Paskelbta  Vas 08, 2017

ŠIAULIŲ RAJONO 2017 METŲ KALENDORIUS

PRATARMĖ

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skyriuje kasmet sudaromi Šiaulių rajono minėtinų datų kalendoriai.
Šiaulių rajono 2017 metų kalendoriuje suregistruotos įžymių asmenų, turėjusių ar turinčių ryšį su Šiaulių rajonu, jubiliejinės gimimo ir mirties datos bei 2017 metais minėtini įvykiai, faktai. Kalendorius apima metus, kurie baigiasi skaičiais 2 ir 7.
Pagrindiniai datų šaltiniai — enciklopedijos, žinynai, monografijos, informaciniai bei periodiniai leidiniai, kraštotyros kartoteka, elektroninis katalogas, interneto tinklapiai.
2017 metų kalendoriaus pradžioje nurodomos datos, kurių žinomi tik metai, toliau medžiaga grupuojama mėnesių ir dienų eilės seka. Jei data turi tik mėnesį, ji pateikiama mėnesio pradžioje. Kalendoriaus pabaigoje nurodomos svarbiausios 2017 metų sukaktys.
2017 metų kalendorius skiriamas visiems, norintiems susipažinti su svarbiausiais Šiaulių rajono įvykiais ir jubiliejais bei juos pažymėti.

BIBLIOTEKOS JUBILIATĖS

1947 m.
Įsteigta GILVYČIŲ biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D.2, p. 89.
1947 m.
Įsteigta KUŽIŲ  biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D.2, p. 89.
1952 m.
Įsteigta BRIDŲ biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D.2, p. 91.
1952 m.
Įsteigta ŠAKYNOS biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D.2, p. 91.
1952 m.
Įsteigta VARPUTĖNŲ  biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D.2, p. 91.
1957 m.
Įsteigta BUBIŲ biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D.2, p. 89.
1957 m.
Įsteigta PAEŽERIŲ  biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D.2, p. 90.
1962 m.
Įsteigta DRĄSUČIŲ   biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D.2, p. 90.
1967 m.
Įsteigta VOVERIŠKIŲ  biblioteka.
Košinskienė E. Lietuvos TSR bibliotekos. — V., 1979. — D.2, p. 91.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 23,700
PAPUOŠALŲ KŪRIMO EDUKACIJA AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE
„METŲ KNYGOS RINKIMŲ 2016“ POPIETĖ KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų