Paskelbta  Sau 22, 2016

ŠIAULIŲ RAJONO 2016 METŲ KALENDORIUS

PRATARMĖ

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje kasmet sudaromi Šiaulių rajono minėtinų datų kalendoriai.
Šiaulių rajono 2016 metų kalendoriuje suregistruotos įžymių asmenų, turėjusių ar turinčių ryšį su Šiaulių rajonu, jubiliejinės gimimo ir mirties datos bei 2016 metais minėtini įvykiai, faktai. Kalendorius apima metus, kurie baigiasi skaičiais 1 ir 6.
Pagrindiniai datų šaltiniai — enciklopedijos, žinynai, monografijos, informaciniai bei periodiniai leidiniai, kraštotyros kartoteka, elektroninis katalogas, interneto tinklapiai.
2016 metų kalendoriaus pradžioje nurodomos datos, kurių žinomi tik metai, toliau medžiaga grupuojama mėnesių ir dienų eilės seka. Jei data turi tik mėnesį, ji pateikiama mėnesio pradžioje. Kalendoriaus pabaigoje nurodomos svarbiausios 2016 metų sukaktys.
2016 metų kalendorius skiriamas visiems, norintiems susipažinti su svarbiausiais Šiaulių rajono įvykiais ir jubiliejais bei juos pažymėti.

BIBLIOTEKOS JUBILIATĖS

BIBLIOTEKU METAI _LOGO_SPALVOTAS2

 

 

 

 

1936 m. lapkričio 1 d.
Pradėjo veikti GRUZDŽIŲ valstybinė viešoji biblioteka (dabar — Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka).
Lietuvos žinios. — 1937, saus. 2.
1941 m.
Įsteigta BAZILIONŲ biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D.2, p. 88.
1951 m.
Įsteigta ŠIAULIŲ rajoninė biblioteka (dabar — Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka).
Lietuvos TSR bibliotekos: pagrindinės žinios apie respublikos bibliotekas. —
Vilnius: Mintis, 1977, p. 103.
1956 m.
Įsteigta MEŠKUIČIŲ biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D. 2, p. 90.
1956 m.
Įsteigta ROMUČIŲ kaimo biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — Vilnius, 1979. — D. 2, p. 90.
1961 m.
Įsteigta Narušaičių kaimo biblioteka. 1978 m. perkelta į Aukštelkę ir pavadinta AUKŠTELKĖS kaimo biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D. 2, p. 90.
1971 m.
Įsteigta GILAIČIŲ kaimo biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D. 2, p. 89.
1971 m.
Įsteigta GINKŪNŲ kaimo biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. —V., 1979. — D. 2, p. 89.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 35,449
Patarimai, ką skaityti pradedančiajam verslininkui
PRASIDĖJO ,,BIBLIOMŪŠIO” KOVOS

Nėra komentarų