Paskelbta  Sau 22, 2016

ŠIAULIŲ RAJONO 2016 METŲ KALENDORIUS

RUGPJŪTIS        

9 d. — Tarptautinė Tautos diena.
12 d. — Tarptautinė Jaunimo diena.
15 d. — Žolinė (Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena).
23 d. — Juodojo kaspino diena.

***
1896 m. rugpjūčio 2 d.

Meškuičiuose gimė Julija ČEPULYTĖ-DRAUGELIENĖ, visuomenės veikėja, ateitininkė, ilgametė Pilviškių katalikių moterų draugijos skyriaus pirmininkė. 1947 m. atvyko į Braziliją. Dalyvavo San Paulo lietuvių bendruomenės veikloje, bendradarbiavo „Darbininke”, ,,Laike”.
Lietuvių enciklopedija. — Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1969. —T. 36, p. 161.

1921 m. rugpjūčio 3 d.

reimeris

Kuršėnuose gimė Vacys REIMERIS, poetas. Baigė Maskvos M. Gorkio literatūros institutą, redagavo  ,,Literatūrą ir meną”, ,,Gimtąjį kraštą”. Paskelbė eilėraščių   rinkinius „Pilnaties ratas”, ,,Eisenos”, „Poetai vaikšto  žeme”, „Delčios metas”, ,,Kasdien būties korida”,  „Katrenai rytui vakarui”, „Ave Marija” ir kt., poezijos knygų vaikams, išvertė A. Puškino, A. Tvardovskio ir kitų poetų    kūrinių.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius,1996, p. 79.

    

1861 m. rugpjūčio 13 (1) d.
Šiupyliuose
gimė Augustinas baranauskas aBARANAUSKAS, literatas, knygnešys. Vargoninkavo Žemaitijoje, už  spaudos platinimą kalintas. Parašė eilėraščių, prozos ir scenos vaizdelių, leido hektografuotą laikraštėlį „Dainų nešėjas”, „Dainų knygeles dėl berniukų ir mergelių”. Mirė 1923 08 24 Gruzdžiuose, palaidotas Šiupyliuose.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius,1996, p. 118.

 

 

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 35,269
Patarimai, ką skaityti pradedančiajam verslininkui
PRASIDĖJO ,,BIBLIOMŪŠIO” KOVOS

Nėra komentarų