Paskelbta  Geg 31, 2019

BIRŽELIO MĖNESIO RENGINIAI (2019 M.)

RENGINIAI IR PARODOS
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
STRUKTŪRINIUOSE TERITORINIUOSE PADALINIUOSE
2019 M. BIRŽELIO MĖNESĮ

AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKA

■ 3 d. – AUKŠTELKĖS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Juozo Tumo-Vaižganto biografija“, skirta Juozo Tumo Vaižganto metams (veiks iki 07-01).

 BAZILIONŲ BIBLIOTEKA

■ 4 d. 12.30 val. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – skaitymo valandėlė vaikams „Vasarėlė su knygele“.

■ 5 d. – BAZILIONŲ BIBLIOTEKOJE – pieštų mandalų paroda „Spalvų pasaulis“ (veiks iki 06-22).

 BRIDŲ BIBLIOTEKA

■ 8 d. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaulių rajono Gruzdžių vaikų socializacijos centro auklėtinių ir mokytojo A. Milašausko kūrybinių darbų paroda (veiks iki 07-13).

■ 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 25, 26 d. 15–17 val. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE – užsiėmimų popietės „Atverk duris vasarai“.

 BUBIŲ BIBLIOTEKA

■ 10 d. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Gyvenimas – tai bėgantis šešėlis“ (Viljamui Šekspyrui – 455) (veiks iki 06-30).

■ 17 d. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Netikėdamas savimi, genijum nebūsi“ (Onorė de Balzakui – 220) (veiks iki 06-30).

■ 20 d. 11 val. – BUBIŲ BIBLIOTEKOJE – garsiniai skaitymai moksleiviams „Kada prasideda vasara“ (Iš renginių ciklo „Vasara su knyga“).

 GILAIČIŲ BIBLIOTEKA

■ 28 d. 18 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GILAIČIŲ FILIALO SAUGINIŲ SALĖJE – Sauginių krašto šviesuolės, visuomenininkės Janinos Butnorienės asmeninių relikvijų parodos pristatymas. Rengėjai Gilaičių biblioteka, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Gilaičių filialas. (Paroda veiks iki rugpjūčio 9 d.)

■ 30 d. 13 val. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – kūrybinės dirbtuvėlės „Piešimas ant šilko“. Edukatorė Zita Volkvičienė.

 GINKŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d.– GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Iš Šiaulių krašto lobynų: legendos ir padavimai“, skirta Vietovardžių metams (veikia nuo 05-02 iki 07-01).

■ 4 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – mėgstamų vaikų knygelių paroda „Knygos vaikams gali linksminti, jaudinti, pavergti“ (veiks iki 08-31).

■ 5 d. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – Ginkūnų S. ir Vl. Zubovų mokyklos mokinių kūrybos darbų paroda „Parašyk man laišką“ (veiks iki 08-31).

■ 11 d. 10.30 val. – GINKŪNŲ SKVERE – skaitymai vaikams „Vasara su knyga ir gyvūnu“, skirta skaitymo iššūkiui „Vasara su knyga“. Organizuoja Ginkūnų biblioteka.

■ 13 d. 8.30 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOS senjorų klubo „Gabija“ pažintinė-kultūrinė išvyka „Susipažinkime su Žemaitija“, skirta Žemaitijos metams“. Organizuoja Ginkūnų biblioteka.

■ 20 d. 11 val. – GINKŪNŲ BIBLIOTEKOJE – pažintinė valandėlė vaikams „Interaktyvios knygos: ir knyga, ir animacija viename!“.

 GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKA

■ 5 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – vaikų piešinių paroda „Vaikų svajonių šalis“ (veiks iki 06-30).

■ 10 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Sibire, tremtinių žeme…“, skirta Gedulo ir vilties dienai (veiks iki 06-17).

■ 11 d. 16 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Mandala – sielos gelmių piešinys“.

■ 17 d. 9.30 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – popietė vaikams „Knygų pintinėlė“.

■ 17 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Supyniau žolynų vainiką“, skirta Rasos ir Joninių dienai (veiks iki 06-28).

 KAIRIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Pasivaikščiojimai po Kairius“, skirta Vietovardžių metams (veiks iki 12-10).

■ 1 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos moksleivių dailės darbų, vykdant projektą „Mano žymė pasaulio drobėje…“, paroda (veiks iki 07-01).

