Paskelbta  Sau 17, 2020

2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS

GEGUŽĖ

1 d. — Tarptautinė darbo diena. Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena.
3 d. — Motinos diena.
7 d.  — Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
9 d.  — Europos diena.
18 d.  — Tarptautinė muziejų diena.
21 d.  — Pasaulinė Kultūrų puoselėjimo diena.

1945m. gegužės mėn.
Dukto miške, netoli Einoriškių susidarė partizanų būrys, vėliau išaugęs į Vytauto Didžiojo rinktinę.
Aušros alėja. — 1995, bal. 1, p. 3.
1985 m. gegužės 3 d.
Los Andžele ( JAV) mirė Stasys RAŠTIKIS, Lietuvos Respublikos kariuomenės vadas (1935—1940), krašto apsaugos ministras. Gimė 1896 09 13 Kuršėnuose.
T L E. — Vilnius, 1987. — T. 3,p. 510.
1930 m. gegužės 13 d.
Karveliuose
( Šiaulių r.) gimė Lionginas ORVYDAS, veterinarijos mokslų kandidatas. Mirė 1968 05 11.
M L T E . — V., 1968. — T. 2, p. 720.
1920 m. gegužės 16 d.
Dziduose
(Šiaulių r.) gimė Jonas ŽILEVIČIUS, inžinierius hidrotechnikas.
M L T E. — Vilnius, 1968. — T. 3, p. 916.
1920 m. gegužės 22 d.
Meškuičiuose (Šiaulių r.) gimė Kostas GENDVILAS, tautodailininkas. Mirė 2005 m.
Kultūros barai. — 1989, Nr. 12, p. 69.
1959 m. gegužės 22 d.

Kaune mirė Augustinas JANULAITIS, teisininkas, istorikas, visuomenės veikėjas.Gimė 1878 03 19 Malavėnuose (Šiaulių r.).
L T E.  — Vilnius, 1979. — T. 5, p. 9.
1790 m. gegužės 23 d.
Bernotiškėse (Zarasų r.) gimė Ignas TRABŠA, kunigas, religinės literatūros rengėjas. 1851 buvo iškeltas vikaru į Šakyną. Mirė 1867 05 07 Beržore, palaidotas Plateliuose (Plungės r.).
Biržiška V. Aleksandrynas. [T. 2]. — Vilnius, 1990, p. 441; Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — V., 1996, p. 67.

BIRŽELIS

1 d. − Tarptautinė vaikų gynimo diena.
5 d. − Pasaulinė aplinkos apsaugos diena.
7 d. − Tėvo diena.
14 d. − Gedulo ir Vilties diena.
15 d. − Okupacijos ir genocido diena.
23 d. − Birželio Sukilimo diena.
24 d. − Rasos ir Joninių diena.

1930 m. birželio 6 d.
Pandėlyje (Rokiškio r.) gimė Vytautas CINAUSKAS, poetas. Už poezijos rinkinį „Kad būtume šalia“ įteikta Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premija (1993).*1930 06 06 Pandėlyje, Rokiškio r. † 2005 06 07 Vilniuje*. Poetas. Su šeima 1941 m. ištremtas į Altajų, 1947 m. atbėgo į Lietuvą, lankė Obelių gimnaziją, 1948 m. suimtas, išvežtas į Krasnojarsko kraštą. Grįžo 1956 m., dirbo betonuotoju Kauno hidroelektrinės statyboje, nuo 1958 iki 1993 − geologinėse ekspedicijose. Atkurtos Nepriklausomybės metais Vytautas Cinauskas buvo Lietuvos kultūros fondo tarybos narys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos etikos komisijos pirmininkas, Tremtinių grįžimo fondo valdybos pirmininkas, 1996 m. Seimo narys. Už nuopelnus Lietuvai jis apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu.
Vytautas Cinauskas eilėraščius pradėjo rašyti dar pradžios mokykloje, bet skelbti savo kūrybą galėjo tik Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Jau pirmasis eilėraščių rinkinys „Kad būtume šalia“ (1992) pažymėtas Zigmo Gėlės premija. 1995-aisiais Vytautas Cinauskas išleido antrąjį eilėraščių rinkinį „Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj…“. 1998 metais išėjo trečias rinkinys „Ir atmintis, ir dabartis“. 1996-aisiais priimtas į Lietuvos Rašytojų sąjungą. 2000 metais poezijos rinkiniai „Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj“ (1996) bei „Ir atmintis, ir dabartis…“ (1998) premijuoti kaip geriausi tremties ir pasipriešinimo tema parašyti kūriniai.
Tremtinio Lietuva. − Vilnius,1990, p. 530; Gėlynas: susitikimai su Zigmo Gėlės premijos laureatais. − Vilnius: Žuvėdra, 2001.
1909 m. birželio 10 d.
Rakandžiuose (Šiaulių r.) gimė Rokas ŠLIŪPAS, gydytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1959 05 26 Garliavoje (Kauno r.).
T L E.  − Vilnius, 1998.  − T. 4, p. 214.
1930 m. birželio 13 d.
Rėkyvos ežere įvyko Lietuvos karo lėktuvo avarija. Kariniu lėktuvo skridęs lakūnas viršila Antanas KAIRAITIS, vykdydamas užduotį žuvo. Jo atminimui Rėkyvos ežero krante esančiame akmenyje buvo iškalta lakūno pavardė, vardas, žuvimo data.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. − Vilnius, 1991. − T. 3, p. 42.
1875 m. birželio 28 (16) d.
Ušnėnuose (Kelmės r.) gimė Povilas VIŠINSKIS, kritikas, prozininkas, publicistas. Apie 1901. −1903 m. gyveno Kurtuvėnuose, Šiauliuose. Periodikoje paskelbė straipsnių literatūros klausimais, vaizdelių. Mirė 1906 04 23 Berlyne, palaidotas Vilniuje.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. − Vilnius, 1996, p. 142.
1890 m. birželio 29 d.
Kuršėnuose gimė Povilas STOGIS, dainininkas. Nuo 1907 m. gyveno JAV.
JAV lietuviai. − Vilnius, 2002. . − T. 2, p. 297−298.
1885 m. birželio 29 d.
Padvaiskiuose (Šiaulių r.) gimė Petras NARUTAVIČIUS, inžinierius, visuomenininkas. 1944 m. išvyko į Vakarus. Mirė 1956 11 17 Kolumbijoje.
Lietuvių enciklopedija. − USA, 1964. − T. 20, p. 16.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 6,387
EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI „SMĖLIO IR SPALVŲ TERAPIJA“  VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE
ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE SVEČIAVOSI  DARŽELINUKAI

Nėra komentarų