Paskelbta  Geg 16, 2018

LITERATŪRINĖ POPIETĖ BUBIŲ BIBLIOTEKOJE

Bralei, seseris,  imkiet mani ir skaitikiet…
Skaitikiet ir dokiet ig rąkas kievaika,
Kaip žemaičia, taip ir letuvynika…

2018 m. gegužės 15 dieną 12. 40 val. Bubių bibliotekoje vyko literatūrinė popietė Bubių mokyklos penktos klasės moksleiviams Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti „Maža tauta su dideliu žodynu“. Gegužės 7 dieną Lietuva tradiciškai mini Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ji kiekvienam lietuviui primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Vyresnioji bibliotekininkė Jūra Valuckienė moksleiviams papasakojo, kad po 1863 metų sukilimo numalšinimo, buvo uždrausta lietuviška spauda, kurią atgavome tik 1904 metais. Daugybė knygnešių, rizikuodami savo gyvybe, laisve – visais įmanomais būdais gabendavo lietuviškas knygas į Lietuvą. Renginio dalyviai sužinojo, kokiose šalyse buvo leidžiamos lietuviškos knygos – Suvalkuose, Seinuose, Augustave, Rygoje ir net keliuose Rusijos miestuose. Moksleiviai  susipažino su žemėlapiu, kuriame pavaizduota, kokiais keliais knygnešiai gabeno spaudą. Paklausus mokinukų, ar jie žino ką reiškia žodis „daraktorius“, daugeliui tai asocijavosi su žodžiu „daktaras“, o sužinojus, jog taip buvo vadinami kaimuose slaptose mokyklose samdomi mokytojai, vaikams buvo smagaus juoko…O dar labiau vaikus stebino tai, kad tokios mokyklos kilnodavosi iš vienos trobos į kitą. Moksleiviai bandė skaityti lietuvišką tekstą, parašytą rusiškomis raidėmis – tai jiems sunkiai sekėsi. Mokiniai sužinojo, kad pirmasis Didžiajai Lietuvai skirtas spausdintas laikraštis – „Aušra“ buvo leidžiamas Ragainėje ir Tilžėje. Renginio pabaigoje  moksleiviai žiūrėjo ištrauką iš Tomo Trukano filmo „Knygnešys“.

Jūra Valuckienė,
Bubių bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 1,062
2017-ŲJŲ METŲ KRAITIS: “Rajono bibliotekos pažymėjo savo veiklos pradžios sukaktis”
SKAIDRĖ URBONIENĖ. RELIGINĖ LIAUDIES SKULPTŪRA LIETUVOJE XIX A. – XX A. I PUSĖJE

Nėra komentarų