Paskelbta  Gru 27, 2017

ŠIAULIŲ RAJONO 2018 METŲ KALENDORIUS

1348 m.
Kalavijuočiai sudegino Dubysos pilį.
Telksnytė M., Račkaitis V. Dubysa. – Vilnius, 1983, p. 11.
Prieš 1533 m.
Žemaitijoje gimė Mikalojus SIAUTILA, J. Bretkūno Biblijos vertimo koreguotojas (pagal V. Biržišką, M. Siautila kilęs iš Siautilų, XVI a. gyvenusių Gilvyčių dvare (Kurtuvėnų vlsč.). Mirė 1595 m. Rusnėje(Šilutės r.).
Biržiška V. Aleksandrynas. – Vilnius,1990. – T. 1, p. 155.
1573 m.
Minimas Kurtuvėnų miestelis.
TLE. – Vilnius, 1986. – T.2, p. 453.
1613 m.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapyje pažymėta Kurtuvėnų pilis.
Marcinauskas K. Dviračiu po Žemaitiją. – Vilnius,1990, p. 230–263.
1613 m.
Šakyna minima rašytiniuose šaltiniuose. Miestelis tada vadinosi Naujamiestis.
(17 a. žemėlapiai, išleisti Amsterdame, 1613 (M.K. Radvila, T. Makovskis; Nowemiastecko).
1733 m.
Gimė Antanas TYZENHAUZAS, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas, karaliaus iždininkas, Šiaulių ekonomijos valdytojas.Mirė 1785 03 31 Varšuvoje.
TLE. –Vilnius, 1988. –T. 4, p. 324.
1748 m.
Iš vyskupo Antano Tiškevičiaus apyskaitos matyti, kad Raudėnų bažnyčia buvo medinė. Buvo varpinė su varpais. Bažnyčia turėjo pakankamai liturginių drabužių ir indų.
Kviklys,  Bronius. Mūsų Lietuva. –Vilnius, 1991. – T. 4, p. 451.
1768 m.
LDK rūmų iždininkas, ekonomijos valdytojas A. Tyzenhauzas Šiaulių ekonomijoje pradėjo agrarinę reformą: įvestas lažas, imta steigti palivarkus, manufaktūras. Šiaulių ekonomija padalyta į 4 gubernijas: Šiaulių, Joniškio, Gruzdžių, Žagarės.
Jučas M. Lietuvos istorija. – Vilnius, 1988, p. 85.
Šiaulių krašto kalendorius 1998. – Šiauliai, 1997, p. 17.
1773 m.
Prie bazilijonų vienuolyno atidaryta mokykla, 1793 m. – perorganizuota į šešiametę mokyklą, kurią lankė  192 mokiniai. Nuo bazilijonų vienuolyno gyvenvietė pradėta vadinti Bazilionais.
Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1991. – T. 4, p. 480.
1773–1775 m.
Seimas Šakynos turgus atidavė ilgalaike nuoma D. L. K. gvardijos majorui Jonui Bistramui ir paskyrė 13 valdininkų komisiją storastijos riboms nustatyti.
Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1991. – T. 3, p. 43.
1778 m.
Prelatas Jonas Horainis Raudėnuose įsteigė altariją.
Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1991. – T. 4, p. 451.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 26,867
BAZILIONUOSE – LITERATŪRINIS MUZIKINIS VAKARAS „BUVO VISKO“
SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI (2018 M.)

Nėra komentarų