Paskelbta  Vas 08, 2017

ŠIAULIŲ RAJONO 2017 METŲ KALENDORIUS

SAUSIS

1 d. – Naujieji metai. Lietuvos vėliavos diena.
13 d. – Laisvės gynėjų diena.

***
1897 m. sausio 1 d.
Sauginiuose
(Šiaulių r.) gimė Vincas PETRAUSKAS, vaistininkas. 1913 m. atvyko į JAV. Baigė Ilinojaus universitetą, Farmacijos fakultetą. Rinko medžiagą apie lietuvius vaistininkus. Bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje.
Lietuvių enciklopedija. — JAV, 1958. — T. 22, p. 399.
1982 m. sausio 3 d.
Žalpeliuose
(Šiaulių r.) mirė Barbora MEJERAITĖ (MEJERYTĖ), prozininkė, kritikė, vertėja. Gimė 1898 12 15 Vainagiuose.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 219.
1872 m. sausio 4 d.
Šiauliuose
gimė Dmitrijus ZUBOVAS, agronomas, visuomenės veikėjas. Bubiuose įsteigė pradinę mokyklą (1899 m.), trimetę gyvulininkystės ir pienininkystės mokyklą, išlaikė Bubių našlaičių prieglaudą. Mirė 1944 10 20 Bubiuose (Šiaulių r.).     T L E. — Vilnius, 1988. — T. 4, p. 625.
1917 m. sausio 19 d.
Gruzdžiuose
(Šiaulių r.) gimė Vladė ČEKONYTĖ-BUTKIENĖ, poetė, prozininkė. Baigė Vilniaus universitetą. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, 1949 – 1962 m. gyveno N. Zelandijoje, po to persikėlė į JAV. Išleido eilėraščių rinkinį„Išmarginta drobulė“, apsakymų knygą „Molinis arkliukas“. Mirė 1989 05 19 Clevelande (JAV, Ohio valst.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 322.
1967 m. sausio 21 d.
Šiauliuose mirė Jonas KRIKŠČIŪNAS-JOVARAS, poetas. Daraktoriavo, platino lietuvišką spaudą. Išleido poezijos rinkinius Žibutė“, Jausmų kibirkštėlės“, „Pirmieji žiedai“, „Sielos aidas“, „Eilės ir dainos“ ir kt. Gimė 1880 01 13 Žadžiūnuose (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 151.
1907 m. sausio 24 (11) d.

Merkelis
Mikaičiuose
(Šiaulių r. ) gimė Aleksandras MERKELIS, literatūros tyrinėtojas. Dirbo spaudoje. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, gyveno JAV. Sudarė L. Giros bibliografiją, išleido apybraižą apie S. Daukantą ir M. Valančių („Du garsingi žemaičiai“), monografiją „Juozas Tumas Vaižgantas“, „Didysis varpininkas Vincas Kudirka“ ir kt. Mirė 1994 01 11 Niujorke (JAV), palaidotas Kaune.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 261—262.

 

1907 m. sausio 26 (13) d.
Lybiškiuose (Tauragės r.) gimė Vincas ATKOČAITIS, prozininkas, poetas. Mokėsi Kražių gimnazijoje, Kauno karo mokykloje, dirbo Raudėnų (Šiaulių r. ) valsčiaus valdyboje. 1929 m. emigravo į Braziliją. Prozos ir poezijos kūrinius skelbė Brazilijos lietuvių periodikoje, paliko rankraščiais. Pasitraukė iš gyvenimo 1935 balandžio mėn. Prezidente Alves (Brazilija).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius, 1996, p. 262 .

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 23,872
PAPUOŠALŲ KŪRIMO EDUKACIJA AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE
„METŲ KNYGOS RINKIMŲ 2016“ POPIETĖ KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų