Paskelbta  Sau 22, 2016

ŠIAULIŲ RAJONO 2016 METŲ KALENDORIUS

REIKŠMINGI 2016-ŲJŲ METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮVYKIAI IR JUBILIEJAI

 

SUKANKA:

55 metai, kai 1961 05 17 Norkūnuose (Kaišiadorių r.) gimė Dalia DUBICKAITĖ, poetė, Zigmo Gėlės premijos laureatė (1982).

60 metų, kai 1956 m. gegužės 4 d. Kuršėnuose gimė Vytautas KIRKUTIS, poetas, Z. Gėlės premijos laureatas.

65 metai, kai 1951 įsteigta Šiaulių rajoninė biblioteka.

75 metai, kai 1941 06 23 Gruževskio dvaro parke, Kuršėnuose, nužudytas Kuršėnų bažnyčios klebonas, Garbės kanauninkas Vaclovas DAMBRAUSKAS.

75 metai, kai 1941 07 11 Kuršėnuose gimė Stasys LIPSKIS, literatūros kritikas.

75 metai, kai 1941 06 10 Varšuvoje (Lenkija) mirė Liudvikas KŠIVICKIS (Krzywicki), lenkų archeologas, sociologas, tyrinėjęs Bubių piliakalnį (Šiaulių r.).

75 metai, kai 1941 07 18 Džiuikuose (Šiaulių r. ) gimė Antanas VISOCKIS, dailininkas.

80 metų, kai 1936 12 03 Pykuoliuose (Šiaulių r.) gimė Vytautas JUOZAPAITIS, kompozitorius,  dirigentas.

85 metai, kai 1931 09 27 Šėkščiuose (Šiaulių r.) gimė Regina POŠKIENĖ, chemikė organikė, chemijos mokslų kandidatė.

90 metų, kai 1926 03 02 Bubiuose (Šiaulių r.) gimė Vytautas OSTRAUSKAS, gydytojas neuropatologas, medicinos mokslų kandidatas.

  95 metai, kai 1921 08 01 03 Kuršėnuose ( Šiaulių r.) gimė Vacys REIMERIS, poetas.

95 metai, kai 1921 05 21 Valdomuose (Šiaulių r. ) gimė Antanas  KRIŠTOPAITIS, dailininkas.

105 metai, kai 1911 01 24 Žadžiūnuose (Šiaulių r.) gimė Leokadija PAŠKŪNAITĖ, etnografė, mokytoja, kraštotyrininkė, Žadžiūnų kaimo tarmės tyrinėtoja. Mirė 1979 08 06 Šiauliuose.

105 metai, kai 1911 05 25 Lieporiuose (Šiaulių r.) gimė Justina JASAITYTĖ, dainininkė.

105 metai, kai 1911 m. Šiupyliuose įsteigta pradinė mokykla.

110 metų, kai 1906 09 19 Kūjėnuose (Kėdainių r.) gimė Jurgis AMBRAŠKA, pedagogas, vadovėlių autorius. 1945 10 26 nužudytas Auksučiuose (Šiaulių r.).

110 metų, kai 1906 06 26 Berlyne mirė Povilas VIŠINSKIS, kultūros veikėjas, literatūros kritikas. XX a. pradžioje gyveno Kurtuvėnuose (Šiaulių r.). Gimė 1875 06 28 Ušnėnuose (Kelmės r.).

115 metų, kai 1901 11 29 Žadžiūnuose (Šiaulių r.) gimė Juozas GRUŠAS, prozininkas, dramaturgas. Mirė 1986 05 21 Kaune.

120 metų , kai 1896 04 29 Juodlaukių k. (Kelmės r.) gimė Domas ANDRULIS, kompozitorius, chorvedys, pedagogas. Mokytojavo ir vadovavo chorams Kurtuvėnų ir Šakynos pradžios mokyklose. Mirė 1973 10 31 Šiauliuose. 

