Žymūs Žmonės

ALIŠANKA EUGENIJUS – poetas

Alisanka

*1960 vasario 22 Barnaule (Rusija). Nuo 1962 gyvena Vilniuje. 1983 baigė Vilniaus universitetą, Matematikos fakultetą. Dirbo universitete, nuo 1989 Lietuvos istorijos, Kultūros ir meno institutų bendradarbis, nuo 1994 Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotojas. Išleido eilėraščių rinkinius, periodikoje išspausdino esė, straipsnių kultūros ir literatūros klausimais, sudarė ir redagavo kultūros almanachą ,,Miestelėnai” (1992, 1995, 1999), almanachą ,,Poetinis Druskininkų ruduo”, išvertė W. Szymborskos, C. Foske, D. Abse ir kt. poezijos ir kultūros teorijos tekstų, paskelbė studiją ,,Vaizdijantis žmogus”(1998). Literatūrinės Zigmo Gėlės premijos laureatas (1992).

E. ALIŠANKOS KŪRYBA
Dievakaulis: eilėraščiai. — Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999. — 94 p.
Dioniso sugrįžimas: chtoniškumas, postmodernizmas, tyla. — Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001. — 206 p.
Iš neparašytų istorijų: eilėraščiai. — Vilnius: Vaga, 2002.—96 p.
Lygiadienis: eilėraščiai. — Vilnius: Vaga, 1991.-108,[1] p. — (Pirmoji knyga)
Peleno miestas: eilėraščiai. — Vilnius: ,,Regnum”, 1994. — 71[1] p.
Vaizdijantis žmogus: sacrum sklaida kultūroje: [studija]. — Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998. -157, [1] p.
***
Exodus; Lietaus kalavijas; Sąmonės miestas: [eilėraščiai] // Poezijos pavasaris ’91.-Vilnius, 1991, p. 200—201.
Svetimi namai; Pro langą; Dialogas rūsy: [eilėraščiai] // Poezijos pavasaris’ 92. — Vilnius, 1992, p. 33—34.
Šiaurės užkarda; Vystančios lango lelijos: [eilėraščiai] // Poezijos pavasaris’90. — Vilnius, 1990, p. 334—335.
***
daug paprasčiau; pirmasis sniegas: [eilėraščiai] //Metai. — 1999, Nr. 8—9, p. 7—11.
Eilėraščiai // Kultūros barai. — 1999, Nr. 2, p. 22—23.
Iš durnelio istorijos: [ eilėraštis] // Metai. — 2000, Nr. 10, p. 59—62.
Iš šventvagysčių istorijos: [eilėraštis] // Literatūra ir menas. — 2003, birž. 27, p. 1.
Mirties praradimas; smėlio sfinksas…: [eilėraščiai] // Lietuvos aidas. —1994, vas. 26.
***
Europos rašytojų kongresas // Metai. — 2001, Nr.8—9, p. 190—191.
Iš Barbarų istorijos // Literatūra ir menas. — 2002, geg. 31, p. 6.
Lietuvos kultūros postmodernėjimo linkmės //Metai. — 2000, Nr. 12, p. 87—101.
Poezijos pavasaris: tarp ironijos ir išpažinties //Metai. — 1997, Nr. 5, p. 3—4.
Simbolio kultūrologiniai aspektai  // Senovės baltų simboliai. — Vilnius, 1992, p. 12—27.
Šiuolaikinės poezijos ir mitologijos ryšio aspektai // Ikikrikščioniškosios Lietuvos kultūra. — Vilnius, 1992, p. 233—243.

APIE E. ALIŠANKĄ

Eugenijus Ališanka: [trumpa biografija; 1993 m. priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą] // Literatūra ir menas. — 1993, birž. 26.
Ališanka E. Poezija kaip įsiklausymas: [pokalbis] // Lietuvos aidas. — 2002, kovo 18, p. 11.
Ališanka E.: [pokalbis] // Literatūra ir menas. — 1996, lapkr. 30, p. 2.
Ališanka E.: [trumpa biografija] // Literatūra ir menas. — 1995, vas. 4, p. 12.
Eimutis S. Įteikta Zigmo Gėlės premija: [Naisiuose įteikta Z. Gėlės premija E. Ališankai už poezijos rinkinį ,,Lygiadienis”] // Literatūra ir menas. — 1992, liep. 4.
Gėlynas: susitikimai su Z. Gėlės premijos laureatais / [sudaryt. A. Strakšys]. — Vilnius: Žuvėdra, 2001. — 143, [1] p.
Karnackaitė R. Skersvėjis dramblio kaulo bokšte: [apie naujausias E. Ališankos knygas, vertimus] // Lietuvos aidas. — 1999, birž. 11, p. 13.
Kirkutis V. Vienas ir visados dviese: [Z. Gėlės premijos laureatu už geriausią poezijos debiutą tapo E. Ališanka, išleidęs rinkinį ,,Lygiadienis”] // Šiaulių kraštas. — 1992, birž. 27.
Lietuvių literatūros enciklopedija. — Vilnius, 2001, p. 15.
Markevičiūtė E. Šiaulių krašto tėvynainių sambūris: [Z. Gėlės premija už poezijos debiutą paskirta E. Ališankai už rinkinį  ,,Lygiadienis”] // 7 meno dienos. — 1992, liep. 24.
Motiejūnas V. „Varpai” skamba Vilniuje: [ tarp ,,Varpų” laureatų — E. Ališanka] // Metai. — 2001, Nr. 7, p. 154—155.
Rakauskas V. Ališanka Eugenijus: [ 1960 02 22 Barnaul (Rusija)] poetas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. — Vilnius, 2001, t.1, p. 345.
Sventickas V. Įteikta Zigmo Gėlės premija: [E. Ališankai už eilėraščių rinkinį ,,Lygiadienis”(1991)] // Metai. — 1992, Nr. 9—10, p. 182—183.
Šimonytė D. Kultūros kronika: [Naisiuose Įteikta Z. Gėlės premija E. Ališankai už rinkinį ,,Lygiadienis”] // Šiaulių naujienos. — 1992, liep. 3.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10