Žymūs Žmonės

BALBIERIUS, ALIS — poetas, publicistas, fotografas
  balbierius1
*1954 m. spalio 1 d. Šlepščiuose (Biržų r.). Vilniaus pedagoginiame institute studijavo biologiją, gamtosaugininkas. Dirbo „Literatūros ir meno“ redakcijoje. Išleido eilėraščių rinkinius „Delno irklas‘‘, „Alsavimų girios“, „Giedančios upės“. Pirmajam rinkiniui būdinga impresionistinė pagava, vėlesniuose rinkiniuose ryškus pilietinis angažavimasis. Išleido eilėraščių rinkinius vaikams. Ekologinė problematika būdingiausia eseistikai ir publicistikai. Literatūrinės Zigmo Gėlės premijos laureatas (1987). Priklauso ne tik Rašytojų, bet ir Fotomenininkų sąjungai, Lietuvos ornitologų draugijai, yra Gamtos fotografijos fondo pirmininkas, 1989–1992 m. aktyviai dalyvavo Lietuvos žaliųjų judėjime. Gyvena Vilniuje. Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 1990 m.

A. BALBIERIAUS KŪRYBA

Alsavimų girios: eilėraščiai. — Vilnius: Vaga, 1990.—135 p.
Delno irklas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986.—63 p. (Pirmoji knyga).
■ Formų knyga: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Giedančios upės: eilėraščiai. — Vilnius: Vyturys, 1988. — 54 p.
Jaunojo gamtininko kalendorius. – Vilnius: Žalioji Lietuva, 1995. 192 p.: Iliustr.
Sapno pėdsakai: eilėraščiai. — Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997. — 130 p.: Iliustr.
■ Skaidrumos: eilėraščiai. — Vilnius: Homo liber, 2011.
Strazdo anatomija. — Vilnius: Vaga, 2004.
Tekstai apie viską ir nieką. — Vilnius: Regnum, 1998.—110 p.
■Trobelė ant debesies: esė. — Vilnius: Gimtasis žodis, 2006.
■ Vaivorykštė ir neandertalietis: esė. — Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
Žalias Nojaus laivas: (ekologiniai etiudai). — Vilnius: Vyturys, 1990. —141 p.
***
Gyvas atodūsis: lietuvių poezijos vertimai. — Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.— 524, [2] p.
Poezijos pavasaris: [almanachas]. — Vilnius, 1965-

APIE A. BALBIERIŲ

Gėlynas: susitikimai su Zigmo Gėlės premijos laureatais / [sudarytojas A. Strakšys]. — Vilnius: Žuvėdra, 2001. — 143, [1] p.: iliustr., portr.
Lietuvių literatūros enciklopedija. — Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 42.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 512.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1987, p. 381.
Virš Naisių vieversys nepaliauja plasnoti…: Zigmo Gėlės premijos laureatai (1977— 2006) / sudarytoja Valė Jurešienė; Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros skyrius. — Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006, p. 32—33: iliustr. — 500 egz.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10