Paskelbta  Gru 13, 2016

BIBLIOTEKŲ METAI – IŠSKIRTINIAI IR TURININGI

Besibaigiantys 2016 m. Šiaulių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai (ŠRSVB) buvo išskirtiniai. Visų pirma todėl, kad šie metai Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu buvo paskelbti Bibliotekų metais, o antra – šiemet mūsų biblioteka, apjungianti 26 teritorinius padalinius, pažymi 65-ąsias metines. Per ilgą savo veiklos laikotarpį mes nuolat teikėme kultūrines, švietimo ir informacines paslaugas rajono gyventojams – skatindami skaitymą ir kūrybiškumą, ugdėme ir lavinome bendruomenę, mokydami kompiuterinio raštingumo atvėrėme jai žinių, informacijos ir kultūros pasaulį, tuo prisidėdami prie išsilavinusios visuomenės kūrimo bei socialinės atskirties mažinimo. Kasmet ŠRSVB suorganizuoja per 900 informacinių, kultūrinių, šviečiamojo pobūdžio žodinių ir vaizdinių renginių, joje apsilanko apie 62 000 lankytojų, turi daugiau kaip 300 tūkst. egz. įvairios periodikos, literatūros ir kraštotyros dokumentų fondą.
Deja, kai kurių bibliotekos padalinių materialinė bazė silpnoka, bet nuolat stengiamės pagal galimybes ją gerinti. Maždaug pusė rajono bibliotekų veikia tik dalimi etato, patalpos mažos ir nejaukios, nepakankamai šildomos, nors Šiaulių rajono  taryba stengiasi sudaryti kuo optimalesnes veiklos ir finansavimo sąlygas. Jau greitu laiku, atlikus pastatų remontą, dvi kaimo bibliotekos (Verbūnų, Naisių) bus perkeltos į naujas erdves su geresnėmis darbo sąlygomis. Tikimės, kad neužilgo ir pati biblioteka  įsikurs naujose patalpose Kuršėnuose, kurios pastato projektas neseniai buvo pristatytas miesto visuomenei. Belieka tik surasti finansavimo šaltinius…
Na, o 2016–Bibliotekų metais, kurių šūkis ,,Stiprios bibliotekos – stiprios bendruomenės“, mūsų biblioteka stengėsi padidinti įvaizdžio patrauklumą rajono gyventojams ir socialiniams partneriams, atskleisti jos teikiamų paslaugų plėtros ir naudos visuomenei galimybes. Dauguma per šiuos metus vykdytų veiklų buvo inovatyvios ir naujos, vykdytos ne tik Šiaulių rajone, bet ir už jo ribų. Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje eksponavome virtualias parodas „Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekai – 90“ ir „Kuršėnų biblioteka – lituanistikos atminties ir sklaidos vieta“, Šiaulių knygų mugėje 2016 ,,Skaityk – būk asmenybė“ pristatėme ne tik kūrybiškus, bet ir terapinius edukacinius užsiėmimus su smėlio ir šviesos staliukais, šviečiančiais molbertais ir kt.  Siekdami suaktyvinti bibliotekų ir bendruomenių ryšį, suartinti skirtingas knygų mylėtojų kartas, dalyvavome pirmojoje Nacionalinėje bibliotekų olimpiadoje, organizuotoje Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
Bibliotekų metais stiprinome bendradarbiavimą ir su kitais knygų rinkos dalyviais. Pirmą kartą Šiaulių rajone, Kuršėnuose vykusios šventės ,,Kuršėnai – puodžių sostinė“ metu suorganizavome Knygų mugę, į kurią pakvietėme Lietuvos mažųjų ir vidutinių leidėjų asociacijos leidyklas. Propagavome veiklas, skirtas skaitymui ir jo naudai aktyvinti. Dauguma rajono bibliotekų dalyvavo skaitymo skatinimo akcijoje ,,Lietuva skaito“, vaikų ir jaunimo skaitymuose ,,Vasara su knyga“, Metų knygos rinkimuose, literatūriniuose proto mūšiuose. Atskleisdami bibliotekos teikiamas daugialypes paslaugas vykdėme 11-os rūšių edukacinius ugdomuosius užsiėmimus: ,,Oliziukų“ („gyvų“ žaislų) gamyba“, ,,Teatrinės lėlės – kas tai?“, ,,Angeliukų gamyba“, ,,Smėlio ir šviesos staliukai“, ,,Šviečiantys molbertai“, „Užgavėnių kaukių gamyba“, ,,Advento papročiai. Snaigių karpymas“, ,,Velykinės puošmenos“ ir kt. Edukacinės veiklos tematika priklausomai nuo metų laiko šiek tiek keičiasi ir vis pasipildo kūrybingomis mintimis.
