Paskelbta  Sau 22, 2016

ŠIAULIŲ RAJONO 2016 METŲ KALENDORIUS

LAPKRITIS

1 d. — Visų Šventųjų diena.
2  d. — Vėlinių diena.
10 d. — Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi.
14 d. — Pasaulinė Diabeto diena.
16 d.  — Tarptautinė Tolerancijos diena.
18 d.— Latvijos nepriklausomybės diena.
20 d. — Tarptautinė Vaikų diena.
21 d. — Pasaulinė Televizijos diena.
23 d.  — Lietuvos karių diena.
30 d.— Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena.

***
1921 m. lapkričio 1 d.

Atidaryta Kužių pradinė mokykla.
Gaška J. Raštai. Vilnius, 1982, p. 98108.

1916 m. lapkričio 6d.

Kuršėnuose gimė Jonas VERTELIS, tautodailininkas. Mirė 1992.
Kuršėnų enciklopedija. — Vilnius, 2005, p. 284285; Kultūros barai.  1990, Nr. 12, p. 65 72.

1906 m. lapkričio 21 d.
Kumpiškėse
(Šiaulių r.) gimė Steponas STANKUS, ekonomistas. 1928 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją.  Mokytojavo Kuršėnuose. 19311936 m. studijavo VDU teisės fakultete. 1949 m. apsigyveno Čikagoje (JAV). Rašė straipsnius į „Ekonomiką”, „Tautos ūkį” ir kt. Buvo        nuolatinis ,,Lietuvių enciklopedijos” (JAV) bendradarbis. Mirė 1960 10 17 Čikagoje.
Lietuvių enciklopedija. — Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1963. — T. 28, p. 449450.

1851 m. lapkričio 23 d.
Ožkabaliuose (Vilkaviškio r.) gimė Jonas BASANAVIČIUS, lietuvių visuomenės veikėjas, kultūros  istorikas, folkloristas, gydytojas. Organizavo „Aušros” leidimą, kūrė Lietuvių mokslo draugiją, Vasario 16-osios  akto signataras. Paskelbė darbų lietuvių istorijos, etnografijos, kalbos, tautosakos, literatūros klausimais,    išleido pasakų, dainų rinkinių. [Palaikė ryšius su J. Šliūpu.  1909 m. dalyvavo Šiaulių gegužinėje]. Mirė 1927 02 16.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius,1996, p. 108.

1906 m. lapkričio 24 d.
Naujas paveikslėlis (1)
Kuršėnuose
gimė ONA ZAILSKIENĖ-KAŽDAILYTĖ,  visuomenininkė, skautų veikėja, skautininkė. 1949 m. apsigyveno JAV. Išleido knygą „Skautybė lietuvaitei”, spaudoje rašė jaunimo auklėjimo klausimais, kalbėdavo  per radiją. Šalpos organizatorė ir propaguotoja.        Apdovanota LSS Geležinio Vilko, Lelijos (1938) ordinais. Mirė 1982 02 22 Čikagoje (JAV).  Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. — V., 2002. — T. 2, p.511.

1911 m. lapkričio 28 d.
Ketūnuose
(Šiaulių r.) gimė Ada PELDAVIČIŪTĖ-MONTVYDIENĖ, dailininkė. Dailę studijavo Kauno meno mokykloje. Nuo 1936 m. studijas tęsė Florencijos dailės akademijoje Italijoje. Grįžusi į Lietuvą, dirbo kūrybinį darbą, dalyvavo parodose. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1949 m. apsigyveno Niujorke, JAV. Tapė daugiausia portretus, figūrines kompozicijas, kūrė lakštus. Kūriniai turi   ekspresionizmo bruožų, pasižymi puikia technika, portretai taikliai perteiktu žmogaus charakteriu. Mirė 1967 09 14 Niujorke (JAV).
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. –Vilnius., 2002. – T. 2, p. 93.

1901 m. lapkričio 29 (16) d.
grusas Žadžiūnuose (Šiaulių r.) gimė Juozas GRUŠAS, prozininkas, dramaturgas. Baigė Kauno universitetą, mokytojavo, dirbo leidykloje, Šiaulių dramos teatre. Paskelbė romaną „Karjeristai”, novelių rinkinius, dramos kūrinių „Herkus Mantas“, „Adomo Brunzos paslaptis“, „Meilė, džiazas ir velnias“, „Barbora Radvilaitė“, „Švitrigaila” ir kt. Mirė 1986 05 21 Kaune.


Vanagas V.
Lietuvių rašytojų sąvadas.–Vilnius,1996, p. 229.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 34,979
Patarimai, ką skaityti pradedančiajam verslininkui
PRASIDĖJO ,,BIBLIOMŪŠIO” KOVOS

Nėra komentarų