■ 10 d. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Su Lietuva širdyje“, skirta Gedulo ir vilties dienai (veiks iki 06-28).

■ 14 d. 17 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – susitikimas su žurnaliste Rūta Janutiene ir knygos  „Ir saugok mus nuo pikto“ pristatymas.

 KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKA

■ 3 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Joninių žolynų brydė“, skirta Rasos ir Joninių dienai (veiks iki 06-28).

■ 3 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Vienišas karys mūšio lauke“ (Jakovui Kanovičiui – 90) (veiks iki 06-28).

■ 3 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – tekstilininkės, tautodailininkės Dalios Poškienės dekupažo technika dekoruotų dirbinių virtuvei paroda „Elegantiškas skonis“ (veiks iki 06-28).

■ 4 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Foto meno erdvėje – Ritos Norvilaitės personalinė darbų paroda „Aš stoviu prieš tave nuoga…“ (veiks iki 07-30).

■ 5 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Interaktyvioje erdvėje – Šiaulių rajono Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ ugdytinių piešinių ir kūrybinių darbų paroda „Dūzgia sode vabalai“, skirta Pasaulinei aplinkos dienai (veiks iki 06-28).

■ 10 d. 10 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – netradicinis mokymasis, mokytojų kartu su mokiniais „Mano miestas – mano mokymo(si) erdvė“. Rengėjai: Kuršėnų Vytauto  Vitkausko biblioteka ir Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras.

■ 11 d. 10–13 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – netradicinės pamokos, panaudojant interaktyvų stalą-lentą, dalyvauja Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai.

■ 11 d. 13 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Ebru menas – tapymas ant vandens“, dalyvauja Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokiniai.

■ 14 d. 16.30 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – kūrybinės dirbtuvės „Šeimos vakaras su Lego“, pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“ .

■ 17 d. 10–13 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – netradicinės pamokos, panaudojant interaktyvų stalą-lentą, dalyvauja Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai.

■ 20 d. 14 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – „Robotikos užsiėmimas su Lego Mindstorms EV3 konstruktoriais“, pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“.

■ 21 d. 18 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKA organizuoja Daugėlių, Pušyno ir Sodžiaus gatvių sankirtoje Kuršėnuose – „Oficialus lauko bibliotekėlių pristatymas Kuršėnų miesto bendruomenei. Lauko edukacijos, žaidimai, estafetės“.

 KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS

■ 1 d.– KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – spaudinių paroda „Diena, pakeitusi visos Lietuvos likimą“, skirta Gedulo ir vilties dienai (veiks iki 06-28).

■ 3 d.– KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – piešinių paroda „Piešiu savo skambią, spalvotą vaikystę“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai (veiks iki 08-02).

■ 14 d. 16 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – bibliotekos vaikų klubo „Smalsučiai“ užsiėmimas.

■ 26 d. 15 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Kino erdvėje – Kino seansas 7–11 metų vaikams.

 KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 3 d. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Pasitinkant vasarėlę“, skirta Vasaros skaitymams (veiks iki 08-30).

■ 11 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – valandėlė-susitikimas su Romualdu Baltučiu „Kur pradingo Cingu-Lingas“.

■ 27 d. 10 val. – KURTUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – valandėlė priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo ugdytiniams „Saulė šypsenas dalina“, skirta Vasaros skaitymams.

 KUŽIŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – Kužių lopšeliodarželio „Vyturėlis“ priešmokyklinio ugdymo „Boružiukų“ grupės vaikų piešinių paroda „Už vaikystės lango“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. (veiks iki 06-29).

■ 4 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE –spaudinių paroda „Iškilūs žemaičiai ir jų darbai“, skirta Žemaitijos metams (veiks iki 06-29).

■ 17 d. 17.30 val. – KUŽIŲ SENIŪNIJOS SALĖJE – susitikimas su žurnaliste Rūta Janutiene ir knygos  „Ir saugok mus nuo pikto“ pristatymas. Organizuoja Kužių biblioteka.

 MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKA

■ 4 d. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – paroda „Žemaitija, kokios dar nematėme“, skirta Žemaitijos metams (veiks iki 06-27).

■ 4 d. 15 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – popietė-viktorina jaunimui  „Neatpažintoji Žemaitija“, skirta Žemaitijos metams (veiks iki 06-27).

