Paskelbta  Bir 15, 2020

POPIETĖ „PRISIMINIMAI IŠLIEKA GYVI…“ KAIRIUOSE

Oi dalia, daluže
Kokia tu žiauri,
Kodėl man jaunutei
Svetimoj šaly
Šąla rankos, kojos,
Stingsta sąnariai?
Kodėl jauną vaiką ištrėmė tenai?

/Stefanija Dacienė. Ištr. iš eilėraščio „Oi dalia, daluže“/

SSRS ir Vokietija 1939 metų rugpjūčio 23 d. pasirašė Nepuolimo sutartį. Pagal sutarties slaptuosius protokolus Lietuva pateko į SSRS įtakos sferą. 1940 birželio 15 d. SSRS kariuomenė peržengė Lietuvos sieną. Prasidėjo okupacija. 1940 metų rugpjūčio 3 d. SSRS Aukščiausioji Taryba paskelbė Lietuvą sąjungine respublika. Visos Lietuvos gyvenimo sritys buvo pertvarkytos pagal sovietų modelį.
Birželio 14-ąją Lietuva mini Gedulo ir vilties dieną. Šią dieną 1941 m. NKVD pradėjo masinius lietuvių areštus ir trėmimus į Sibirą.
2020 m. birželio 11 dieną Kairių seniūnijos parkelyje vyko popietė, skirta šiai liūdnai datai paminėti. Renginio vedėja, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kairių filialo meno vadovė Nijolė Girniuvienė pristatė šventės dalyvius, trumpai apžvelgė tremties istoriją.
Miestelyje gyvenanti buvusi tremtinė Aldona Šulčienė pasakojo savo išgyvenimus. Apie savo artimųjų likimus sunkiomis sąlygomis kalbėjo  tremtyje gimusios – Nijolia Kasparavičienė, Nijolė Marcikonienė, Birutė Šopienė, Rima Juknevičienė ir Genia Dambrauskienė.
Paminėjime dalyvavęs Kairių seniūnas Artūras Šulčius pasveikino visus susirinkusius, palinkėjo jiems stiprybės, sveikatos, kiekvienam  tremtiniui įteikė po gėlės žiedą.
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kairių struktūrinio teritorinio padalinio vyresnioji bibliotekininkė Ramutė Preimontienė pristatė bibliotekoje veikiančią spaudinių parodą „Jei ne auksinės vasaros…“ ir pakvietė visus susirinkusius išsamiau susipažinti su leidiniais, skirtais  tremties temai.
Renginį paįvairino tremtinių, partizanų, Tėvynės meilės  dainas atlikęs Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Kairių filialo moterų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Gedimino Balčiūno.

Ramutė Preimontienė,
Kairių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 496
ASTOS RUSTEIKAITĖS-URBELIENĖS PARODA KURTUVĖNUOSE
ŠIUPYLIŲ KAIMUI – 440

Nėra komentarų