120 metų, kai 1896 09 13 Kuršėnuose (Šiaulių r.) gimė Stasys RAŠTIKIS, Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas, Krašto apsaugos ministras. Mirė 1985 05 03 Los Andžele (Los Angeles) (JAV).

125 metai, kai 1891 06 16 Briduose (Šiaulių r.) gimė Pranciškus Mykolas JURAS, kunigas, visuomenės veikėjas, lietuviškos knygos mecenatas. Mirė 1980 Putname (JAV), palaidotas Čikagoje.

125 metai, kai 1891 12 21 Svistapolyje (Šiaulių r.) gimė Jonas REMEIKA, istorikas, mokytojas, tautosakininkas. Mirė 1974 Vokietijoje.

130 metų, kai 1886 10 20 Svėdasų par. gimė Antanas TREČIOKAS, farmacininkas, visuomenės veikėjas.1900 atsikėlė į Gruzdžius, atidarė nuosavą vaistinę, įkūrė Dainos ir scenos draugiją „Kanklės“, ruošė gegužines. Mirė 1944 01 01 Gruzdžiuose (Šiaulių r.).

135 metai, kai 1881 07 29 Milvyduose (Šiaulių r.) mirė Laurynas IVINSKIS, literatas, leksikografas, vertėjas, lietuviškų kalendorių leidėjas. Palaidotas Kuršėnuose. Gimė 1810 08 15 Šilalės parapijoje.

145 metai, kai 1871 02 22 Gibaičiuose (Šiaulių r.) gimė Pranciškus VASILIAUSKAS, kunigas, visuomenininkas, publicistas, spaudos draudimo meto veikėjas. Mirė 1955 03 15 Čikagoje (JAV).

150 metų, kai 1866 02 22 (10) Gedgaudžiuose (Kretingos r.) gimė Kazimieras PAKALNIŠKIS, prozininkas. Kunigavo Raudėnuose (Šiaulių r.). Mirė 1933 07 01 Raudėnuose.

155 metai, kai 1861 Ražuose ( Šiaulių r. ) gimė Jonas LIDEIKIS, tautosakos užrašinėtojas, knygnešys. Mirė 1927 Ražuose.

155 metai, kai 1861 08 13 (1) Šiupyliuose (Šiaulių r.) gimė Augustinas BARANAUSKAS, literatas, knygnešys. Mirė 1923 08 24 Gruzdžiuose, palaidotas Šiupyliuose.

155 metai, kai 1861 03 07 ( 02 23) gimė Jonas ŠLIŪPAS, literatūros istorikas ir kritikas, publicistas. Mirė 1944 11 06 Berlyne, palaidotas Čikagoje (JAV).

175 metai, kai 1841 12 01 Šakynoje ( Šiaulių r. ) gimė Pranas LIPŠTAS, parašęs mokslo populiarinimo darbą „Aprašymas žemės ir jos turtų“ (1863, išsp. „Aušroje“, 1883). Mirė 1900 10 15 (2) Gruzdžiuose, palaidotas Šakynoje.

185 metai, kai prasidėjo 1831 metų sukilimas, apėmęs ir Šiaulių apskritį.

200 metų, kai 1816 05 09 ( 04 27 ) Knašiuose (Šiaulių r. ) gimė Andrius MATAS UGIANSKIS, leksikografas. Sudarė lietuvių kalbos žodyną „Surinkimas mūsų kalbos žodžių“. Mirė 1870 10 19 (07) Kazanėje (Totorija).

245 metai, kai 1771 01 15 Večiuose (Skuodo r. ) gimė Jurgis AMBRAZIEJUS PABRĖŽA, poetas, religinės literatūros rengėjas, botanikas. Kunigavo Raudėnuose . Mirė 1849 11 11 (10 30) Kretingoje.

780 metų, kai 1236 m. Šiaulių žemėje įvyko SAULĖS mūšis.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 35,253
Patarimai, ką skaityti pradedančiajam verslininkui
PRASIDĖJO ,,BIBLIOMŪŠIO” KOVOS

Nėra komentarų