Paskelbta  Lap 18, 2019

POPIETĖJE ANTANUI BUDZINSKUI ATMINTI PRISTATYTA JO RINKTINĖ

2019 m. lapkričio 14 d. Šiaulių rajono kultūros centro Šakynos filialo salėje surengta popietė „Gyvenimo mano kelionėj tiek brastų buvo, seklumų…“, skirta Antano Budzinsko knygos „Vienatvė – draugė mano…“ pristatymui.
Antanas Budzinskas (1940–2006) – Šakynos krašto šviesuolis, kraštotyrininkas, bibliotekininkas, literatas, jo darbų kraitėje: trys romanai, daug apsakymų, apysakų, pjesių, humoreskų, epigramų, eilėraščių, straipsnių, parengta daug vertingų, brandžių kraštotyros darbų, vertimų iš rusų kalbos… Visas rankraščių palikimas po autoriaus mirties perduotas Šiaulių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.
Nemaža dalis autoriaus kūrybos publikuota rajoninėje, respublikinėje spaudoje, spausdintos romano „Paradoksai“ ištraukos turėjo net platų gerbėjų būrį, taip pat publikuota nedidelė knygelė „Kur lygumos dalgį kala“. Tačiau didžiausiai rašytojo svajonei – išleisti abu romanus – išsipildyti buvo lemta praėjus 13 metų po jo mirties…
Norėdama visuomenei pristatyti šį nepelnytai mažai publikuotą talentingą rašytoją, Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka parengė projektą „Neatrastas Antanas Budzinskas: literatas, kraštotyrininkas, Šakynos krašto šviesuolis“. Lietuvos kultūros tarybai skyrus dalinį finansavimą, parėmus leidybos partneriui Šiaulių rajono savivaldybei, imtasi ruoštis leidybai. Rinktinei atrinkti brandžiausi autoriaus darbai – romanai „Paradoksai“, „Julija“, dokumentinė apybraiža, pluoštelis humoreskų, apsakymų, eilėraščių, epigramų. Kitoje dalyje – amžininkų atsiminimai apie autorių. Iš jų nelyg įvairiaspalvė mozaika susidėlioja išsamus Antano Budzinsko portretas – kilnus, taktiškas, jautrus žmogus, vienišas, ne visada suprastas mąstytojas, draugiškas kolega. 3-iojoje knygos dalyje – išsami Antano Budzinsko bibliografijos rodyklė.
Solidi, 544 puslapių, knyga, tikimasi, taps atminties paminklu šio talentingo rašytojo darbams, jo gerbėjams pasitinkant 80-ąsias jo gimimo metines.
Antano Budzinsko atminimas pagerbtas aplankant jo kapą naujosiose Šakynos kapinėse, padėta gėlių, uždegta žvakelių, sukalbėta malda. Eilėraštį, skirtą literatui atminti, skaitė Šiaulių rajono literatų asociacijos pirmininkė Nijolė Girniuvienė.
Popietėje dalyvavo rašytojo pažįstami, draugai, knygos sudarytojai ir redakcinės komisijos nariai, Šiaulių rajono savivaldybės atstovai ir kiti svečiai.
Renginį vedė Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šakynos struktūrinio teritorinio padalinio bibliotekininkė Zina Keturakytė, šiltai ir nuoširdžiai dalijosi prisiminimais apie A. Budzinską, kokį neišdildomą įspūdį jai palikęs kūrėjas dar vaikystėje.
Popietėje Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Šakynos filialo meno vadovas Rimantas Mickevičius atliko savo paties sukurtą Šakynos himnu vadinamą dainą pagal A. Budzinsko eiles „Šakyna – Šiaurės vakarai“, dar porą bendrų su Antanu Budzinsku sukurtų dainų bei perskaitė eilėraštį, parašytą sužinojus apie netikėtą Antano Budzinsko mirtį – „Naujametinė naktis“.
Vienas iš knygos sudarytojų, Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos l. e. p. direktorės pavaduotojas Almantas Šlivinskas sakė A. Budzinsko nepažinojęs, bet, susipažinęs su jo kūryba, pasikalbėjęs su kolegomis, jau neabejojo knygos būtinybe. Vaizdingą Antano Budzinsko kūrybą A. Šlivinskas gretino su lietuvių literatūros klasiku Juozu Baltušiu.
Šakynos mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Kriščiūnienė apžvelgė knygoje „Vienatvė – draugė mano…“ išspausdintus romanus.
Pasak pranešėjos, literatūros teoretikai teigia, jog reikia atskirti autorių ir kūrinį. Kai autorius parašo kūrinį, jis tam kūriniui tampa nebereikalingas. Bet tik ne šiuo atveju. Pavyzdžiui, romaną „Julija“ Antanas Budzinskas skyrė savo mamai, kurią labai mylėjo ir po kurios mirties taip ir nesugebėjo įveikti liūdesio.
Knyga – apie nusivylimus, išgyvenimus, pavojingas situacijas ir nerimą, apie pasirinkimą, leidžiantį išsaugoti gyvybę.
Autoriaus kūriniuose – gyvenimo išmintis, paprasti kaimo žmonės, jo kraštiečiai, kurie gyveno šalia. Kaimas dažniausiai piešiamas šiltomis spalvomis, netrūksta subtilaus liaudiško humoro.
„Knyga – mums ir apie mus, Šakynos krašto istorijos literatūrinė versija, nuo Smetonos laikų iki dabarties, – mintimis dalijosi J. Kriščiūnienė.
Šventinę nuotaiką popietėje kūrė šeimyninis Sandros ir Alfonso Giedrų duetas, dovanojęs jautrių dainų. Šakynos filialo Žarėnų salės humoro grupė „Epidemija“ suvaidino ištrauką iš Antano Budzinsko humoreskos. Šakynos seniūnas Mindaugas Gedvila perskaitė įvairiais metais parašytų, bet aktualumo ir šiomis dienomis neprarandančių epigramų.
Veikė Antano Budzinsko rankraščių ir spaudinių paroda „Užrašytas gyvenimas“.

Projektą remia                  Projekto partneris                          Projektą vykdo

                  

 

Rita Nesavaitė,
projekto vadovė

Rima Vilkienė,
knygos redaktorė

Nuotraukos Robertos Rasikienės

 

Kategorijos Leidyba Naujienos PROJEKTAI Svarbu
Pasidalinti įrašu
  • 736
ŠIAURĖS ŠALIŲ LITERATŪROS SAVAITĖS MINĖJIMAS KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE
RENGINYS, SKIRTAS ŠIAURĖS ŠALIŲ LITERATŪROS SAVAITEI RINGUVĖNŲ IR ROMUČIŲ BIBLIOTEKOSE

Nėra komentarų