2016-ieji metai bibliotekai buvo turtingi ir projektine veikla. Vykdyta 10 projektų, kurių metu sukurdami akvariumą ar personažų šėlsmą siekėme skatinti skaitymą ir kūrybiškumą; prisimindami senelių žaislų dėžes arba lygindami senąjį Kuršėnų fotopaveldą su dabartimi, mes domėjomės savo krašto istorija, ugdėme bendruomeniškumą ir savanorystę. Didžiausios apimties projektas „Verslo ir amatų akademija“, tikimės, paskatins jaunimo verslumą. Jo rezultate šešiose bibliotekose (Raudėnų, Kužių, Meškuičių, Kuršėnų Vytauto Vitkausko, Kairių, Gruzdžių Augustino Griciaus)  įkurti mini biurai pradedantiems verslą, trijose (Gruzdžių Augustino Griciaus, Meškuičių ir Kužių bibliotekose) – naujos Info erdvės mokymams ar pomėgiams vystyti, juose sukurtos inovatyvios bibliotekos paslaugos, kurios padeda atspindėti bibliotekos progresą. Mini biurų darbo vietos yra aprūpintos baldais, kompiuterine įranga ir grafinio dizaino programa, verslo pradmenų informacine bei mokymo literatūra.  Kiekvienas projektas buvo svarus, tačiau norėčiau plačiau papasakoti apie keletą iš jų.
Siekdami pagerinti Šiaulių rajono viešosios bibliotekos padalinių reklamą ir jų įvaizdžio sklaidą, vykdėme projektą „Pamatykim kiekvieną nepastebėtą kaimo biblioteką“. Jo metu kiekvienai bibliotekai pagaminti nauji inovatyvūs lauko reklamos stendai su LED apšvietimu yra ne tik tekstiniai, bet ir su bibliotekos logotipu, teikiamų paslaugų piktogramomis, QR kodo vaizdu, kuriame užkoduotas interneto svetainės adresas, informacija apie jos darbo laiką.
Siekdami ugdyti jaunimo kraštotyrinius gebėjimus ir skatinti patriotiškumą, vykdėme projektą „Susipažinkim su Šiaulių rajonu kitaip“. Jo metu 15-os vietovių bibliotekininkai kartu su jaunimu  kūrė Šiaulių rajono istorinių, ar gamtos, kultūros paminklų lankytinų turistinių vietų virtualius maršrutus, panaudojant jaunimo mėgstamą kompiuterinį žaidimą Actionbound. Išbandyti šiuos turistinius maršrutus galite čia:  https://en.actionbound.com/bounds
Džiaugiuosi darbščiais ir kompetetingais bibliotekos darbuotojais, be kurių nuoširdaus ir atsakingo darbo neįsivaizduojama bibliotekos šiandiena ir perspektyvos. 2016 metais Gruzdžių Augustino Griciaus bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė Jurgita Jasiškytė tapo Metų kultūros darbuotojo premijos laureate. Tai svarbus ir reikšmingas mūsų kolegės darbo įvertinimas. Didžiuojamės, kad bibliotekos kolektyve dirba tokia kūrybinga ir išradinga kultūros darbuotoja.
Bibliotekos vykdoma veikla glaudžiai siejasi su socialine partneryste. Džiugu, kad turime gausų bičiulių, partnerių, bibliotekos globėjų ratą. Nuoširdžiai dėkoju jiems už glaudų bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad ir ateityje bibliotekos vaidmuo, aktualumas ir įtaka rajono žmonėms dar ilgai išliks svari. Kurkime inovatyvią, šiuolaikišką biblioteką kartu. Būkime atviri pokyčiams, nesustokime praeityje. Nepraraskime tai, ką suradome ir sukūrėme bendromis pastangomis. Savo kompetencijas, kūrybiškumą ir drąsias idėjas nukreipkime į ateitį, nepristikime drąsos ir energijos joms įgyvendinti.
Norėtume pakviesti visus mūsų skaitytojus, bičiulius, partnerius ir kolegas į baigiamąjį Bibliotekų metų renginį ,,Atminties takais“, kuris įvyks 2016 m. gruodžio 16 d. 14 val. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos salėje (Aušros al. 21, Šiauliai). Renginyje pristatysime filmą ,,Atminties takais“, skirtą bibliotekos 65-erių metų veiklos raidai paminėti. Tikimės, kad savo prisiminimais renginyje pasidalins visos bibliotekos veiklą kuravusios vadovės.

Ingrida Klupšaitė,
Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė

 

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 1,844
PROJEKTAS „BIBLIOTEKOS PAŽANGAI 2“ IR JO PAMOKOS
LITERATŪRINIS PROTMŪŠIS RAUDĖNUOSE

Nėra komentarų