Paskelbta  Gru 27, 2017

ŠIAULIŲ RAJONO 2018 METŲ KALENDORIUS

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyrius kasmet sudaro Šiaulių rajono minėtinų datų kalendorius.
Šiaulių rajono 2018 metų kalendoriuje suregistruotos įžymių asmenų, turėjusių ar turinčių ryšį su Šiaulių rajonu, jubiliejinės gimimo ir mirties datos bei 2018 metais minėtini įvykiai, faktai.
Pagrindiniai minėtinų datų šaltiniai — enciklopedijos, žinynai, monografijos, informaciniai bei periodiniai leidiniai, kraštotyros kartoteka, elektroninis katalogas, interneto tinklapiai.
2018 metų kalendoriaus pradžioje nurodomos datos, kurių žinomi tik metai, toliau medžiaga grupuojama mėnesių ir dienų eilės seka. Jei data turi tik mėnesį, ji pateikiama mėnesio pradžioje. Kalendoriaus pabaigoje nurodomos svarbiausios 2018 metų sukaktys.
2018 metų kalendorius skiriamas visiems, norintiems susipažinti su svarbiausiais Šiaulių rajono įvykiais ir jubiliejais bei juos pažymėti.  Kalendorius skiriamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

BIBLIOTEKOS JUBILIATĖS

1948 m.
Įsteigta KURTUVĖNŲ biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D. 2, p. 90.
1948 m.
Įsteigta NAISIŲ  biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D.2, p. 90.
1953 m.
Įsteigta VERBŪNŲ biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D.2, p. 91.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 26,349
BAZILIONUOSE – LITERATŪRINIS MUZIKINIS VAKARAS „BUVO VISKO“
SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI (2018 M.)

Nėra komentarų