštelkė
Spulginienė, JaninaBibliotekos metraštis 2013 / Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius – Kuršėnai, 2013 – 60 p: iliustr.Kuršėnai
Spulginienė, Janina2016 metų metraštis / Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius – Kuršėnai, 2016 – 91 p: iliustr.Kuršėnai
Spulginienė, Janina; Galkienė, BronėJo gyvenimas -muzikos aidas: kompozitoriaus VŠeinausko gyvenimas ir kūryba – Kuršėnai, 2006–2018– 35 p.Kuršėnai
Spulginienė, JaninaRomučių bibliotekos mikrorajono tremtiniai – Romučiai, 2002 – 10 p: iliustr.Romučiai
Stankaitienė, JurgitaLietuviškos spaudos platintojai ir knygnešiai Šiupylių krašte 1864–1904 / – Šiupyliai, 2012 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Šiupyliai
Steponavičienė, AlmaKraštotyros muziejaus Raudėnų mokykloje-daugiafunkciame centre atsiradimo istorija / Raudėnų pagrindinė mokykla – Raudėnai, 2015 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Raudėnai
Steponavičienė, AlmaSkerdienos dorojimas ir sūdymas: respublikinėje kompleksinėje kraštotyros ekspedicijoje, vykusioje Šiaulių raj Bazilionų krašte 2006 m, surinkta medžiaga : [kraštotyros darbas] / medžiagą surinko ir parengė Alma Steponavičienė - Raudėnai : Šiaulių rajono Raudėnų pagrindinė mokykla, 201243788 : iliustr.Bazilionai
Stonkuvienė, StasėTrumpa Aukštelkės pensionato istorija – Aukštelkė, 2005– [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Aukštelkė
Stonkuvienė, StasėVisuomenės veikėjas kunigas Vincentas Jarulaitis 1859-1939 – Aukštelkė, 2005– [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Aukštelkė
Stonkuvienė, StasėSpaudoje apie Aukštelkę: [iškarpų aplankas] / Aukštelkės biblioteka – Aukštelkė, 2015 – [Be ištisinės numeracijos] p.Aukštelkė
Streckienė, StasėKuršėnų miesto bibliotekos istorija 1992–2010 m – Kuršėnai, 1992 – 135 p.Kuršėnai
Streckienė, Stasė[Kuršėnų] Bibliotekos metraštis 1986 – Kuršėnai, 1987 – 14 p.Kuršėnai
Stumbrienė, BirutėŠiaulių rajono Gruzdžių bibliotekos istorija [Rankraštis] / sudarė Gruzdžių bibliotekos vedėja Birutė Stumbrienė. - Gruzdžiai, Šiaulių rajonas, [XIX a. antroji pusė - 1968]. - [2 aplankai]
[D. 1] : Šiaulių rajono Gruzdžių bibliotekos istorija XIX amžiaus antroji pusė - 1944 m. rugpjūtis [Rankraštis] : [kraštotyros darbas]. - Gruzdžiai, [1968]. - 68 lap. : iliustr. - [Darbas atliktas 1968 m. Gruzdžiuose] /7-16/5584/
D. 2] : Gruzdžių bibliotekos istorija 1944 m. rugsėjis - 1968 m. [Rankraštis] : [kraštotyros darbas]. - Gruzdžiai, [1968]. - 180 lap. : iliustr. - [Darbas atliktas 1968 m. Gruzdžiuose] /7-16/5585/
Gruzdžiai
Stumbrienė, BirutėŠiaulių rajono kalendorius - [1983–1984] – ŠiauliaiŠiauliai
Sutkutė B[Kuršėnų] Bibliotekos metraštis 1979 – Kuršėnai, 1980 – 8 p.Kuršėnai
Sutkutė B[Kuršėnų] Bibliotekos metraštis 1980 – Kuršėnai, 1981 – 12 p.Kuršėnai
Šalkauskas, StasysKonstantinas (Kostas) Šalkauskas – Lietuvos kariuomenės pulkininkas, savanoris – Šakyna, 2013–2014 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Šakyna
Šalkauskas, Stasys…vis tiek mielesnė Tau už viską Šakyna – šiaurės vakarai – Šakyna, 2013 – 78 p: iliustr.Šakyna
Ščegauskaitė, LinaKurtuvėnai: žmonės ir paminklai : Linos Ščegauskaitės diplominis darbas / Lina Ščegauskaitė - Šiauliai : Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakulteto Tapybos katedra, 1997 - 69 lap, iliustr [90] lap. Kurtuvėnai
Ščegauskaitė, LinaNagurskiai ir Kurtuvėnai (Istorinis-Menotyrinis tyrimas) : magistro darbas / Lina Ščegauskaitė - Šiauliai : Šiaulių Universiteto Dailės fakulteto Tapybos katedra, 2002 - 111 lap : iliustr.Kurtuvėnai
