Paskelbta  Sau 22, 2016

ŠIAULIŲ RAJONO 2016 METŲ KALENDORIUS

1766 m.
Kurtuvėnai įgijo privilegiją rengti turgus ir prekymečius.
Meilus E. Žemaitijos kunigaikštystės miesteliai XVII a. II pusėje — XVIII a. – Vilnius, 1997.
Apie 1792—1796 m.
Kurtuvėnuose pastatyta Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia.
Marcinauskas K. Dviračiu po Žemaitiją. -V., 1990, p. 260.
1796 m.
Įkuriama pirmoji mokykla Kuršėnuose.
Laikas. — 1995, lapkr. 25.
1831 m.
Laumakiuose, Gruzdžių valsčiuje gimė Kazimieras  BRAZIULIS, valstietis, 1863 m. sukilimo dalyvis. Nuteistas mirti ir 1863 m. rugsėjo 3 d. pakartas Šiauliuose, Sukilėlių kalnelyje.
Lietuvių enciklopedija. — Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1954. — T. 3, p. 232.
1831 m.
Po 1831 m. sukilimo uždarytas Bazilijonų vienuolynas Bazilionų gyvenvietėje.
Marcinauskas K. Dviračiu po Žemaitiją. — V., 1990, p. 12.
1831 m.
Po 1831 m. sukilimo Kryžių kalne, nelaimingųjų sukilėlių giminės, panorėję įamžinti nužudytų sukilėlių atminimą, pastatė daug kryžių.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — V., 1991. — T. 3, p. 29.
1831 m.
1831 m. sukilimo metu Kuršėnai buvo svarbus punktas. Kuršėnuose įvyko paskutinis Lietuvos
sukilėlių vadų pasitarimas. Kuršėnų vikarui kunigui P. Butkevičiui buvo perduotas saugoti sukilėlių archyvas.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — V., 1992. — T. 4, p. 453.
Apie 1836 m.
Belazariškyje (Raseinių r.) gimė Adomas BITĖ, 1863 m. sukilimo dalyvis, valstietis. Dalyvavo
kautynėse Šiaulių apskrityje. Mirė 1884 m. Paryžiuje.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. — Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. — T. 3, p. 249.
1841 m.
Pušynės dvare (Šiaulių apskr.) gimė Povilas BAGDONAVIČIUS (slap. Niečujus), 1863 m.
sukilimo dalyvis. Bajoras. Šiaulių ir Telšių apskr. suorganizavo 4 sukilėlių būrius. 1863 m.
rugsėjo 10 d. buvo suimtas ir sušaudytas.
T L E. — V., 1985. — T. 1, p. 162.
1841 m.
Šakynoje buvo 223 gyventojai.
M L T E. — V., 1971. T. 3, p. 359.
1861 m.
jonas lideikis

 

Ražuose (Šiaulių r.) gimė Jonas LIDEIKIS, tautosakos užrašinėtojas, valstietis, knygnešys. Mirė 1927 05 26 Gruzdžiuose.

 

Kaluškevičius B. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. 1864—1904. — V., 2004, p. 52.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 35,256
Patarimai, ką skaityti pradedančiajam verslininkui
PRASIDĖJO ,,BIBLIOMŪŠIO” KOVOS

Nėra komentarų