Žymūs Žmonės

BALDŽIUS (iki 1939 Baldauskas), JUOZAS — tautosakininkas, etnografas

Baldauskas*1902 gruodžio 3 Sodybose (Šiaulių r.) † 1962 gegužės 2 Vilniuje. 1929 baigė Lietuvos universitetą, Humanitarinių mokslų fakultetą. Nuo 1936 Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto asistentas, 1941—1951 Vilniaus universiteto Etnografijos katedros vedėjas. Svarbiausi darbai — studijos „Pirktinės vestuvės“, 1935; „Vogtinės vestuvės“, 1940.  Iš paprotinės vestuvių teisės, juose analizuojami pirkimo ir vogimo pėdsakai lietuvių vestuvinėse dainose ir apeigose. Tyrinėjo šeimos gyvenimą atspindinčią tautosaką, paskelbė mokslo populiarinimo darbų, literatūrinių straipsnių. ,,Rinktiniuose raštuose” (2005) skelbiami darbai parašyti ir publikuoti XX amžiaus ketvirtame dešimtmetyje.

J. BALDŽIAUS KŪRYBA

■Rinktiniai raštai: etnologijos ir tautosakos baruose / Juozas Baldžius; [sudarė ir parengė Stasys Skrodenis; redakcinė komisija: Leonardas Sauka (pirmininkas)…[et al.]; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. — Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005 (Vilnius: Sapnų sala). — 555, [1] p.
Folkloras. — Kaunas: [s.n], 1940. — 13 p.
Gedulas ir gentis. — Kaunas, 1940.
Pirktinės vestuvės: disertacija Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto daktaro laipsniui įgyti. — Kaunas: „Spindulio“ sp., 1936.
Vogtinės vestuvės: vogtinių vestuvių pėdsakai mūsų dainose ir vestuvių apeigose. — Kaunas, 1940.

APIE J. BALDŽIŲ

Būtėnas J. Lietuvos žurnalistai: atsiminimai ir paieškos. — Vilnius: Žurnalistika, 1991, p. 73 —92.
Dundulienė P. Juozas Baldžius // Mokslas ir gyvenimas. —1979, Nr. 1, p. 33—34: portr.
Jonynas A. Etnografas ir tautosakininkas Juozas Baldauskas-Baldžius // Kultūros barai.  — 1993, Nr. 6, p. 64—66.
Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. — Vilnius: Mokslas, 1976, T. 1, p. 587.
Lietuvių literatūros enciklopedija. — Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 43.
Lipskis S. Ten, kur Venta.  —Vilnius: Vaga, 1987, p. 22—51.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 236.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. — Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1987, p. 205.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. — Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2001, T. 2, p.493: portr.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10