Paskelbta  Sau 17, 2020

2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS

RUGSĖJIS

1 d. − Mokslo ir žinių diena.
2 d. − Baltijos Jūros diena.
8 d. − Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena). Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena. Tarptautinė Raštingumo diena.
22 d. − Baltų vienybės diena, Saulės mūšio pergalės šventė.
23 d.− Lietuvos žydų genocido diena. Holokausto diena.

1945 m. rugsėjo 2 d.
Vilniuje, Lukiškių kalėjime nužudytas Pranas LIATUKAS, vienas Lietuvos kariuomenės kūrėjų, vyriausias Lietuvos kariuomenės vadas ir Krašto apsaugos ministerijos valdytojas, atsargos generolas. 1919 m. dalyvavo kovose su bermontininkais Kuršėnuose Gimė 1876 01 29 Tauragės apskrityje.
Surgailis G. Lietuvos kariuomenės vadai.Vilnius, 1992, p. 3756.
1860 m. rugsėjo 17 (5) d.
Kupiškyje gimė Povilas MATULIONIS, profesorius, miškininkas, poetas. Baigė Peterburgo miškų institutą, dirbo miškininku, dėstė Žemės ūkio akademijoje. Parašė eilėraščių, poemą „Rudeniop”, išleido poezijos rinkinį „Margumynai”. Mirė 1932 03 15 Aleksandrijoje (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius, 1996, p.116.
1935 m. rugsėjo 21−22 d.
JAV lietuvių karo lakūnas Feliksas VAITKUS lėktuvu „Lituanika II“ skrido iš Niujorko į Kauną.
T L E. − V., 1988. T. 4, p. 427.
1960 m. rugsėjo 24 d.
Kaune gimė Aidas MARČĖNAS, poetas, kritikas. Už eilėraščių rinkinį „Šulinys“ (1988) paskirta Z. Gėlės-Gaidamavičiaus literatūrinė premija.
…Virš Naisių vieversys nepaliauja plasnoti…− Klaipėda, 2006, p. 40.

SPALIS

1 d. − Tarptautinė Pagyvenusių žmonių diena.
2 d. − Policijos diena. Angelų sargų diena
5 d. − Tarptautinė mokytojų diena.
9 d. − Pasaulinė pašto diena.
15 d. − Tarptautinė baltosios lazdelės diena.
16 d. − Pasaulinė Maisto diena.
24 d. − Jungtinių Tautų diena. Pasaulinė Informacinių technologijų vystymosi diena.
25 d. − Konstitucijos diena.

1880 m. spalio 1 d.
Malavėnuose (Šiaulių r.) gimė Julija JANULAITYTĖ-BILIŪNIENĖ-MATJOŠAITIENĖ, dantų gydytoja,, visuomenės veikėja.
*1880 10 01 Malavėnų k., Šiaulių vlsč. † 1978 06 18 Kaune, palaidota Petrašiūnų kapinėse. Gyveno Panevėžyje. Gydytoja, visuomenės veikėja, knygnešė. Mokėsi Šiauliuose, Jelgavoje, 1901 Kazanėje baigė dantų gydytojų kursus. Besimokant Šiauliuose, brolis Augustinas Janulaitis supažindino su pažangiaisiais lietuvių veikėjais. Įsitraukė į lietuviškos spaudos platinimą. 1900 m. prasidėjus L. Vaineikio bylai, buvo kratytas jos butas, ji pati trumpam suimta, bet į bylą neįtraukta. Ji buvo pastebėta turinti ryšių su svarbiausiais darbininkų veikėjais Panevėžyje, jos bute vykdavo susirinkimai, įtarta, kad čia „buvo hektografuodami nusikalstami atsišaukimai ir karikatūros“.
1904 m. ištekėjo už rašytojo J. Biliūno, slaugė jį sergantį Ciuriche, paskui su juo apsigyveno Kačerginėje. Julija Janulaitytė pati jį išlaikė, įsirengusi dantų gydymo kabinetą Kaune. 1906–1907 m. abu gyveno Zakopanėje (Lenkija). Mirus J. Biliūnui, iki 1914 m. gyveno Zakopanėje, 1918 m. apsigyveno Vilniuje, ištekėjusi už pedagogo Stasio Matjošaičio (Esmaičio) 1931 persikėlė į Kauną. Yra spausdinusi straipsnių „Medicinoje“.
Lietuvių enciklopedija. USA, 1956. T. 9, p. 294; Kaluškevičius B. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai. 18641904. Vilnius, 2004, p. 178: iliustr.; Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 18641904.V., 1994, p. 158.
1950 m. spalio 10 d.
Sarginėje (Prienų r.) gimė Gintautas DABRIŠIUS, poetas. Už eilėraščių rinkinį „Vienplaukis prie plento“ (1982) paskirta literatūrinė Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premija.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius, 1996, p. 500.
1900 m. spalio 15 (2) d.
Gruzdžiuose (Šiaulių r.) mirė Pranas LIPŠTAS, parašęs mokslo populiarinimo darbą „Aprašymas žemės ir jos turtų“ (1863). Dalyvavo 1863 m. sukilime. Gimė 1841 12 01 Šakynoje (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius, 1996, p. 100.
1870 m. spalio 19 (7) d.
Kazanėje (Totorija) mirė Andrius Matas UGIANSKIS, leksikografas. Sudarė lietuvių kalbos žodyną (Surinkimas mūsų kalbos žodžių), kurio rankraštis dingo. Gimė 1816 05 09( 04 27 ) Knašiuose (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius, 1996, p. 83.
1870 m. spalio 21 d.Veiteliuose (Skuodo r.) gimė Motiejus VEITAS, veterinarijos gydytojas. Mirė 1937 05 05 Verbūnuose (Šiaulių r.).
MLTE. Vilnius, 1971. T. 3, p. 704.
1800 m. spalio 26 d.
Gruzdžiuose gimė LEONARDAS CHODZKA, publicistas, istorijos populiarintojas, žemėlapių leidėjas. Filaretas. Mirė 1871 02 12 Prancūzijoje.
Lietuvių enciklopedija. − USA, 1954. − T. 3, p. 531.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 6,463
EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI „SMĖLIO IR SPALVŲ TERAPIJA“  VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE
ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE SVEČIAVOSI  DARŽELINUKAI

Nėra komentarų