Paskelbta  Sau 17, 2020

2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS

REIKŠMINGI 2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮVYKIAI IR JUBILIEJAI

♦ 40 metų, kai 1980 12 17 Čikagoje (JAV) mirė Marius KATILIŠKIS (tikr. Albinas Vaitkus), prozininkas. Gimė 1914 09 26 (13) Gruzdžiuose (Šiaulių r.).
65 metai, kai 1955 07 31 Kaune gimė Tautvyda MARCINKEVIČIŪTĖ, poetė, Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatė.
70 metų, kai 1950 10 10 Sarginėje (Prienų r.) gimė Gintautas DABRIŠIUS, poetas, Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatas.
70 metų, kai 1950 09 20 Jakutijoje gimė Vitalijus LUKOŠAITIS, skulptorius. Mirė 1986 m., palaidotas Kurtuvėnuose (Šiaulių r.).
70 metų, kai 1950 01 23 Keturvalakiuose (Vilkaviškio r.) gimė Nijolė MILIAUSKAITĖ, poetė, Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatė. Mirė 2002 03 25 Druskininkuose.
70 metų, kai 1950 05 22 Kaune mirė Augustinas JANULAITIS, teisininkas, istorikas. Gimė 1878 03 19 Malavėnuose  (Šiaulių r.).
70 metų, kai 1950 07 13 Medeikiuose (Biržų r.) gimė Petras BALČIŪNAS, poetas, Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatas.
75 metai, kai 1945 08 07 Viskakarčiamėje (Lazdijų r.) gimė Vidas MARCINKEVIČIUS, poetas, Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatas.
80 metų, kai 1940 02 20 Šakynoje (Šiaulių r.) gimė Antanas BUDZINSKAS, literatas, bibliotekininkas. Mirė 2006 01 01 Šakynoje.
80 metų, kai 1940 12 14 Akėčiuose (Šakių r.) gimė Juozas RUZGIS, poetas. Mokytojavo Kuršėnuose, Dirvonėnuose. Mirė 1980 07 19 Dirvonėnuose, palaidotas Micaičiuose (Šiaulių r.).
85 metai, kai 1935 m. JAV karo lakūnas Feliksas VAITKUS lėktuvu „Lituanika II“ skrido iš Niujorko į Kauną.
85 metai, kai 1935 08 01 Kuršėnuose gimė Vytautas VITKAUSKAS, lietuvių kalbininkas, profesorius, habilituotas daktaras.
90 metų, kai 1930 01 17 Zatišuose (Šiaulių r.) gimė Vytenis RIMKUS, poetas, dailėtyrininkas.
90 metų, kai 1930 06 05 Pandėlyje (Rokiškio r.) gimė Vytautas CINAUSKAS, poetas, Z. Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatas. Mirė 2005 06 07 Vilniuje.
100 metų, kai 1920 09 25 Kuršėnuose gimė Vytautas Kulakauskas, pedagogas, krepšininkas, treneris. Mirė 2000 12 22 Vilniuje.
♦ 105 metai, kai 1915 06 01 Runionyse (Molėtų r.) gimė Vladislovas TELKSNYS, memuaristas, dramaturgas. Mirė 2018 02 22 Kaune.
110 metų, kai 1910 m. Gruzdžiuose pastatyta nauja mūrinė bažnyčia.
110 metų, kai 1910 m. Bubiuose įkurta žemesnioji pienininkystės mokykla.
♦115 metų, kai 1905 12 22 Bernotave (Plungės r.) gimė Stasys ANGLICKIS, poetas, prozininkas. Mokytojavo Šiauliuose, Kuršėnuose. Mirė 1999 02 26 Vilniuje.
115 metų, kai 1905 m. ant Girnikų kalno, minint lietuviškos spaudos atgavimo metinę sukaktį, pastatytas medinis kryžius.
120 metų, kai 1900 03 08 Laumakiuose (Šiaulių r.) gimė Alfonsas BRAZIULIS, publicistas, vertėjas. Mirė 1982 04 06 Clevelande (Klivlende) (JAV, Ohio valst.).
120 metų, kai 1900 10 15 Gruzdžiuose (Šiaulių r.)  mirė Pranas LIPŠTAS, parašęs mokslo populiarinimo darbą „Aprašymas žemės ir jos turtų“, 1863 metų sukilimo dalyvis. Gimė 1841 12 01 Šakynoje (Šiaulių r.).
135 metai, kai 1885 m. įkurtas slaptas jaunimo sambūris „Atgaja“, veikęs Gruzdžių apyl. (Šiaulių r.).
140 metų, kai 1880 m. Malavėnuose (Šiaulių r.) gimė Julija JANULAITYTĖ-BILIŪNIENĖ-MATJOŠAITIENĖ, dantų gydytoja, rašė straipsnius „Medicinoje“. Mirė 1978 m.
140 metų, kai 1880 01 13 Žadžiūnuose (Šiaulių r.) gimė Jonas KRIKŠČIŪNAS-JOVARAS, poetas. Mirė 1967 01 21 Šiauliuose.
145 metai, kai 1875 06 28 (16) Ušnėnuose (Kelmės r.) gimė Povilas VIŠINSKIS, kritikas, prozininkas, publicistas. Gyveno Kurtuvėnuose, Šiauliuose. Mirė 1906 04 23 Berlyne, palaidotas Vilniuje.
155 metai, kai 1865 m. Šakynoje (Šiaulių r.) gimė Antanas RIMAVIČIUS, kunigas, skulptorius. Mirė 1933 m. Daugpilyje (Latvija).
155 metai, kai 1865 06 02 Rakandžiuose (Šiaulių r.) gimė Rokas ŠLIŪPAS, gydytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1959 05 26 Garliavoje (Kauno r.).
160 metų, kai 1860 01 07 Pašvinėse (Šiaulių r.) gimė Jonas SPUDULIS, kalbininkas, gydytojas, „Aušros“ bendradarbis. Mirė 1920 07 06 Tauragėje.
160 metų, kai 1860 09 17 Kupiškyje gimė Povilas MATULIONIS, miškininkas, poetas, dramaturgas. Mirė 1932 03 15 Aleksandrijoje (Šiaulių r.).
170 metų, kai 1850 02 21 Trumpaičiuose (Joniškio r.) gimė Matas SLANČIAUSKAS, tautosakos rinkėjas, literatas. Gruzdžių ir kt. apylinkėse platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Mirė 1924 03 11 Trumpaičiuose, palaidotas Rudiškiuose  (Joniškio r. ).
210 metai, kai 1810 08 15 (03) Šilalės parapijoje Gimė Laurynas IVINSKIS, literatas, leksikologas, vertėjas, lietuviškų kalendorių leidėjas. Mirė 1881 07 29 Milvyduose (Šiaulių r.), palaidotas Kuršėnuose.

