Paskelbta  Gru 09, 2019

NACIONALINĖ BIBLIOTEKA TVIRTINA BENDRADARBIAVIMĄ SU LIETUVOS VIEŠOSIOMIS BIBLIOTEKOMIS

Minėdama savo veiklos 100-metį, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka visus jubiliejinius metus rengia renginius, skirtus įvairioms bibliotekos skaitytojų ir lankytojų grupėms: plačiajai visuomenei, vaikams ir jaunimui, Nacionalinės bibliotekos partneriams, rėmėjams, bičiuliams ir, žinoma, Lietuvos bibliotekų darbuotojų bendruomenei. Šia proga Nacionalinė biblioteka parengė specialų renginių ciklą, skirtą Lietuvos savivaldybių viešosioms bibliotekoms, kuris baigėsi susitikimu su Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų direktoriais Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Kaip sakė Nacionalinės bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas, „visa jėga įsisukę į šimtmečio minėjimo suktinį šiandien nuoširdžiai džiaugiamės galėdami jums pasakyti, kokie esate mums svarbūs tiek mūsų vykdomų nacionalinių projektų kontekste, tiek ir bendroje veiklų perspektyvoje. Juk Nacionalinė biblioteka esate ir jūs visi.“

Viešųjų bibliotekų direktoriai Nacionalinei bibliotekai dovanojo didžiulį indą, kupiną riešutų. „Tai mūsų ir jūsų išminties simbolis“, – įteikdama dovaną ir dėkodama už suteiktą galimybę tiesiogiai pajusti 100-mečio dvasią, sakė Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė. Beje, sveikinimo raštas surašytas žemaičių kalba, pagerbiant šiuos metus kaip Žemaitijos.

Pranešimų sesijoje buvo gilinamasi į savivaldybių viešųjų bibliotekų erdvių įveiklinimą įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamus projektus. Pristatytos Skaitymo skatinimo programos naujovės. Supažindinta su metodinės veiklos kryptimis 2020 m., kalbėta apie vykdomus nacionalinės reikšmės projektus: „Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos plėtra“ ir „Viešųjų interneto prieigos taškų infrastruktūros atnaujinimo kryptys“.

Prieš pora dienų viešųjų bibliotekų direktorių pavaduotojai ir metodinių skyrių vadovai dalyvavo dalykinėje diskusijoje, skirtoje bibliotekų veiklos metinių ataskaitų rengimo aktualijoms aptarti. Nacionalinės bibliotekos Bibliotekininkystės skyrius, organizuodamas šį dialogą-diskusiją, atsižvelgė į temos aktualumą ir viešųjų bibliotekų pageidavimus. Apibrėžta esminė problema, kaip nedubliuoti darbo ir rengiant unifikuotas ataskaitas neprarasti galimybės metinių ataskaitų forma kaupti įvairiapusę vertingą bibliotekų veiklos informaciją. Pasak renginio organizatorės dr. Rasos Januševičienės, diskusijos tikslas – išsiaiškinti bibliotekoms kylančias ataskaitų rengimo problemas, nustatyti metodinės paramos poreikį ir veiksmingiausias jos teikimo priemones – sėkmingai pasiektas.

Dvi dienas Nacionalinėje bibliotekoje viešųjų bibliotekų informacinių technologijų specialistai domėjosi viešosios interneto prieigos atnaujinimo aktualijomis. Nacionalinės bibliotekos Informacinių technologijų valdymo skyriaus darbuotojai ir šiuo metu vykdomo projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ komanda ne tik pristatė projekto naujienas, bet aptarė ir kitus bibliotekų IT sektoriaus darbuotojams rūpimus klausimus: maršrutizatorių, gaunamų vykdant projektą, administravimo mokymų; taip pat centralizuoto maršrutizatorių „FortiWifi 50E 2R“ valdymo galimybes; saugos licencijas ir jų naudą; vartotojų registracijos ir statistikos sistemos (VRSS) atnaujinimą ir galimybes; specialiųjų kūrybinio, programavimo, eksperimentinio paketų klausimus ir sprendimus; LIBIS modernizavimo projekto pristatymą. Seminaro rengėjai, pasirinkę žaismingą ir neformalią renginio formą, sulaukė puikių dalyvių atsiliepimų ir pasiūlymo nominuoti šiuos mokymus, kaip kūrybiškiausią metų įvykį.

Visų susitikimų dalyviai turėjo galimybę dalyvauti ekskursijoje po parodą „Verba volant, scripta manent“: iš Nacionalinės bibliotekos lobyno“; susipažinti su dirbtuvių PATS SAU kūrybos ir įgūdžių lavinimo erdve ir pačia biblioteka.

Nacionalinė biblioteka su malonumu parengė nedidelį specialų ciklą, skirtą Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovams ir specialistams, savo ištikimiausiems partneriams ir draugams.

Lietuvos bibliotekų IT specialistų seminaras, 2019 m. gruodžio 3-4 d.
Susitikimas su bibliotekų atstovais, 2019 m. gruodžio 4 d.
Susitikimas su savivaldybių bibliotekų vadovais, 2019 m. gruodžio 6 d.

 

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacija

 

 

 

Kategorijos Naujienos Svarbu
Pasidalinti įrašu
  • 717
ŠIAULIŲ RAJONO BIBLIOTEKININKŲ METODINĖ KELIONĖ Į VILNIŲ
ANTANO BUDZINSKO KNYGOS „VIENATVĖ – DRAUGĖ MANO… “ SUTIKTUVĖS KURŠĖNUOSE

Nėra komentarų