Paskelbta  Lap 07, 2018

PROJEKTO „LITUANISTIKA ŠIAULIŲ RAJONE – IŠ PRAEITIES Į DABARTĮ“ VEIKLOS

2018-ieji metai ritasi į pabaigą, vyksta projekto „Lituanistika Šiaulių rajone – iš praeities į dabartį“ veiklos. Šio projekto tema – lituanistinių tradicijų ir istorinės atminties tęstinumas ir inovatyvi sklaida Šiaulių rajone. Projekto tikslas – puoselėti Šiaulių rajono (įskaitant ir Kuršėnų miesto) kultūros ir lituanistikos paveldo pažinimą, saugojimą ir sklaidą regione, ugdyti regiono bendruomenės, ypač moksleivių, lituanistinį raštingumą, puoselėti kalbos kultūrą, tarmių pažinimą, panaudojant tradicines ir šiuolaikines inovatyvias  žaidimų sukūrimo priemones.
Kuriant kompiuterinius žaidimus apie Šiaulių rajono lituanistiką, teko fotografuoti vietoves, objektus. Nuotraukas siuntė, informaciją ir konsultacijas teikė Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai: Rita Nesavaitė, Almantas Šlivinskas, Zina Keturakytė, Benita Dabregienė, Aurelija Kniurienė, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vita Šventickienė. Suformuluotas užduotis reikėjo pateikti žaidimų kūrėjams.
Vyksta žaidimo-viktorinos „Žaisdamas pažink Šiaulių krašto lituanistinius lobius“, skirto aukštesniųjų klasių mokiniams ir suaugusiesiems, žaidimo-dėlionės „Linksmai apie Kuršėnų krašto patarmes (šnektas)“, skirto pradinių klasių mokiniams, interaktyvaus lituanistinio Šiaulių rajono žemėlapio kūrimas. Šiais inovatyviais – pažintiniais žaidimais bus galima naudotis Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje.
Išsamiau pažinti, pamatyti iš arčiau, paliesti patiems lietuvių kalbą, išgirsti jos istoriją padėjo metodinė išvyka į Lietuvių kalbos institutą, lituanistikos muziejų „Lituanistikos židinys“ bei parodos „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“ lankymas. Šią unikalią parodą, kurią parengė ir mielai paskolino Lietuvių kalbos institutas, eksponuotą Kuršėnų Vytauto Vitkausko, Gruzdžių Augustino Griciaus, Verbūnų, Naisių, Meškuičių bibliotekose aplankė apie 420 lankytojų. Gausiausio būrio lankytojų sulaukė Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka – čia vyko integruotos lietuvių kalbos pamokos pradinukams ir aukštesniųjų klasių mokiniams. Jose dalyvavo ir tėveliai su vaikučiais, mokytojai bei suaugusieji bibliotekos skaitytojai. Naisių bibliotekoje paroda gėrėjosi netgi svečiai iš Vokietijos.
Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Šiaulių rajono savivaldybė. Projektą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka kartu su socialiniais partneriais: Lietuvių kalbos institutu, Lietuvių kalbos draugija, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija.

Vida Ragauskienė,
projekto vadovė, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė

Projektą remia:

Projektą vykdo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorijos Naujienos PROJEKTAI
Pasidalinti įrašu
  • 1,044
KVIEČIAME Į LITERATŪRINĘ-EDUKACINĘ POPIETĘ KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE
EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS – „FILMUKO KŪRIMAS SU PLANŠETINIAIS KOPMPIUTERIAIS“ AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE

Nėra komentarų