Paskelbta  Sau 22, 2016

ŠIAULIŲ RAJONO 2016 METŲ KALENDORIUS

BIRŽELIS

1 d. — Tarptautinė Vaikų gynimo diena.
5 d.  — Tėvo diena.
5 d.  — Pasaulinė Aplinkos apsaugos diena.
14 d. — Gedulo ir Vilties diena.
15 d. — Okupacijos ir genocido diena.
23 d. — Birželio Sukilimo diena.
24 d. —  Rasos ir Joninių diena.

***

1801 m. birželio 8 (gegužės 27) d.
Šiauliuose gimė Maurikis GIŠKEVIČIUS (Hriškevičius), ekonomistas, lenkų kalba parašęs Šiaulių ekonomijos dvarų istoriją (jos dalies vertimas į lietuvių k. paskelbtas “Mūsų senovėje” 1922 m.), išvertęs į lenkų kalbą M. Valančiaus “Žemaičių vyskupystę”. Studijavo Vilniaus universitete, buvo Šiauliuose Zubovų dvarų iždininku. Mirė 1864 m. Žemaitijoje.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius,1996, p. 73.
1941 m. birželio 10 d.

ksivickis l
Varšuvoje mirė Liudvikas KŠIVICKIS (Krzywicki), lenkų sociologas, archeologas. 1902 – 1911 m. tyrinėjo Bubių piliakalnį. Gimė 1859 08 21 Plocke (Lenkija).
T L E. — V., 1986. — T. 2, p. 413.

 

1891 m. birželio 16 d.

juras

Briduose gimė Pranciškus Mykolas JURAS, prelatas, visuomenės veikėjas, lietuviškosios knygos mecenatas. Mokėsi Sutkūnų pradžios mokykloje. 1912 m. išvyko į JAV. Mirė 1980 m. Putname (JAV).
Lietuvių enciklopedija. — USA, 1957. — T. 10, p. 114—115.

 

1566 m. birželio 20 d.
Gripsholme (Švedija) gimė Zigmantas VAZA, nuo 1587 m. Lietuvos Didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius, uolus katalikas ir bažnyčios rėmėjas. 1624 m. įsteigė bažnyčią Šiupyliuose.
Katalikų kalendorius žinynas. — Vilnius, 1991, p. 23.
1941 m. birželio 23 d.

dambrauskas vKuršėnuose, Gruževskio dvaro parke žiauriai nukankintas Vaclovas DAMBRAUSKAS, kunigas. Telšių vyskupijos garbės kanauninkas, paskutiniais metais Kuršėnų bažnyčios klebonas. Subūrė „Angelaičių būrelį”, „Pavasarininkų draugiją”, rinko lėšas naujai Kuršėnų bažnyčiai. Gimė 1879 09 09.

Lietuvių enciklopedija. — Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla, — T. 4, p. 263.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 35,267
Patarimai, ką skaityti pradedančiajam verslininkui
PRASIDĖJO ,,BIBLIOMŪŠIO” KOVOS

Nėra komentarų