Paskelbta  Sau 17, 2020

2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS

VASARIS

16 d. − Lietuvos valstybės atkūrimo diena.
21 d. − Tarptautinė Gimtosios Kalbos diena.
24 d. − Estijos nepriklausomybės diena.

1965 m. vasario 10 d.
Obeliuose gimė Sigitas PARULSKIS, poetas, prozininkas, literatūros kritikas, dramaturgas, eseistas. Už eilėraščių rinkinį ,,Iš ilgesio visa tai“ (1990) paskirta Z. Gėlės-Gaidamavičiaus literatūrinė premija.
…Virš Naisių vieversys nepaliauja plasnoti…— Klaipėda, 2006, p. 40.
1940 m. vasario 20 d.
Šakynoje (Šiaulių r.) gimė Antanas BUDZINSKAS.*1940 02 20 Šakynoje, Šiaulių r. † 2006 01 01, literatas, bibliotekininkas. Mokėsi Gruzdžių vidurinėje mokykloje. 1975 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą. Studijavo Šiaulių pedagoginiame institute lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo Šiaulių rajono Žarėnų pagrindinėje mokykloje. Bibliotekinį darbą pradėjo dirbti 1968 m. Girkautuose (Raudėnų seniūnija). Vėliau ilgą laiką (iki 2003) dirbo Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žarėnų filialo vyr. bibliotekininku. Parašė tris romanus, daug apsakymų, apysakų, pjesių, humoreskų, epigramų, eilėraščių, straipsnių, apybraižų. Eilėraščiai publikuoti rinkiniuose ,,Lenkiuosi žemės balsui“(1990), ,,Sėkmės akimirkos“(2001). Kūrybą spausdino periodiniuose leidiniuose „Laikas“, „Šiaulių naujienos“, „Šiaulių kraštas“, „Bibliotekų darbas“ (dabar „Tarp knygų“), „Šluota“, „Ūkininko patarėjas“, „Valstiečių laikraštis“, „Laisvė“, „Mūsų kraštas“ (1993).
Dirbdamas bibliotekose, rinko medžiagą apie Raudėnų, Žarėnų-Latvelių kaimus, jų istorijas, žymius apylinkės žmones. Spaudoje publikavo straipsnius apie dailininką Zigmą Kaknevičių, rašytoją miškininką Vytautą Almanį, poetą Juozą Ruzgį.
2002 m. išleido pirmąją knygą ,,Kur lygumos dalgį kala“. Knygoje pateikiama įvairiu laiku parašyta poezija ir proza, atskleidžiami kaimo žmogaus gyvenimo vaizdai.
Rankraščiuose buvo likę romanai ,,Julija“, ,,Paradoksai“, ,,Pasaulio centras“, apsakymai, pjesės, humoreskos, epigramos, eilėraščiai. Už romaną ,,Paradoksai“ 1992 m. autorius tapo Lietuvos kultūros darbuotojų kūrybos konkurso laureatu. 1993 m. tapo Šiaulių rajono įsteigtos mažosios Z. Gėlės premijos laureatu. Buvo Šiaulių literatų susivienijimo narys. Rankraščiai saugomi Šakynos bibliotekoje ir Šiaulių rajono literatūros muziejuje Naisiuose.
2019 metais, pažymint artėjantį literato, bibliotekininko Antano Budzinsko 80-metį išleista antroji jo knyga „Vienatvė – draugė mano…: rinktinė kūryba, atsiminimai, bibliografija“. Šioje literato Antano Budzinsko knygoje publikuojama įvairiapusė rinktinė autoriaus kūryba ir pirmasis atsiminimų rinkinys apie jį, kaip talentingą Šiaulių rajono literatą, bibliotekininką, Šakynos krašto šviesuolį, taip pat parengta išsami jo kūrinių ir straipsnių bibliografija.
Raudėnų kraštas. – Vilnius: Diemedžio leidykla, 2007, p. 332–333; Prėskienis B. Šiaulių krašto literatūros panorama. – Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p.97.
1850 m. vasario 21 (9) d.
Trumpaičiuose (Joniškio r.) gimė Matas SLANČIAUSKAS.
*1850 02 21 (9) Trumpaičiuose (Joniškio r.) † 1924 Reibiniuose, palaidotas Rudiškiuose (Joniškio r.), tautosakos rinkėjas, publicistas, poetas, knygnešys, daraktorius. Buvo keliaujantis siuvėjas. Gruzdžių ir kt. apylinkėse platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Užrašė keletą tūkstančių tautosakos kūrinių, periodikoje skelbė korespondencijas, eilėraščius. Artimai bendradarbiavo su J. Trumpuliu, Augustinu Baranausku, A. Ratkumi. 1889 įsteigė slaptą ,,Atgajos“ draugiją. Iš kūrinių metrikų galime atsekti, jog tautosaka užrašinėta daugiausia Gruzdžių valsčiaus ir su juo besiribojančiuose kaimuose: Dargiuose, Gedvydžiuose, Gruzdžiuose, Gulbinuose, Jankūnuose, Laumakiuose, Linkaičiuose, Račiuose, Rakandžiuose, Ražuose, Rudiškiuose, Staneliuose, Šakynoje.
Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. − Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 106; Kaluškevičius, Benjaminas. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. 1864–1904: [žinynas]. − Vilnius: Diemedis, 2004, p. 426–427
1960 m. vasario 22 d.
Barnaule (Rusija) gimė Eugenijus ALIŠANKA, poetas. Nuo 1962 m. gyvena Vilniuje.
1983 baigė Vilniaus universitetą, Matematikos fakultetą. Dirbo universitete, nuo 1989 Lietuvos istorijos, Kultūros ir meno institutų bendradarbis, nuo 1994 Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotojas. Išleido eilėraščių rinkinius „Lygiadienis“ (1991), „Peleno miestas“ (1995), periodikoje išspausdino esė, straipsnių kultūros ir literatūros klausimais, sudarė ir redagavo kultūros almanachą „Miestelėnai“ (1992, 1995, 1999), almanachą „Poetinis Druskininkų ruduo“, išvertė W. Szymborskos, C. Foske, D. Abse ir kt. poezijos ir kultūros teorijos tekstų, paskelbė studiją „Vaizdijantis žmogus“ (1998). Literatūrinės Zigmo Gėlės premijos laureatas (1992).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. − Vilnius, 1996, p. 521.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 6,551
EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI „SMĖLIO IR SPALVŲ TERAPIJA“  VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE
ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE SVEČIAVOSI  DARŽELINUKAI

Nėra komentarų