Žymūs Žmonės

BAGDONAVIČIUS, VACLOVAS — lietuvių filosofijos istorikas

bagdonavicius1
*1941 m. rugsėjo 2 d. Gervėnuose (Kurtuvėnų vlsč., Šiaulių r.) Mokėsi Šiaulių rajono mokyklose: Bubių 7-metėje, Bazilionų vidurinėje. 1965 m. baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą). Daktaras (humanitarinių mokslų; filosofijos mokslų kandidatas).  Nuo 1972 m. dirba Lietuvos kultūros, filosofijos ir meno institute, 1992—2008 m. — direktorius, nuo 1996 m. dar ir Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas, docentas.
1988 m. įkūrė Vydūno draugiją ir jai vadovauja. Žymiausias Vydūno veiklos, jo filosofijos tyrinėtojas. Išleido monografiją „Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai“ (1987), parengė straipsnių rinkinį „Vydūnas lietuvių kultūroje“ (1994), sudarė Vydūno „Raštus” (4 t.). Pagrindinės tyrimo sritys — Lietuvos filosofijos bei etninės minties istorija, etikos teorija, literatūros istorija, Mažosios Lietuvos kultūra. Lietuvių ir užsienio spaudoje paskelbė per 200 straipsnių, recenzijų. Yra vienas almanachų „Ramuva“ ir „Naujoji sąmonė“ redaktorių, vienas ,,Visuotinės lietuvių enciklopedijos” autorių. 1992 m. apdovanotas Čikagos Vydūno fondo premija. Lietuvos Vyriausybė nutarė 2014 m. Valstybinę Jono Basanavičiaus premiją skirti Vaclovui Bagdonavičiui už reikšmingiausius darbus ugdant tautinę savimonę, Vydūno idėjų skleidimą ir įprasminimą bei Mažosios Lietuvos kultūros paveldo įamžinimą ir sklaidą.

V. BAGDONAVIČIAUS KŪRYBA
■ Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai /Monografija/. – V.: Mintis. – 1987.—245 p.
■ Vydūno etika. – Vilnius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 1999. – 42 p. (2-asis papildytas leidimas: Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, Vydūno draugija, Ethos, 2003. — 63 p.)
■ Sugrįžti prie Vydūno: straipsniai, esė, pokalbiai. – Vilnius, 2001.–526 p.
■V.Vydūnas: trumpa biografija. – Vilnius, 2005. – 64 p.
Spindulys esmi begalinės šviesos
:etiudai apie Vydūną. Vilnius, [2008].- 262[1] p.

APIE V. BAGDONAVIČIŲ
■ Prėskienis B. Šiaulių krašto literatūros panorama. — Šiauliai, 2003, p. 63.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. — Vilnius, 2002, T. 2, p. 437:  iliustr.
Lietuvių literatūros enciklopedija. — Vilnius, 2001, p. 39.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10