Paskelbta  Sau 22, 2016

ŠIAULIŲ RAJONO 2016 METŲ KALENDORIUS

 SPALIS

1 d. — Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
2 d. — Policijos diena. Angelų sargų diena.
5  d.—Tarptautinė Mokytojų diena.
9 d. — Pasaulinė pašto diena.
16 d.   — Pasaulinė Maisto diena.
15 d. — Tarptautinė Baltosios lazdelės diena.
24 d.  — Jungtinių Tautų diena. Pasaulinė Informacinių technologijų vystymosi diena.
25 — Konstitucijos diena.

***
1911m. spalio 3 d.

januskevicius
Tbilisyje (Gruzija) gimė Zigmas JANUŠKEVIČIUS, gydytojas kardiologas. Medicinos mokslų daktaras (1945).  1935 m. baigęs VDU, dirbo gydytoju Kuršėnuose, Kaune. Aktyviai dirbo Pasaulinėje sveikatos organizacijoje. Paskelbė per 450 mokslinių straipsnių. Parašė knygas „Selio teorija ir hormonų terapija”, „Praktinė elektrografija”, „Širdies ritmo sutrikimų gydymas”, „Papildomai sustiprinta elektrokardiograma”. Mirė 1984 05 26 Kaune.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. — Vilnius, 2005. — T. 8, p. 531.

1886 m. spalio 20 d.
Naujas paveikslėlisSvėdasų parapijoje gimė Antanas TREČIOKAS, farmacininkas, visuomenės veikėjas. 1909 m. atsikėlė į   Gruzdžius. Atidarė nuosavą vaistinę, įsteigė knygyną. Gruzdžiuose įkūrė Dainos ir scenos draugiją „Kanklės”,  suaugusiųjų vakarinius kursus. Dirbo Gruzdžių   savivaldybėje, buvo jos pirmininkas. Rašė korespondencijas „Vilniaus žinioms”, „Lietuvių ūkininkui“, „Šiaulių naujienoms“. 1936 m. perdavė vietos  savivaldybės bibliotekai 400 buvusių kultūros būrelių ir savo knygų. Mirė 1944 01 01 Gruzdžiuose (Šiaulių r.).
Gruzdžiai. —Vilnius,1999, p. 411.

1906 m. spalio 21 d.
aleksandravicius ivinskis

Vartuose (Marijampolės apskr.) gimė Petras ALEKSANDRAVIČIUS, skulptorius. Sukūrė paminklinę skulptūrą Laurynui Ivinskiui Kuršėnuose (1958). Mirė 1997 12 25 Vilniuje.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. — Vilnius, 2001. — T. 1, p. 312.

1866 m. spalio 26 d.
Diržiuose
(Šiaulių apskr.) gimė Motiejus ČEPAS, teisininkas, publicistas, lietuviškos spaudos bendradarbis, draudžiamosios spaudos platintojas. 1890 m. kartu su Roku Šliūpu Rakandžiuose lietuviškai spaudai remti  sukvietė Kauno gubernijos varpininkų suvažiavimą. Mirė 1962 01 24 Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias. — Vilnius, 1994.

1911 m. spalio 28 d.
Raudėnuose
gimė Simas VELBASIS (Simonas Jasinskas), baleto artistas, baleto mokytojas. Buvo  Valstybės teatro baleto solistas. 1944  m. pasitraukė į  Austriją, 1949 m. apsigyveno JAV, Čikagoje. 1951—1965 m. Čikagoje turėjo savo baleto studiją. Rengė spektaklius  Čikagoje, Clevelande, Toronte. Mirė 1987 07 19 St.Peterburge, FL, JAV.
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. — Vilnius, 2002. — T. 2, p.466.

1916 m. spalio 29 d.
Pakšteliuose
(Šiaulių r.) gimė Simonas RAMUNIS  (Ramanauskas), inžinierius architektas, Lietuvos dailės instituto dėstytojas, docentas ( 1965). 1938 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. 1944—1945 m. dirbo Šiaulių m. vyriausiojo architekto valdybos statybos bei architektūros kontrolės inspekcijos viršininku. Pagal S. Ramunio projektus pastatyti antkapiniai paminklai L. Girai, J. Lapšiui, B. Sruogai, paminklas L. Ivinskiui Kuršėnuose (1960). Mirė 2002 12 17 Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.
Kuršėnai. — Klaipėda, 2003, p. 294.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 35,447
Patarimai, ką skaityti pradedančiajam verslininkui
PRASIDĖJO ,,BIBLIOMŪŠIO” KOVOS

Nėra komentarų