Paskelbta  Bal 05, 2017

TARPTAUTINĖS VAIKŲ KNYGOS DIENOS PAMINĖJIMAS KURTUVĖNUOSE

 Mi­nint Tarp­tau­ti­nę vai­kų kny­gos die­ną, balandžio 4 d. 10 val.  į Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro salėje organizuojamą šventę ,,Negęstanti pasakos šviesa“ susirinko gausus būrys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdytinių su auklėtojomis Indre Jankevičiene ir Asta Arminiene.
Kurtuvėnų bibliotekos vyresnioji  bibliotekininkė Aurelija  Kniurienė pa­pa­sa­ko­jo, kad  Tarptautinė vai­kų knygos die­na pra­dė­ta švęs­ti 1967 me­tais, o jos idė­ją iš­kė­lė Tarp­tau­ti­nė vai­kų kny­gos ta­ry­ba. Ši die­na šven­čia­ma kar­tu su pa­sa­kų kū­rė­jo Han­so
Kris­ti­a­no An­der­se­no gim­ta­die­niu. Vaikai, prisiminę H. K. Anderseno pasakas ,,Sniego karalienė“, ,,Coliukė“, ,,Karalaitė ant žirnio“, ,,Bjaurusis ančiukas“, ,,Mergaitė su degtukais“ apžiūrėjo knygų parodėlę. Bibliotekininkė vaikučius pakvietė pakeliauti į pasakų karalystę.
Įveikus kliūčių ruožą, pirma stotelė buvo pas dvi pelytes – ,,Kurtinukų“ lėlių teatro būrelio vaidintojas – Skaistę Stankevičiūtę ir Gretą Grigalaitytę, kurios supažindino su knygutėmis apie pelytes. Vaikai, apžiūrėję knygutes ir pašokę ratelį ,,Pelytė nori eiti šokt“, kliūčių labirintu keliavo į ,,mišką“, kur sutiko ,,varną“ (Skaistė Stankevičiūtė) ir ,,lapę“ (Kęsmina Uznytė).  Varna su lape daug diskutavo apie knygučių svarbą, jų saugojimą ir pakvietė vaikus į ratelį ,,Skrido žvirblis“. Šventės dalyviai piešė, spalvino ir mokėsi gaminti knygutes, pagal pateiktas iliustracijas. Mažieji šventės dalyviai buvo pakviesti į biblioteką apžiūrėti vaikiškų knygučių, jiems taip pat įteikti saldūs prizai.

Aurelija Kniurienė,
Kurtuvėnų bibliotekos vyresnioji  bibliotekininkė

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 1,465
PARODA, SKIRTA ARTĖJANČIOMS VELYKOMS KUŽIUOSE
KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE ORINTOS KRASAUSKIENĖS DARBŲ PARODA „NATŪRALIŲ PLUNKSNŲ AKSESUARAI“

Nėra komentarų