Paskelbta  Gru 21, 2016

REIKŠMINGI 2017-ŲJŲ METŲ ŠIAULIŲ RAJONO ĮVYKIAI IR JUBILIEJAI

2017 metais sukanka:

30 metų, kai 1987 10 17 atidarytas Naisių literatūros muziejus.
35 metai, kai 1982 01 03 Žalpeliuose (Šiaulių r.) mirė Barbora MEJERYTĖ, prozininkė, kritikė, vertėja. Gimė 1898 12 15 (03) Vainagiuose.
40 metų, kai 1977 12 22 Šiauliuose gimė Rimantas KMITA, poetas, Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatas (2000 m.).
45 metai, kai 1972 02 28 Vilniuje mirė Augustinas GRICIUS, prozininkas, dramaturgas, vertėjas.  Gimė 1899 12 24 (12) Šiupyliuose (Šiaulių r.).
50 metų, kai 1967 10 09 Valkininkuose, Varėnos r.  gimė  Daiva MOLYTĖ-LUKAUSKIENĖ, poetė, dailininkė, korespondentė, Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatė (2003).
65 metai, kai 1952 02 17 Pasvalyje gimė Vladas BRAZIŪNAS, poetas, eseistas, vertėjas, Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatas (1984 m.).
65 metai, kai 1952 06 07 Pageležiuose, Ukmergės r.  gimė Dalia JAZUKEVIČIŪTĖ, poetė, eseistė, Zigmo Gėlės-Gaidamavičiaus premijos laureatė (1990 m.).
75 metai, kai 1942 06 29 Pykuoliuose (Šiaulių r.)  gimė Jurgis JUOZAPAITIS, kompozitorius.
80 metų, kai 1937 04 25  Puodkaliuose, Skuodo r.  gimė Adolfas STRAKŠYS, prozininkas. 1979–1985 m. Šiaulių rajono laikraščio „Leninietis“ redaktorius.
85 metai, kai 1932 03 15 Aleksandrijoje,   Šiaulių r. mirė Povilas MATULIONIS, poetas, miškininkas. Gimė 1860 09 17 (05) Kupiškyje.
85 metai, kai 1932 09 27 Vaišnoriuose, Gruzdžių vlsč.  gimė Domijonas ŠNIUKAS, žurnalistas, spaudos istorikas, visuomenės veikėjas.
90 metų , kai 1927 02 01 Gruzdžiuose, Šiaulių r. gimė Genovaitė  GONTYTĖ, lietuvių dainininkė (mecosopranas), 1953–1982 Kauno muzikinio teatro solistė. Mirė 1982 05 03 Kaune.
90 metų, kai 1927 03 17 Rokiškyje gimė Irena MAKUŠKAITĖ, lituanistė, mokytoja, tremtinė. Mokytojavo Kužiuose, Šiaulių r. Mirė 1999 11 Obeliuose.
90 metų, kai 1927 05 27 Mašnių k., Linkuvos valsčiuje, Šiaulių apskrityje gimė Birutė STUMBRIENĖ, Lietuvos kraštotyros draugijos Garbės kraštotyrininkė, Naisių literatūros muziejaus įkūrėja ir ilgametė vadovė, bibliotekininkė, bibliografė.  Dirbo Šiaulių rajono centrinėje bibliotekoje (dabar Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka). Mirė 2005 08 27 Šiauliuose.
95 metai, kai 1922 02 07 Kuršėnuose gimė Antanas GABRĖNAS, aktorius.
Mirė 1984 08 10 Kaune.
95 metai, kai 1922 10 14 Auksučiuose, Šiaulių r. gimė Stasys DAUNYS, poetas, etnografas, muziejininkas, vienas iš Liaudies buities muziejaus Rumšiškėse įkūrėjų, senųjų lietuviškos pirties papročių tyrinėtojas. Mirė 2011 01 16 Rumšiškėse.
95 metai, kai 1922 12 19 Egėliškėse,  Šiaulių r. gimė Jonas RIŠKUS, literatūros tyrinėtojas.
100 metų, kai 1917 04 22 Žeimiuose, Šiaulių r. gimė Anastazas JANULIS, poetas, jėzuitas, tremtinys.  Mirė 1989 11 15 Kaišiadoryse, palaidotas Šiluvoje.
100 metų, kai 1917 01 17 Gruzdžiuose, Šiaulių r. gimė Vladė ČEKONYTĖ-BUTKIENĖ, poetė, prozininkė.
Mirė 1989 05 19 Clevelande (JAV, Ohio valst.), palaidota  Karmėlavoje, Kauno r.
100 metų, kai 1917 05 18  Vėjeliškiuose, Panevėžio r.  gimė Bronius KIELA, poetas, tremtinys. 1941 m. suimtas, kalintas Gorkio sr., Komijoje. 1975 m. grįžo į Lietuvą, gyveno Kuršėnuose, Šiauliuose. Eilėraščių paskelbė antologijose „Benamiai“, „Tremtinio Lietuva“.
105 metai, kai 1912 12 04 Kijeve mirė Zigmas GĖLĖ-GAIDAMAVIČIUS,  poetas.  Gimė  1894 05 08 (04 26) Naisiuose, Šiaulių r.
110  metų, kai 1907 01 24 (11)  Mikaičiuose,  Šiaulių r. gimė Aleksandras MERKELIS, literatūros tyrinėtojas, žurnalistas, politikas, bibliografas. Dirbo mokytoju, žurnalistu, „Jaunalietuvių“ organizacijos vadovu, „Eltos“ redaktoriumi, prezidento Antano Smetonos asmens sekretoriumi, „Lietuvos aido“ vyriausiu redaktoriumi. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV. Sudarė Liudo Giros ir Vaižganto bibliografijas, išleido apybraižą apie S. Daukantą ir M. Valančių, monografiją „Juozas Tumas Vaižgantas“, studiją „Didysis varpininkas Vincas Kudirka“, knygą „Antano Smetonos tautinės ideologijos bruožai“. Mirė 1994 01 11 Niujorke, palaidotas Kaune.
110  metų, kai 1907 09  24  Šapnagiuose,  Šiaulių r. gimė Pranas GEGECKAS (Gegecka), poetas. Mirė 1984 05 08 Kaune.
115  metų, kai 1902 12 16 (03)  Sodybose,  Šiaulių r. gimė Juozas  BALDŽIUS-BALDAUSKAS, tautosakininkas.  Mirė 1962 05 01 Vilniuje.
120  metų, kai 1897 05 11 Gruzdžiuose,  Šiaulių r. gimė Anatolis TYČINA, baltarusių dailininkas, grafikas.   Mirė 1986 Minske (Baltarusija).
120  metų, kai 1897 03 13 Kurtuvėnuose,  Šiaulių r. gimė Stasys BUTKUS, žurnalistas, Lietuvos kariuomenės savanoris.  Mirė 1961 12 11 Niujorke (JAV).
140  metų, kai 1877 11 15 Padrečiuose,  Prienų  r. gimė Stasys MATJOŠAITIS-ESMAITIS, pedagogas, literatas. 1911–1914 m. mokytojavo Šiupyliuose, Šiaulių r. Mirė 1949 02 06 Kaune.
145  metai, kai 1872 m. knygnešė Karolina LAURINAVIČIŪTĖ, Šiaulių apskrityje platinusi lietuvišką spaudą, ištremta į Olaneco guberniją.
225  metai,  kai 1792 m. Šakynai pakartotinai patvirtintos Magdeburgo teisės.
225  metai, kai 1792 m. Kairiuose pastatyta mūrinė bažnyčia.
225  metai, kai 1792 m. Varputėnuose pastatyta Šv. Antano bažnyčia.

BIBLIOTEKOS JUBILIATĖS

50  metų, kai 1967 m. įsteigta Voveriškių kaimo biblioteka.
55  metai, kai 1962 m. įsteigta Drąsučių kaimo biblioteka.
60  metų, kai 1957 m. įsteigta Bubių kaimo biblioteka.
60  metų, kai 1957 m. įsteigta Paežerių kaimo biblioteka.
65  metai, kai 1952 m. įsteigta Bridų kaimo biblioteka.
65  metai, kai 1952 m. įsteigta Šakynos  kaimo biblioteka.
65  metai, kai 1952 m. įsteigta Varputėnų  kaimo biblioteka.
70  metų, kai 1947 m. įsteigta Gilvyčių  kaimo biblioteka.
70  metų, kai 1947 m. įsteigta Kužių  kaimo biblioteka

Literatūra

Gruzdžiai. – Vilnius, 1974.
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. – Vilnius, 1998–2002 [1,2 t.].
Kviklys B. Mūsų  Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. – Vilnius, 1989–1991. [3, 4 t.].
Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1953–1985.
Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 1999.
Vanagas V.  Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996.
Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2001.

Parengė Rita Nesavaitė,
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos
Informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 1,794
„KNYGŲ KALĖDŲ“ RENGINIAI „KALĖDOS PRAŽYSTA GERUMU“ GILAIČIUOSE IR SMILGIUOSE
EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų