Paskelbta  Sau 17, 2020

2020 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS

LAPKRITIS

1 d. − Visų Šventųjų diena.
2 d. − Vėlinių diena.
14 d. − Pasaulinė diabeto diena.
16 d. − Tarptautinė tolerancijos diena.
18 d. − Latvijos nepriklausomybės diena.
20 d. − Tarptautinė vaikų diena.
23 d. − Lietuvos karių diena.
21 d. − Pasaulinė televizijos diena.

1835 m. lapkričio 8 d.
Žemaitijoje, Eržvilko apylinkėse gimė Antanas BORTKEVIČIUS, rengęs religinius raštus („Pamokslai“, 1901), sueiliavęs proginių kūrinių. Baigė Kauno kunigų seminariją, kunigavo. 1864−1886 − Šakynos klebonas. Palaikė ryšius su knygnešiais, skleidė nelegalią lietuvišką spaudą. Mirė 1894 07 22 (10) Joniškėlyje (Pasvalio r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.−Vilnius, 1996, p. 96.
1950 m. lapkričio 28 d.
Jakutijoje, Kongistacho k. gimė Vitalijus LUKOŠAITIS, skulptorius. Mirė 1986 m., palaidotas Kurtuvėnuose (Šiaulių r.).
Literatūra ir menas. − 1989, liep. 1.

GRUODIS

1 d. − Pasaulinė AIDS diena.
3 d. − Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena.
10 d. − Žmogaus Teisių diena.
25, 26 d. − Kalėdos.

1905 m. gruodžio mėn.
Padubysyje ( Bazilionuose ) ir Kurtuvėnuose vyko protesto demonstracijos prieš caro valdžią.
L T E . − Vilnius, 1981. − T. 8, p. 399; T L E. − Vilnius, 1986. − T. 2, p. 453.
1940 m. gruodžio 4 d.
Akėčiuose ( Šakių r.) gimė Juozas RUZGIS, poetas. Mokytojavo Kuršėnuose, Dirvonėnuose (Šiaulių r. ). Eilėraščių paskelbė periodikoje, išleistas rinkinys „Tu − mano tylus liūdesys“ (1995). Pasitraukė iš gyvenimo 1980 07 19 Dirvonėnuose, palaidotas Micaičiuose (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius,1996, p. 467.
1905m. gruodžio 13 d.
Jauniūnuose, Meškuičių vlsč., (Šiaulių r.) Gimė Povilas GAIDAMAVIČIUS, žemės ūkio darbuotojas.
Lietuvių enciklopedija. − USA, 1955. − T. 6, p.456.
1980 m. gruodžio 17 d.
Čikagoje (JAV) mirė Marius KATLIŠKIS (tikr. Albinas Vaitkus), prozininkas. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gyveno JAV. Gimė 1914 09 26 Gruzdžiuose (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. − Vilnius, 1996, p. 312, 313
1905 m. gruodžio 22 (9) d.
Bernotave (Plungės r.) gimė Stasys ANGLICKIS, poetas, prozininkas. Mokytojavo Šiauliuose, Kuršėnuose.
1905 m. gruodžio 22 Bernotave (Plungės r.) † 1999 vasario 26 Vilniuje. 1933 m. baigė Kauno universitetą, mokytojavo Šiauliuose, Kuršėnuose. Redagavo literatūros žurnalą ,,Linija“ (1932). Parengė žemaičių poezijos ir prozos antologiją „Žemaičiai“(1938). Išleido eilėraščių rinkinius: „Žingsniai prie sfinkso“ (1931), „Kraujo auka“ (1934), „Septynios didžiosios nuodėmės“ (1935), „Didžioji kančia“(1937), „Po atviru dangum“ (1960), „Karklai žydi“ (1969), „Nenusileisk, gražioji saule“ (1980), „Karvelėli mėlynasis“ (1992) ir kt. Ankstyvajai lyrikai būdinga pesimistinė pasaulėjauta, racionalumas. Vėlesnėje kūryboje pagausėjo socialinių, buitinių, gamtos motyvų. 1954 buvo pašalintas iš rašytojų sąjungos. Prozininko sugebėjimai atsiskleidė autobiografiniame romane „Čiupikai“ (1939, 1990). Išvertė M. Lermontovo „Demoną“ (1949), H. Heinės „Kelionių vaizdus“ (1953). 1996 m. įteiktas Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 252, 253.

 

 

 

 

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 6,470
EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI „SMĖLIO IR SPALVŲ TERAPIJA“  VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKOJE
ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE SVEČIAVOSI  DARŽELINUKAI

Nėra komentarų