Paskelbta  Vas 08, 2017

ŠIAULIŲ RAJONO 2017 METŲ KALENDORIUS

1897 m.
Kurtuvėnuose
buvo 295 gyventojai.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1992. — T.4, p. 476.
1897 m.
Kužiuose
buvo 94 gyventojai.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1991.—T.3, p. 26.
1897 m.
Kunigas Kazimieras Gaudiešius su parapijiečiais Meškuičiuose pastatė naują mūrinę Šv. Stanislovo bažnyčią.                          Kviklys B. Mūsų Lietuva. —Vilnius, 1991. —T.3, p. 27.
1902 m.
Tyrinėjant Dubysos  — Ventos kanalą, moksliškai buvo ištirtas Rėkyvos ežeras.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. —Vilnius, 1991. — T.3, p. 105.
1902 m.
Kunigas, rašytojas Juozas Tumas Vaižgantas Micaičių buvo iškeltas į Vadaktėlius.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1992. —T.4, p. 458.
1912 m.
Zigmas_Gele_foto1

Poetas Zigmas  GĖLĖ-GAIDAMAVIČIUS baigė Šiaulių berniukų gimnaziją.
Būtėnas J. Istoriografo užrašai. — Vilnius, 1974, p. 269.
1932 m.
Aukštelkėje (Šiaulių r.) pastatyta Šv. Antano Paduviečio bažnyčia.
Marcinauskas K. Dviračiu po Žemaitiją. — Vilnius, 1990, p. 11.
1932 m.
Archeologas B. Tarvydas Gibaičių kaime tyrinėjo ardomą įvairių geležies amžiaus laikų kapyną, kur aptikta nemaža dar nesuardytų kapų.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. —Vilnius, 1991. — T.3, p. 29.
1937 m.
Gruzdžiuose (Šiaulių r.) aukštesniosios gyvulininkystės mokyklos vicedirektorius Petraitis įkūrė ir globojo V. Putvinskio būrelį (Vyčių draugovė).
Jurgėla P. Lietuviškoji skautija. — Booklin (JAV), 1975.
1937 m.
Pavėkių kaime archeologas B. Tarvydas ištyrė pilkapių grupę. Rasta įdomių papuošalų, darbo įrankių iš II a. po Kristaus.
Kviklys B. Mūsų Lietuva. — Vilnius, 1992. —T. 4, p. 481.

Kategorijos Kraštotyra
Pasidalinti įrašu
  • 23,878
PAPUOŠALŲ KŪRIMO EDUKACIJA AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE
„METŲ KNYGOS RINKIMŲ 2016“ POPIETĖ KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų