Paskelbta  Geg 24, 2018

POPIETĖ ,,SENOJI LIETUVIŠKA KNYGA“ KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE

Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit
Ir tatai skaitydami permanykit…
  /Martynas Mažvydas/

2018 m. gegužės 23 d. Kurtuvėnų bibliotekoje vyko popietė ,,Senoji lietuviška knyga“. Vyresnioji bibliotekininkė Aurelija Kniurienė supažindino susirinkusiuosius su Martyno Mažvydo biografija, jo nuveiktais darbais. Bibliotekininkė pasakojo, jog M. Mažvydas, atvykęs į Karaliaučių per pusmetį nuo studijų pradžios 1547 m. sausio 8 d. išleido pirmąją lietuvišką knygą. Ši knygutė nė kiek nepavėlavo, nes XVI a. pirmoje pusėje pasirodė ir estų, gudų, latvių, prūsų, rusų, suomių, valų, žydų bei kitų Europos tautų pirmosios knygos. M. Mažvydo raštijos veikalą ,,Katekizmas“ sudarė keletas įvairios paskirties kūrinių: eiliuota dedikacija autoriaus tėvynei, kreipimasis į dvasininkų luomą, eiliuota pratarmė, elementorius, katekizmas ir giesmynas. Taigi pirmoji lietuviška knyga buvo ne katekizmas, kaip įprasta jį vadinti, o gana sudėtinga rašto ir tikybos pagrindų mokymo knyga. Apžiūrėję knygų parodėlę, susipažinę su Brailio raštu,  gestų kalba, mokinukai bandė patys perskaityti tekstuką Brailio rašto rašmenimis, ,,rašyti“ vardą gestų kalba. A. Kniurienė pakvietė vaikus priimti ,,skaitymo iššūkį“, supažindino, kas perskaitė daugiausiai knygų nuo 2018 m. sausio 1 d. iki gegužės 22 d. Nugalėtoja tapo IV klasės mokinė Skaistė Stankevičiūtė, nuo jos mažai atsiliko III klasės moksleivė Karina Budaitė. Atminimo dovanėlėmis buvo apdovanotos ne tik daugiausiai perskaičiusios mergaitės, bet visi popietės dalyviai.  Bibliotekininkė pasidžiaugė visais Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro ugdytiniais, kurie lankosi bibliotekoje ir draugauja su knygomis, nes ,,kas skaito knygas, tam netrūksta geriausio draugo ir patarėjo“ (Sokratas).

Aurelija Kniurienė,
Kurtuvėnų bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

 

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 1,278
EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI BUBIŲ SENIŪNIJOS BIBLIOTEKOSE
KNYGUČIŲ VARŽYTUVĖS KUŽIUOSE

1 Comment