DABARTINIŲ VISUOMENĖS, POLITIKOS IR KULTŪROS VEIKĖJŲ SUKAKTYS IR JUBILIEJAI

55 metai, kai 1965 01 12 Kuršėnuose gimė Alfredas JONUŠKA, Lietuvos ir Šiaulių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.
60 metų, kai 1960 01 10. Kurtuvėnuose (Šiaulių r.) gimė Audronė KIRŠINAITĖ,  Lietuvos bibliotekininkė, kraštotyrininkė, pedagogė.
60 metų, kai 1960 09 04 Marijampolės rajone gimė Raimondas  SINKEVIČIUS, pedagogas, kultūros darbuotojas.
60 metų, kai 1960 02 08 Telšiuose gimė Birutė POŠKIENĖ, tautodailininkė, Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų  centro direktorė.
60 metų, kai 1960 10 25 Kentriuose (Kelmės r.) gimė Rima  BAŠKIENĖ, inžinierė, Lietuvos ir Šiaulių rajono politinė bei visuomenės veikėja.
65 metai, kai 1955 06 18 Drąsučiuose (Šiaulių r.) gimė Algimantas GAUBAS, Lietuvos ir Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės bei politinis veikėjas.
65 metai, kai 1955 06 09 Krasnojarsko krašte, tremtinių šeimoje gimė Ada GRAKAUSKIENĖ, pedagogė, LR Seimo narės Rimos Baškienės padėjėja-sekretorė.
65 metai, kai 1955 04 26 Krasnojarsko krašte, Abanisko rajone, Abano kaime (Rusija) gimė Antanas BEZARAS, Lietuvos ir Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės bei politinis veikėjas.
65 metai, kai 1955 09 21 Rusijos Komių autonominėje respublikoje gimė Leontina KELPŠAITĖ-VALSKIENĖ, Kuršėnų kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“ vadovė ir režisierė.
75 metai, kai 1945 06 01 Svirbučiuose, (Šiaulių r.) gimė Valė JUREŠIENĖ, pedagogė, ilgametė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja (1987–2011).

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 6,462
EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI „SMĖLIO IR SPALVŲ TERAPIJA“  VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE
ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE SVEČIAVOSI  DARŽELINUKAI

Nėra komentarų