Paskelbta  Sau 22, 2016

ŠIAULIŲ RAJONO 2016 METŲ KALENDORIUS

VASARIS

16 d. — Lietuvos valstybės atkūrimo diena.
21 d. — Tarptautinė Gimtosios Kalbos diena.
24 d. — Estijos nepriklausomybės diena.

***

1931 m. vasario 16 d.
Šiauliuose mirė Henrikas LAUCEVIČIUS, gydytojas. Baigė Petrapilio karo medicinos akademiją. Pora metų gydytojavo savo šeimos Dzidų-Demereckių dvare, netoli Bubių (Šiaulių r.), vėliau persikėlė į Šiaulius. Gimė 1855 m.
Lietuvių enciklopedija. — JAV, 1958. — T. 14, p. 261.
1866 m. vasario 22 (10) d.
pakalniskis
Gedgaudžiuose (Kretingos r.) gimė Kazimieras PAKALNIŠKIS, prozininkas. Baigė Kauno kunigų seminariją, kunigavo Žemaitijoje, redagavo „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą”. Dėdės Atanazo, Tetulės Onos slapyvardžiais paskelbė keletą apysakų. Mirė 1933 07 01 Raudėnuose (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas — V., 1996, p. 122.

 

1871 m. vasario 22 d.
Gibaičiuose (Šiaulių r.) gimė Pranciškus  VASILIAUSKAS, memuaristas, publicistas. Baigė
Kauno kunigų seminariją, kunigavo Dotnuvoje,  Betygaloje, Mažeikiuose. Nuo 1937 m. gyveno JAV. Išleido atsiminimus „Mano sielos atgarsiai” (1943),  „Tėvynės ilgesyje” (1949), paskelbė publicistikos straipsnių. Mirė 1955 03 15 Čikagoje (JAV).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas —V., 1996, p. 134.
1801 m. vasario 28 (16) d.

Valancius
Nasrėnuose (Kretingos r.) gimė Motiejus VALANČIUS, vienas iš lietuvių beletristikos pradininkų, istorikas, švietėjas. Baigė Vilniaus kunigų seminariją, kapelionavo mokyklose, nuo 1850 m. Žemaičių vyskupas. Yra vizitavęs Šiaulių apskr. parapijas, aprašęs papročius. Parašė prozos kūrinių, daug religinio turinio raštų. Mirė 1875 05 29 (17) Kaune.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas — V., 1996, p. 73.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 35,265
Patarimai, ką skaityti pradedančiajam verslininkui
PRASIDĖJO ,,BIBLIOMŪŠIO” KOVOS

Nėra komentarų