Paskelbta  Gru 27, 2017

ŠIAULIŲ RAJONO 2018 METŲ KALENDORIUS

VASARIS

16 d. – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena.
21 d. – Tarptautinė gimtosios kalbos diena.
24 d. – Estijos Nepriklausomybės diena.
***
1933 m. vasario 5–8 d.
Beržinių kaime (Gruzdžių vlsč.) buvo surengti žemės ūkio kursai.
Leninietis. – 1989, lapkr. 25.
1943 m. vasario 7 d.
Filadelfijoje(JAV) mirė Kazys DRYŽAS, visuomenės veikėjas, ilgalaikis lietuvių spaudos užsienyje korespondentas. Gimė 1876 m. Šiaulių aps. Baigęs Gruzdžių pradžios mokyklą, 1903 m. atvyko į JAV.
Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1955. – T 5, p. 188.
1863 m. vasario 11 d.
Viekšniuose  mirė Aleksandras GRIŠKEVIČIUS (Aleksander Hryszkiewicz), aviacijos pradininkas Lietuvoje. Yra gyvenęs Auksučiuose. Dirbo Šiaulių apskr. teisme.    1843–1850 m.  suprojektavo keletą orlaivių. Knygoje „Žemaičio garlėkys“ (Paralot Zmudzina, 1851) išsamiai aprašė valdomąjį aerostatą (dirižablį). 1855 m. konstravo, statė orlaivius ir juos bandė. Jo projektais naudojosi įvairių pasaulio šalių išradėjai, kurdami tobulesnius skraidymo aparatus. Gimė 1809 01 06 prie Krakių (Grinkiškio vlsč.).
Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas , 2005. – T. 7, p. 185.
1348 m. vasario 14 d.
Magistras Gosvinas iš Gerikės šv. Valentino dieną įvykdė žygį prieš lietuvius, nuniokojo Šiaulių (terram Sauliam) žemę su pilimis.
Livonijos kronikos. – Vilnius,1991, P.181–184.
1973 m. vasario 24 d.
Kaune mirė Jonas JANULIS, dailininkas.Gimė 1888 12 21 Toločiuose.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005.–T. 8, p. 528.

1898 02 04
Valdomuose (Šiaulių r.) gimė Stasys MOTUZAS, kovų  už Lietuvos nepriklausomybę dalyvis, ūkininkas. 1919 m. vadovavo gruzdiečiams kovose su bermontininkais. Dirbo kooperatinėse įstaigose, įkūrė Galvijų kontrolės ratelį Valdomuose, žemės ūkio mašinų naudojimo ratelį ir kt. 1934–1944 m. buvo Gruzdžių valsčiaus viršaitis. Jo pastangomis Gruzdžių miestelis buvo sutvarkytas. S. Motuzas rūpinosi vargšų ir beturčių globa,  gyventojų švietimu, organizavo kursus.  Bolševikų okupacijos metu buvo persekiojamas. Vėliau pasitraukė į Vokietiją, kur reiškėsi kaip gabus ir talentingas medžio dirbinių gamintojas. Mirė 1985 11 22 Vokietijoje.

Gruzdžiai. – Vilnius: Versmė, 2010. – D. 2, p. 1054–1056.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 26,866
BAZILIONUOSE – LITERATŪRINIS MUZIKINIS VAKARAS „BUVO VISKO“
SAUSIO MĖNESIO RENGINIAI (2018 M.)

Nėra komentarų