Ščeponavičiūtė, RobertaAukštelkės bibliotekos veikla 2014 / Aukštelkės biblioteka – Aukštelkė, 2015 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustrAukštelkė
Šeškauskienė, SalvinijaMalūnai [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Šiupylių filialas – Šiupyliai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Šiupylių filialas, 2015 - [41] lap + Vaikų kūryba ,,Malūnai'' [piešiniai] 8 iliustr lap /34-18/7167/Šiupyliai
Šeškauskienė, SalvinijaNuo Gruzdžių link Šiupylių [Rankraštis]: [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Šiupylių filialas – Šiupyliai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Šiupylių filialas, 2014 – [40] p : iliustr //34-18/7147/Šiupyliai
Šeškauskienė, SalvinijaŠiupylių bibliotekos metraštis 2014-2017 – Šiupyliai, 2012 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Šiupyliai
Šeškauskienė, Salvinija; Stankaitienė, JurgitaŠiupylių žemės ąžuolas: apie Augustiną Gricių / Šiupylių biblioteka – Šiupyliai, 2013–2014 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Šiupyliai
-Šiaulių krašto vietovių išskirtinumai ir tradicijos: parodos, skirtos Etnografinių regionų metams, katalogas / Šiaulių rajono savivaldybės administracijos kultūros skyrius; Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka; Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras; Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius. – Šiauliai: Lucilijus, 2015. – [12] p.Šiauliai
Šivickaitė, AlinaŠiaulių rajono Ginkūnų S. ir V. Zubovų pagrindinės mokyklos metraštis 2012 m / Ginkūnų S ir V Zubovų pagrindinė mokykla; jaunųjų kraštotyrininkų darbas; vadovė Alina Šivickaitė – Ginkūnai, 2013–2014 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Ginkūnai
Šivickaitė, AlinaŠiaulių rajono Ginkūnų S. ir V. Zubovų pagrindinės mokyklos metraštis 2013–2014 m / Ginkūnų S ir V Zubovų pagrindinė mokykla; jaunųjų kraštotyrininkų darbas; vadovė Alina Šivickaitė – Ginkūnai, 2013–2014 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Ginkūnai
Urbelienė, AstaKonstancijos ir Zigmo Jasnauskų genealogijos ąžuolas / Drąsučių biblioteka – Drąsučiai, 2012 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Drąsučiai
Valančiuvienė, DanutėEini…ir lieka pėdos aiškios [Rankraštis] : Pasakojimas apie Žarėnų krašto gyventoją Leonardą Skėrį, jo pomėgius ir veiklą : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žarėnų biblioteka - Žarėnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žarėnų filialas, 2004 - [29] p : iliustr /38-18/7144/Žarėnai
Valančiuvienė, Danutė,,Išėjo į alėjas, iš kurių–negrįžtama…'' [Rankraštis] : Pasakojimas apie buvusį Žarėnų bibliotekos bibliotekininką Antaną Budzinską, kuris Žarėnams atidavė 20 savo gyvenimo metų : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žarėnų biblioteka - Žarėnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žarėnų biblioteka, 2010 - [28] p : iliustr /38-18/7146/Žarėnai
Valančiuvienė, DanutėTai pamena seni sodybos medžiai : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Žarėnų filialas ; sudarė Žarėnų bibliotekos vyr bibliotekininkė Danutė Valančiuvienė; Laima Steponavičienė ; nuotraukos - Žarėnai : Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka Žarėnų filialas, 200643788 : iliustr. Žarėnai
Valuckienė, JūraApybraiža apie Bubių dvaro sodybą/Bubių biblioteka- Bubiai, 2011 - 26 p : iliustr.Bubiai