■ 5–7, 10–14, 17–21 d. nuo 15 iki 17 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – užsiėmimų popietės „Stalo žaidimai“.

■ 27 d. 14 val. – MEŠKUIČIŲ BIBLIOTEKOJE – susitikimas su knygų vaikams rašytoja, iliustruotoja Lina Žutaute ir jos knygų pristatymas.

NAISIŲ BIBLIOTEKA

■ 11 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kai mus trėmė iš namų“, skirta Gedulo ir vilties dienai (veiks iki 06-25).

■ 12 d. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda vaikams „Apie knygų personažus ir kitus netikėtumus“ (Kęstučiui Kasperavičiui – 65) (veiks iki 06-26).

■ 13 d. 12 val. – NAISIŲ BIBLIOTEKOJE – garsinių skaitymų popietė „Skaitymo estafetės“.

 RAUDĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d.– RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Kalba – idėjos, jausmo, minties įsikūnijimas“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (veikia nuo 05-07 iki 06-05).

■ 3 d. – RAUDĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Laimingas vaikystės pasaulis“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. (veiks iki 07-01).

 RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 7 d. 16 val. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – garsinis skaitymas „Reikia knygos šildančios sielą“, skirta akcijai „Vasara su knyga“.

■ 11 d. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Gyva tautos atmintis“, skirta Gedulo ir vilties dienai (veiks iki 06-21).

■ 27 d. 15 val. – RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKOJE – užimtumo valandėlė „Ebru meno paslaptys“.

 ROMUČIŲ BIBLIOTEKA

■ 5 d. 16 val. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – garsinis skaitymas „Skaitymas – atostogos, džiaugsmas, malonumas“, skirta akcijai „Vasara su knyga“.

■ 12 d. – ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Išvežti gyvenimai ir likę randai“, skirta Gedulo ir vilties dienai (veiks iki 06-21).

 ŠAKYNOS BIBLIOTEKA

■ 1 d. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – Sigitos Damanskienės fotografijų paroda „Mano mamos gėlių darželis“ (veikia nuo 05-06 iki 06-06).

■ 3 d. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – rekomenduojamų spaudinių vaikams paroda „Vasara, knyga ir aš…“ (veiks iki 07-01).

■ 14 d. 10 val. – ŠAKYNOS BIBLIOTEKOJE – žygis „Partizanų keliu: Mikutaičiai-Skobiškis“, skirtas Gedulo ir vilties dienai. Rengėjai ir partneriai: Šakynos bendruomenė, seniūnija, mokykla, Šakynos biblioteka.

 VARPUTĖNŲ BIBLIOTEKA

■ 16 d. 13 val. – VARPUTĖNUOSE – Šventė, skirta Varputėnų šauliams atminti (13 val. Varputėnų kapinėse šaulių atminimo pagerbimas, 14 val. Šv. Mišios, 15 val. paminklinio akmens atidengimas, 16 val. tradicinė vakaronė, vaišės) Organizuoja Varputėnų biblioteka.

 VERBŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – knygų skirtukų paroda „Skirtukas mylimiausiai knygai“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai (veikia nuo 05-04 iki 06-11).

■ 1 d.– VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – naujų knygų paroda „Išsirink ir paskaityk“ (veikia nuo 05-15 iki 06-15).

■ 11 d. – VERBŪNŲ BIBLIOTEKOJE – spaudinių paroda „Traukinio vagonais į nežinią“, skirta Gedulo ir vilties dienai (veiks iki 06-29).

 ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKA

■ 1 d. 12 val. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė vaikams „Tegul vaikų svajonės pildosi“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai.

■ 10 d. 15 val. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – popietė vaikams „Tegul vaikų svajonės pildosi“.

■ 10 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – knygų paroda „Pradėk vasarą su knyga“ (veiks iki 06-14).

■ 17 d. – ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE – senų fotografijų paroda „Žadžiūnų kaimo žmonės“ (veiks iki 06-28).

 

 

Kategorijos Renginiai
Pasidalinti įrašu
  • 948
DARŽELINUKAI SUSIPAŽINO SU BIBLIOTEKININKO PROFESIJA
TURININGA BIBLIOTEKININKŲ KELIONĖ

Nėra komentarų