Paskelbta  Gru 27, 2017

ŠIAULIŲ RAJONO 2018 METŲ KALENDORIUS

SPALIS

1 d. – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena.
2 d. – Policijos diena. Angelų sargų diena.
5 d. – Tarptautinė mokytojų diena.
15 d. – Tarptautinė Baltosios lazdelės  diena.
24 d. – Jungtinių Tautų diena. Pasaulinė Informacinių technologijų vystymosi diena.
25 d.
Konstitucijos diena.

***

1988 m. spalis

Šiaulių rajone įkurta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) taryba. Kuršėnuose, kultūros namuose spalio 3 d. įvyko LPS Šiaulių rajono iniciatyvinės grupės steigiamasis susirinkimas. Jo metu įkurta LPS Šiaulių rajono iniciatyvinė grupė, išrinkta taryba, kurią sudarė 15 asmenų: Pranas Andriuškevičius, Kazimiera Arust, Jonas Bezaras, Algimantas Puodžiūnas, Arvydas Verseckas, Veronika Norvilienė ir kt. Tarybos pirmininku išrinktas Kuršėnų IV vidurinės mokyklos mokytojas Arvydas Verseckas. Rajone pradėjo registruotis pirmosios oficialios LPS grupės: Šiaulių rajono ligoninės, Pavenčių cukraus kombinato, Šiaulių rajono statybos organizacijos, Kuršėnų darbų vykdytojo baro, Kuršėnų mokyklų ir kt. Sąjūdžio veiklai pritarė ir ją rėmė Kuršėnų miškų ūkio gamybinio susivienijimo, Kuršėnų durpių įmonės ir kt. vadovai. Per pirmąją rajono sąjūdiečių konferenciją buvo priimtos rezoliucijos: „Dėl ekologinės padėties“, „Dėl istorijos, kultūros paminklų, „Dėl vidaus reikalų skyriaus darbo“, „Dėl prekybos“, „Dėl švietimo“, „Dėl Kuršėnų miesto vystymo perspektyvos“, „Dėl rinkimų“, „Dėl rajono laikraščio pavadinimo“. Kuršėnų muzikos mokykloje vykusioje Sąjūdžio iniciatyvinių grupių konferencijoje išrinkti 5 LPS Šiaulių rajono delegatai į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą – Pranas Andruškevičius, Jonas Bezaras, Pranas Mikutis, Arvydas Verseckas, Sigitas Žostautas. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime išrinktas LPS Seimas, kurio nariu nuo Šiaulių rajono tapo Arvydas Verseckas.
Leninietis. – 1988, spal. 13.
Sąjūdis Šiaulių rajone. – Šiauliai, 2008.–163, [2] p.: iliustr.
1973 m. spalio 1 d.
Šiauliuose mirė Domas ANDRULIS, kompozitorius. 1914–1918 m. mokytojavo Kurtuvėnuose, Šakynoje. Užrašinėjo liaudies melodijas, kūrė choro dainas. Gimė 1896 04 29 Juodlaukyje, Kelmės r.
TLE. –Vilnius,1985. –T.1, p.63.
1903 m. spalio 9 d.
Šiaulių apskr. gimė Mykolas DAUGĖLA, 1863 m. sukilimo Lietuvoje dalyvis. Tarnavo prancūzų kariuomenėje. Mirė 1871 05 22 Paryžiuje.
Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1954. – T. 4, p. 351.
1948 m. spalio 10 d.
Pesliuose, Anykščių r. gimė Rimantas VANAGAS, poetas, prozininkas. Už poezijos rinkinį „Autobiografijos pradžia“ paskirta literatūrinė Zigmo Gėlės premija.
1971 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. 1970–1997 m. dirbo žurnalistinį darbą: ėjo įvairias pareigas žurnaluose „Jaunimo gretos“, „Moksleivis“, laikraščiuose „Laikas ir įvykiai“, „Vilniaus tribūna“, „Lietuvos Jeruzalė“, „Anykšta“. 1997–2004 m. laisvas kūrybinis darbuotojas Anykščiuose. 2004–2007 m. Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus darbuotojas, nuo 2007 m. Anykščių kultūros centro projektų vadovas, Pasaulio anykštėnų bendrijos atsakingasis sekretorius, aktyvus Anykščių kultūros gyvenimo veikėjas, renginių organizatorius, įvairių konkursų komisijų narys. Nuo 1995 m. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto „Fair Play“ komiteto narys. Buvo Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijos pirmininkas, Lietuvos Taikos gynimo komiteto Jaunimo komisijos pirmininkas. Rinkdamas medžiagą knygoms nemažai keliavo, ilgiau ar trumpiau gyveno Sibire, JAV, Izraelyje, Kolumbijoje, Švedijoje. Dabar gyvena Anykščiuose. Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1983 m.
Vanagas Rimantas. [žiūrėta 2017-12-12]. Internetinė prieiga: http://www.rasytojai.lt/lt/kontaktai/68-rasytojai/esami-nariai/v/440-vanagas-rimantas
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996, p. 493.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 26,872
BAZILIONUOSE – LITERATŪRINIS MUZIKINIS VAKARAS „BUVO VISKO“
SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI (2018 M.)

Nėra komentarų