Žymūs Žmonės

ATKOČAITIS, VINCAS — prozininkas, poetas
*1907 sausio 26 Lybiškiuose (Tauragės r.) † 1935 balandžio mėn. Presidente Alves ( Brazilija). Mokėsi Kražių gimnazijoje, Karo mokykloje Kaune. Dirbo Raudėnų valsčiaus valdyboje. 1929 m. emigravo į Braziliją. 1931—1932 redagavo „Lietuvį Brazilijoje“, bendradarbiavo „Lietuvyje“, „Viltyje“. Parašė eilėraščių, apysakų, publicistinių straipsnių, atsiminimų. Kūrybos paskelbė tik dalį, nemažai jos liko rankraščiais.

APIE V. ATKOČAITĮ
Lietuvių literatūros enciklopedija. — Vilnius, 2001, p. 31.
Lietuvių enciklopedija. —Boston, 1953, t. 1, p. 350.
■ Prėskienis B.
Šiaulių krašto literatūros panorama.  Šiauliai, 2003. p. 52.
Rimkus V. „Ilgiuosi Tėvynės“…: [apie Brazilijos lietuvių poetą Vincą Atkočaitį; dirbo Raudėnuose] // Gimtinė. 1989, rugs. 30.
Šiaulių krašto kalendorius 1992.  Šiauliai, 1992, p. 4.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius, 1987, p. 226.
Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius, 1996, p. 262.

Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10