Valuckienė, JūraEtnografinio ansamblio "Obelėlė" praeitis ir dabartis / Bubių biblioteka – Bubiai, 2014 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Bubiai
Valuckienė, JūraKožnas namuose sveikatą randa, kuris kryžių stato / Bubių biblioteka – Bubiai, 2017 – 15 p: iliustr.Bubiai
Varkalienė, Laimutė; Nesavaitė, RitaRita Nesavaitė: bibliografijos rodyklė / Šiaulių rajono savivaldybės kultūros skyrius; Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka – Šiauliai, 2012 – 24 p: iliustr, portr.Šiauliai
Vazgienė, VitalijaŠiaulių rajono Kuršėnų kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“ istorija 1985–2010 / Kuršėnų kūrybos namai – Kuršėnai, 2011 D1 – 213 p: iliustr.Kuršėnai
Vazgienė, VitalijaŠiaulių rajono Kuršėnų kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“ istorija 1985–2010 / Kuršėnų kūrybos namai – Kuršėnai, 2011 D2 – 262 p: iliustr.Kuršėnai
Vazgienė, VitalijaŠiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus istorija (2000–2011) / Kuršėnų kūrybos namai – Kuršėnai, 2012 – 171 p: iliustr.Kuršėnai
-Vieškeliu per Kužių seniūniją / Kužių gimnazijos kraštotyros būrelio mokinių kolektyvinis darbas. – Kužiai, 2015. – 39 p.: iliustr.Kužiai
Viktoravičienė, NijolėKužių biblioteka spaudos ir interneto puslapiuose / Kužių biblioteka - Kužiai, 2002-2014- [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Kužiai
Vrublevskaja, JekaterinaMarius Katiliškis (Albinas Vaitkus) / Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija A Dereškevičienės kraštotyrinis muziejus – Gruzdžiai, 2015 – [Be ištisinės numeracijos] p: iliustr.Gruzdžiai
Vrublevskaja, JekaterinaJonas Šliūpas (1861–1944) / Gruzdžių gimnazija A Dereškevičienės kraštotyros muziejus – Gruzdžiai, 2017 – 66 p: iliustr.Gruzdžiai
Zeirytė, IrutėIš Šakynos mokyklos istorijos / Šiaulių rajonas Šakynos pagrindinė mokykla - Šakyna : Šiaulių rajonas Šakynos pagrindinė mokykla, 1998-1999 : iliustr [Be ištisinės numeracijos] p.Šakyna
Zeirytė, IrutėLietuvos kovų ir kančių keliai: [tremtinių prisiminimai] [Rankraštis] / Šiaulių rajonas Šakynos pagrindinė mokykla - Šakyna : Šiaulių rajonas Šakynos pagrindinė mokykla, 1998-1999 : iliustr [Be ištisinės numeracijos] p.Šakyna
Zeirytė, IrutėLietuvos kovų ir kančių istorija [Rankraštis] : [kraštotyros darbas] / Šiaulių rajonas Šakynos pagrindinė mokykla - Šakyna : Šiaulių rajonas Šakynos pagrindinė mokykla, 1999-2000 : iliustr – [Be ištisinės numeracijos] p.Šakyna
Zeirytė, IrutėLietuvos kovų ir kančių istorija [Rankraštis] / Šiaulių rajonas Šakynos pagrindinė mokykla - Šakyna : Šiaulių rajonas Šakynos pagrindinė mokykla, 2000-2001 - [5] lap : iliustr [Be ištisinės numeracijos] p.Šakyna
Zeirytė, IrutėVaclovo Jackevičiaus prisiminimai apie kolūkių kūrimąsi Šakynoje ir gyvenimą kolūkinėje santvarkoje ] / Šiaulių rajonas Šakynos pagrindinė mokykla - Šakyna : Šiaulių rajonas Šakynos pagrindinė mokykla, 2002-2003 : iliustr [Be ištisinės numeracijos] p.Šakyna
Zeirytė, IrutėŽydai šakyniečių atminty / Šiaulių rajonas Šakynos pagrindinė mokykla - Šakyna : Šiaulių rajonas Šakynos pagrindinė mokykla, 2001 – 26 p: iliustr.Šakyna
Žukauskienė, RitaNaisių literatūros muziejaus metraštis 2012–2015 / Šiaulių rajono literatūros muziejus – Naisiai, 2014 – 87 p: iliustr.Naisiai
Žukauskienė, RitaGarbės kraštotyrininkė Birutė Stumbrienė / Šiaulių rajono literatūros muziejus – Naisiai, 2013 – 27 p: iliustr.Naisiai
Šiupylis JonasAkimirkosKužiai