Paskelbta  Sau 22, 2016

ŠIAULIŲ RAJONO 2016 METŲ KALENDORIUS

 1861 m.
Vyskupas M. Valančius Pakapę pakėlė į parapijas ir apie tai viešai paskelbė iš Pakapės sakyklos.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — V., 1991. — T. 3, p. 108.
1881 m.
Raudėnuose (Šiaulių r.) kunigas A. Stankevičius su parapijiečiais pastatė naują bažnyčią, kurią 1896 m. konsekravo vyskupas Antanas Baranauskas.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — V., 1992. —T. 4, p. 451.
1886 m.
Kužiuose buvo 94 gyventojai.
L T E. — V., 1980.— T. 6, p. 292.
1886 m.
Meškuičiuose gyveno 226 gyventojai.
L T E.—V., 1981.—T. 7, p. 425.
1886 m.
Šakynoje buvo 534 gyventojai.
L T E. —V., 1983.— T. 10, p. 521.
1891 m.
Kuršėnų parapijoje, Ivaškių kaime gimė Felicionas  DANIUSEVIČIUS, kunigas. Studijavo Petrapilio dvasinėje akademijoje, gavo bažnytinių teisių kandidato laipsnį. 1918 m. paskirtas Ukmergės „Saulės“ gimnazijos kapelionu. Mirė 1921 05 31 Kaune.
Lietuvių enciklopedija. — Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1964. — T. 4, p. 296.
1891 m.
Šakynoje (Šiaulių r.) gimė Vladas JANKAUSKAS, policijos tarnautojas. 1908—1919 m. mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje. Per I Pasaulinį karą baigė Tiflise (Tbilisyje) karo mokyklą. Grįžęs į Lietuvą, įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1927—1940 m. — Kauno miesto policijos
vadas. Mirė 1964 08 07 Medeljine (Medellin), Kolumbijoje.
Lietuvių enciklopedija. — Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1969. — T. 36, p. 263.
1891 m.
Sutkūnuose gimė Juozas  VALANČIUS, provizorius, visuomenininkas. 1930—1940 m. Šiaulių
miesto burmistras. Lietuvių tautininkų sąjungos Šiaulių apygardos pirmininkas. Priklausė Lietuvos farmacininkų sąjungai, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų vaistininkų sekcijos vadovo pavaduotojas. 1940 m. bolševikų suimtas, uždarytas į kalėjimą, o karui prasidėjus išvežtas Rygos kryptimi.
Lietuvių enciklopedija. — Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1969. — T. 32, p. 522.
1896 m.
Ginkūnų dvaro rūmų rūsyje įkurta mokykla.
Šiaulių rajono Ginkūnų mokykla: [lankstinukas]

 

1902—1906, 1911 m.

ksivickis

rodyklė2 rodyklė

Bubių piliakalnį tyrinėjo lenkų archeologas Liudvikas KŠIVICKIS (Krzywicki).
Marcinauskas K. Dviračiu po Žemaitiją. —V., 1990, p. 230.
http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=511

1911 m.
Auksučiuose (Šiaulių r.) žuvo Stanislovas  ŠLIŪPAS, teisininkas, aušrininkas, ūkininkas.
Rakandžiuose platino lietuvišką spaudą, sutelkė pirmuosius apylinkės knygnešius. Gimė 1859 m. Rakandžiuose (Šiaulių r.).
Lietuvių enciklopedija. — Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos l-kla (J. Kapočius), 1969. — T. 30, p. 63.
1911 m.
Šiupyliuose įsteigta valdinė pradžios mokykla.
T L E. — V., 1988. — T. 4, p. 209.
1911—1914 m.
Matjosaitis Esmaitis
Šiupyliuose (Šiaulių r.) mokytojavo pedagogas, rašytojas Stasys MATJOŠAITIS-ESMAITIS.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. —V., 1991. —T. 3, p. 41.

 

 

 

 

1936 m.
Vietoj Gruzdžių Aukštesniosios gyvulininkystės mokyklos pradėjo veikti agronomijos ir gyvulininkystės mokykla.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991. — T. 3, p. 36.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 35,251
Patarimai, ką skaityti pradedančiajam verslininkui
PRASIDĖJO ,,BIBLIOMŪŠIO” KOVOS

Nėra komentarų