Paskelbta  Sau 22, 2016

ŠIAULIŲ RAJONO 2016 METŲ KALENDORIUS

 RUGSĖJIS

1 d. — Mokslo ir žinių diena.
2 d. — Baltijos Jūros diena.
8 d. — Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena. Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena.
Tarptautinė Raštingumo diena.
22 d. — Baltų vienybės diena. Saulės mūšio pergalės šventė.
23 d.—Lietuvos žydų genocido diena. Holokausto diena.

***
1896 m. rugsėjo 13 d.

rastikis1Kuršėnuose gimė Stasys RAŠTIKIS, karo ir visuomenės veikėjas, publicistas. Lietuvos kariuomenės divizijos generolas. 19351940 m. Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas. V. Mirono vyriausybėje ėjo krašto apsaugos ministro pareigas. Bolševikams okupavus Lietuvą, pabėgo į Vokietiją. 1941 m. buvo Laikinosios vyriausybės krašto apsaugos ministru. Vokiečių  okupacijos metais dirbo Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 m.  gyveno JAV. Bendradarbiavo išeivių spaudoje. Parašė „Lietuvos karo istorijos paskaitos”, 5 karo vadovėlius,  atsiminimų knygas „Įvykiai ir žmonės”, „Lietuvos likimo   keliais”, „Kovose dėl Lietuvos”. Mirė 1985 05 02 Los Andžele (JAV). Stasio Raštikio vardu pavadintas tiltas per  Ventą Kuršėnuose.
Kuršėnų enciklopedija. Vilnius, 2005, p. 215.
1941 m. rugsėjo 17 d.
Šakynoje
gimė Dalia ŠILAINYTĖ, dailininkė.
Kultūros barai. — 1990, Nr. 12, p. 6572.

1906 m. rugsėjo 19 d.
Naujas paveikslėlis (1)

Kūjėnuose ( Kėdainių r. ) gimė Jurgis AMBRAŠKA, lietuvių pedagogas, kalbininkas. 1931 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Bendradarbiavo pedagoginėje spaudoje. Parašė „Lietuviu kalbos gramatiką” I II pradžios mokyklos klasei. Drauge su kitais sudarė vadovėlių IVI pradžios mokyklos skyriui „Aušrelė”, Parenge vadovėlių nelietuvių pradžios mokykloms. Išleido „Lietuviu kalbos gramatiką”, „Trumpą lietuvių kalbos gramatiką”. 1945 10 26 nužudytas Auksučiuose (Šiaulių r.).
Lietuvių kalbos enciklopedija Vilnius, 1999, p. 25.

Vadovėlių autoriaus Jurgio Ambraškos kapas. 
Senosios Kuršėnų miesto civilinės kapinės.

1236 m. rugsėjo 22 d.

Naujas paveikslėlis
SAULĖS MŪŠIS,
 Šiaulių mūšis įvyko Šiaulių (Saulės) žemėje tarp Lietuvos (veikiausiai žemaičių) ir Kalavijuočių  ordino kariuomenių per lietuviu kryžiaus žygį į Lietuvą.
T L E. Vilnius, 1987.   T. 3, p. 633.

 

 Saulės mūšis (dail. A. Krukas)

1931 m. rugsėjo 27 d.
Šėkščiuose
(Šiaulių r.) gimė Regina POŠKIENĖ, chemikė organikė, chemijos mokslų kandidatė (1966). Nuo 1959 m. Chemijos ir cheminės technologijos instituto mokslinė bendradarbė. Paskelbė mokslinių straipsnių apie biologiškai aktyvių medžiagų sintezę.
Kuršėnai. Klaipėda, 2003, p. 297.

1931 m. rugsėjo 29 d.
Pašvenčiuose,
Kurtuvėnų vlsč. gimė Gema Jadvyga STANELYTĖ, kovotoja dėl religijos ir tautos laisvės,  „Caritas“ sambūrio steigėja, žurnalo „Caritas“ bendradarbė, Eucharistijos bičiulių sąjūdžio dalyvė. Sibiro kalinė. 1981 02 04 išvežta į Sverdlovsko sritį, priverčiamųjų darbų       stovyklą.
Šiaulių naujienos. 2001, rugs. 29, p. 16.


Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 35,450
Patarimai, ką skaityti pradedančiajam verslininkui
PRASIDĖJO ,,BIBLIOMŪŠIO” KOVOS

Nėra komentarų