Paskelbta  Geg 16, 2018

2017-ŲJŲ METŲ KRAITIS: “Rajono bibliotekos pažymėjo savo veiklos pradžios sukaktis”

Varputėnų bibliotekai 65 (5)

Varputėnų bibliotekai 65

VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKA PAMINĖJO GARBINGĄ 65-ERIŲ METŲ JUBILIEJŲ

Varputėnuose biblioteka-skaitykla veikė jau po II-ojo Pasaulinio  karo. Įsikūrusi buvo Jokūbo Margevičiaus name. Pasak bibliotekininkės Zofijos Mankutės-Babrauskienės, darbą ji perėmė iš Birutės Margevičiūtės. Tada biblioteka-skaitykla priklausė Užvenčio rajonui.
1952 metais įsteigta  biblioteka priklausė Kuršėnų viešajai bibliotekai, vėliau Šiaulių rajono centrinei bibliotekai. Išvežus Būtautų šeimą į Sibirą, jų namuose įkurdinta biblioteka, medicinos punktas, mokykla.

Skaityti daugiau: biblioteka.w3.lt/varputenai/2/

Kužių bibliotekai 70 (4)

Kužių bibliotekai 70

KUŽIŲ BIBLIOTEKAI –70: KUŽIŲ BIBLIOTEKOS LAIKO DURIS PRAVĖRUS…

Kužių biblioteka  buvo įkurta 1947 metais. Per ilgą savo veiklos laikotarpį keletą kartų buvo perkeliama  iš vieno vietos  į kitą, keitėsi ir bibliotekos darbuotojai.
Ilgesnį laiką Kužių bibliotekoje dirbo Michalina Kildišienė, Janina Songailienė, Dalia Liutkuvienė.
Nuo 1996 m. bibliotekoje dirba Nijolė Viktoravičienė, nuo 2018 m. bibliotekoje dirba ir Rita Bielskiene.

Skaityti daugiau: biblioteka.w3.lt/kuziai/

vov1

Voveriškių bibliotekai 50

VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOS 50 METŲ VEIKLOS JUBILIEJUS

Voveriškių biblioteka įkurta 1967 m. rugpjūčio 1 d. Laikinai įrengta sename gyvenamajame name.
Pirmoji bibliotekininkė buvo G. Kalinauskaitė. Bibliotekos fondą sudarė 1207 dokumentai, skaitė 140 skaitytojų.
1968–1983 m. bibliotekoje dirbo Matilda Lukošiūnaitė-Pieškuvienė.
1969 m. biblioteka perkeliama į naujas patalpas – Voveriškių kultūros namų antrąjį aukštą. Trys kambariai atiduoti bibliotekai. Prasidėjus privatizacijai šis pastatas buvo parduotas. Bibliotekai padėjo mokykla, davė vieną kambarį pagalbiniame mokyklos pastate.
1995 metais biblioteka perkeliama į buvusio vaikų darželio pirmąjį aukštą.
2004 metais pastatas buvo renovuotas. Jame įrengtas II mokyklos korpusas. Biblioteka perkeliama į 2 aukštą, kur yra ir dabar.

Skaityti daugiau: biblioteka.w3.lt/voveriskiai/2/

gilaiciai1

Gilvyčių bibliotekai 70

ŠVENTINĖ POPIETĖ „LAIKO, ŽMOGAUS IR ŽODŽIO SĄSKAMBIS“ GILVYČIŲ BIBLIOTEKOJE, SKIRTA GILVYČIŲ BIBLIOTEKOS 70-MEČIUI

Tarybų Lietuvos enciklopedijoje (Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985, t. 1, p. 615) rašoma, kad Gilvyčių biblioteka įkurta 1956 metais. Pradėjus rinkti medžiagą metraščiui paaiškėjo, kad pirmoji biblioteka (klubas-skaitykla) įsteigta 1947 metais Paviekių kaime, mokyklos patalpose. Šis kaimas yra Gilvyčių bibliotekos mikrorajone. Pirmasis bibliotekininkas V. Barzinskas knygas (apie 250 egz.) atsivežė iš Kurtuvėnų apylinkės su arkliais. Taip pamažu ir pradėjo kurtis biblioteka. Bet pagal jo pasakojimą, kurį teko užrašyti dar V. Barzinskui gyvam esant, knygų buvę nedaug. Daugiau dėmesio buvo skiriama žmonių suėjimams, laisvalaikio praleidimui, nes tai buvo vienintelė susibūrimo vieta kaimo žmonėms. Tuo metu fondai buvo uždari. Klubas-skaitykla gaudavo nemažai laikraščių ir žurnalų, kurie buvo skaitomi garsiniu būdu. Tuomet nedaugelis kaimo žmonių mokėjo skaityti.
Netrukus klube-skaitykloje susibūrė dramos būrelis, tautinių šokių, net kaimo kapela. V. Barzinskas bibliotekoje dirbo  iki 1955 m. Po jo dirbo žmona Kazytė Barzinskienė.

Skaityti daugiau: biblioteka.w3.lt/gilvyciai/

 

 

 

Kategorijos Virtualios Parodos
Pasidalinti įrašu
  • 1,384
VAIKŲ PIEŠINĖLIAI KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE
LITERATŪRINĖ POPIETĖ BUBIŲ BIBLIOTEKOJE

1 Comment