Paskelbta  Sau 22, 2016

ŠIAULIŲ RAJONO 2016 METŲ KALENDORIUS

SAUSIS

1 d. – Naujieji metai. Lietuvos vėliavos diena.
13 d. – Laisvės gynėjų diena.
***
1771 m. sausio 15 d.
pabreza3
Večiuose (Skuodo r.) gimė Jurgis Ambraziejus  PABRĖŽA, poetas, religinės literatūros rengėjas, botanikas. 1798—1799 m. kunigavo Raudėnuose. Mirė 1849 11 11 (10 30) Kretingoje.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 59; http://www.kretvb.lt/lt/titulinis/44-kretingos-personaliju-zinynas/360-kpz-pabreza-jurgis

 

 

1911 m. sausio 24 d.
Žadžiūnuose
(Šiaulių r.) gimė Leokadija PAŠKŪNAITĖ, tautosakininkė, etnografė.
Kraštotyra. — Vilnius, 1981.  — Kn. 12, p. 110.
1936 m. sausio 25 d.
Kaune mirė Kazys KAUPIS, mokytojas, karininkas. Mokėsi Gruzdžiuose, Šiauliuose. Buvo Šaulių rinktinės vadas, dalyvavo jaunimo organizacijose Gimė 1903 01 17 Šiupyliuose.
Lietuvių enciklopedija. — JAV, 1957. — T. 11, p. 242.
1851 m. sausio 25 d.
vileisis p
Pasvalio r., Mediniuose gimė Petras VILEIŠIS, lietuvių tautinio atgimimo veikėjas. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, jo knygelės buvo platinamos Šiaulių apskr. Mirė 1926 08 12 Palangoje.
Aničas J. Petras Vileišis. — Vilnius, 1993.

 

 

 

1876 m. sausio 29 d.

Naujas paveikslėlis
Tauragės apskr., Kvėdarnos vlsč., Padievaičio kaime gimė Pranas LIATUKAS, vyriausiasis kariuomenės vadas, Krašto apsaugos ministerijos valdytojas. 1919 m. dalyvavo kovose su bermontininkais Kuršėnuose. Mirė 1945.
Surgailis G. Lietuvos kariuomenės vadai. – Vilnius, 1992.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 35,252
Patarimai, ką skaityti pradedančiajam verslininkui
PRASIDĖJO ,,BIBLIOMŪŠIO” KOVOS

Nėra komentarų