Paskelbta  Vas 08, 2017

ŠIAULIŲ RAJONO 2017 METŲ KALENDORIUS

GEGUŽĖ

1 d. — Tarptautinė Darbo diena. Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungądiena.
3 d. — Pasaulinė Spaudos laisvės diena.
7 d. — Motinos diena. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
9 d. — Europos diena.
18 d. — Tarptautinė muziejų diena.
21 d. — Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena.

***
1962 m. gegužės 1 d.
Vilniuje mirė Juozas BALDAUSKAS, tautosakininkas. Baigė Kauno universitetą, jame dėstė, nuo 1940 m. profesoriavo Vilniaus universitete. Tyrinėjo šeimos gyvenimą atspindinčią tautosaką, paskelbė mokslo populiarinimo darbų, literatūrinių straipsnių. Gimė 1902 12 16 (03) Sodybose  (Šiaulių r.).
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. V., 1996, p. 236.
1897 m. gegužės 11 d.
Gruzdžiuose
(Šiaulių r.) gimė Anatolis TYČINA, baltarusių dailininkas, grafikas. Dailininkas tarsi sujungė dvi tautas. Lietuva   jo motinos šalis, o Baltarusija  dailininko tėvynė. A. Tyčinos kūrinius galima suskirstyti į 3 grupes: lakštinę  paveikslinę grafiką,  knygų iliustracijas ir ekslibrisus. A.Tyčina sukūrė daug Baltarusijos gamtovaizdžių, yra ir Lietuvos pajūrio vaizdų. Svarbiausia ir populiariausia dailininko kūrybos sritis ekslibrisai, jų sukurta apie 1000. A. Tyčina laikomas Baltarusių ekslibriso pradininku. Mirė 1986 m. Minske.
http://www.muziejai.lt/Siauliai/tycinos_muziejus.htm
Gruzdžiai. — Vilnius: Žuvedra, 1999, p. 252254.
1937 m. gegužės 15 d.
Verbūnuose
(Šiaulių r.) mirė Motiejus  VEITAS, veterinarijos gydytojas, visuomenininkas. Bendradarbiavo nuo 1891 m. ,,Ūkininke”, ,,Vienybėje Lietuvninkų”, spaudą atgavus — ,,Vilniaus žiniose”, ,,Lietuvos žiniose”, “Lietuvos ūkininke”. Gimė 1870 10 21 Veiteliuose (Skuodo r.).
Lietuvių enciklopedija. — JAV, 1965. — T. 33, p. 284—285:  iliustr.
1917 m. gegužės 18 d.
Vėjeliškiuose (Panevėžio r.) gimė Bronius KIELA, poetas. Mokėsi karo mokykloje. 1941 m. suimtas,  kalintas Gorkio srityje, Komijoje. 1975 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Kuršėnuose, vėliau — Šiauliuose. Eilėraščių paskelbė antologijose „Benamiai“, „Tremtinio Lietuva“. Mirė 1993 m.
 Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — V., 1996, p. 324.
1907 m. gegužės 17 (4) d.
Žydeliuose (Panevėžio r.) gimė Valerija  VALSIŪNIENĖ, poetė. Baigė Telšių mokytojų seminariją, 1930—1940 m. mokytojavo Šiaulių apskr. ir miesto mokyklose. 1941 m. ištremta į Krasnojarsko kraštą, kalinta lageryje. Grįžusi į Lietuvą buvo konsultante Rašytojų sąjungoje. Išleido poezijos knygelių vaikams, eilėraščių rinkinius ,,Šviesi diena”, ,,Iš širdies”, ,,Lyrika”, poemą ,,Veronika”. Mirė 1955 09 25 Vilniuje.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas.— V., 1996, p. 265.
1917 gegužės 20 d.

mocius aDapkūnuose (Meškuičių vlsč., Šiaulių r.) gimė  AlgirdasMOCIUS, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis. Kunigas (1942). Partizanų kapelionas (nuo 1944). 1943 baigė Kauno kunigų seminariją. Buvo Viduklės parapijos vikaras, nuo 1944 Viduklės progimnazijos kapelionas. Parapijoje kovojo su girtuokliavimu, pasižymėjo pastoracine veikla, dėl to ne kartą kviestas į sovietinį saugumą.  Materialiai rėmė partizanus, lankėsi jų būriuose, jiems aukojo šv. Mišias. Su broliu partizanu Juozu Mociumi platino pogrindžio spaudą. 1945 06 suimtas, kalintas Raseiniuose, Kaune. 1945 11 išvežtas į Pečioros lagerį Komijoje. 1954 07 paleistas iš Pečioros lagerio grįžo į lietuvą. 1954 paskirtas altaristu į Ukmergę, 1955 – į Milašaičius (Betygalos filija). 1957 02 06 vėl suimtas, kalintas Kaune, Vilniuje. 1957 02 06 vėl nuteistas 10 metų, išvežtas į Dubrovlagą (Mordovija). 1967 02 06 paleistas grįžo į Lietuvą. Tarnavo įvairiose Lietuvos vietose: (buvo Žeimelio-Lauksodžio, Užunvežių, Jurbarko parapijos altaristas, Lauksodžio, Siesikų parapijų klebonas.  20 a. 7-9 dešimtmetyje (d-metyje) platino ir daugino katalikišką savilaidą. Su Eucharistijos bičiulių sąjūdžiu kelis kartus basas nešė kryžių į Kryžių kalną. Nuo 1992 gyveno Viduklėje. Mirė 1999 12 24 Raseiniuose. Palaidotas gimtosios parapijos Meškuičių bažnyčios šventoriuje. Kapą ženklina juodo šlifuoto akmens paminklas-kryžius su iškaltu įrašu: “A+A / nuolankaus Viešpaties tarno / kunigo / Algirdo Mociaus / 1917–1999 / paskutinė poilsio vieta” (autorius – V. Rimša, 2000 m.).Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio  Gedimino 5-ojo laipsnio  (Gedimino 5 laipsnio ordinas) ordinu (1999; po mirties. Amžininkų prisiminimuose A. Mocius liko kaip atkaklus, vyriškas, fiziškai stiprus dvasininkas.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. XV. – Vilnius, 2009, p. 281; http://partizanai.org/index.php/laisves-kovu-archyvas-13-t-1995-m/3500-kelias-i-tevyne
1927 m. gegužės 26 d.
Ražuose
(Šiaulių r.) mirė, Gruzdžiuose palaidotas Jonas  LIDEIKIS, tautosakos užrašinėtojas. Gimė 1861 m. Ražuose.
Lipskis S. Ten, kur Venta. — Vilnius, 1987, p. 22, 51.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 23,876
PAPUOŠALŲ KŪRIMO EDUKACIJA AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE
„METŲ KNYGOS RINKIMŲ 2016“ POPIETĖ KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų