Paskelbta  Sau 22, 2016

ŠIAULIŲ RAJONO 2016 METŲ KALENDORIUS

GRUODIS

 1 d. — Pasaulinė AIDS diena.
3  d.  — Tarptautinė Neįgaliųjų žmonių diena.
10 d. — Žmogaus Teisių diena.
25, 26 d. — Šv. Kalėdos.

 **
1841 m. gruodžio 1
(lapkričio 19) d.
Šakynoje
(Šiaulių r.) gimė Pranas LIPŠTAS, parašęs     mokslo populiarinimo darbą „Aprašymas žemės ir jos  turtų” (1863, išsp. „Aušroje”, 1883 ). Studijavo Maskvos      universitete, dalyvavo 1863 m. sukilime, buvo kalinamas ir ištremtas. Mirė 1900 10 15 (2) Gruzdžiuose, palaidotas Šakynoje (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. V.,1996, p. 100.

1936 m. gruodžio 3 d.
juozapaitis

Pykuoliuose (Šiaulių r.) gimė Vytautas JUOZAPAITIS, kompozitorius ir dirigentas. Lietuvos valstybinėje                          konservatorijoje studijavo choro dirigavimą, vėliau               kompoziciją. 1970 m. priimtas į Lietuvos kompozitorių   sąjungą. Įkūrė Lietuvos radijo ir televizijos instrumentinį –      vokalinį ansamblį „Armonika” (1969). Prasidėjus Lietuvos atgimimui subūrė Lietuvos valstybinės konservatorijos pedagogų vokalinį – instrumentinį ansamblį „Laduto”. Padeda organizuoti dainų šventes ir kitus kultūros renginius. Suteiktas nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas. Sukūrė kelis šimtus įvairių žanrų instrumentinių ir        vokalinių kūrinių.
 Zubrickas B. Lietuvių kompozitoriai. — V., 2004, p. 173.

1906 m. gruodžio 7 (lapkričio 24) d.
Kuršėnuose
gimė Zigmas JANAUSKAS, dramaturgas. Nuo 1927 m. gyveno Kanadoje. Redagavo „Liaudies balsą”, parašė pjesių mėgėjų scenai („Pusseserė Salomėja”, „Žymus redaktorius”, „Kalėdų sapnas” ir kt. ). Mirė 1977 10 11 Toronte (Kanada).                               Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — V.,1996, p. 260.
1901m. gruodžio 19 d.
Pažusėliuose (Rokškio r.) gimė Stepas PISKARSKAS, agronomas, žemės ūkio mokslų kandidatas. 1935 -1941 m. Gruzdžių aukštesniosios gyvulininkystės mokyklos dėstytojas.
M L T E. —V., 1966. — T. 2, p. 865.
1891 m. gruodžio 21 d
Svistapolyje (Šiaulių r.) gimė Jonas REMEIKA, istorikas, pedagogas, tautosakininkas, filosofijos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas. 1941 m. išvyko į Vokietiją. Bendradarbiavo „Vilniaus žiniose”, „Ateityje”, „Lietuvoje”. Mirė 1974 m. Vokietijoje.
Kultūros barai. — 1990, Nr. 12, p. 65—72.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 35,695
Patarimai, ką skaityti pradedančiajam verslininkui
PRASIDĖJO ,,BIBLIOMŪŠIO” KOVOS

Nėra komentarų