Paskelbta  Rgp 14, 2018

ALEKSANDRAS VITKUS, CHAIMAS BARGMANAS. HOLOKAUSTAS ŽEMAITIJOJE

Holokaustas Žemaitijoje : enciklopedinis žinynas / Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 487, [1] p. : iliustr., žml. ; 25 cm + 1 vaizdo diskas (DVD). – Taip pat vartojama antr.: Holokaustas: blėstanti praeitis. – Priedo antr.: Holokaustas: blėstanti praeitis. – Bibliogr. sk. gale. – Asmenų ir vietovių r-klės: p. 460-487. – Tiražas 600 egz.. – ISBN 978-5-420-01777-7 (įr.)

Prieš kelerius metus knygos „Holokaustas Žemaitijoje“ autoriai ėmėsi smulkiai aprašyti žydų žudynes Žemaitijoje, kol dar yra gyvų šių įvykių liudininkų. Pradėta nuo Žemaitijos regiono, nes jis mažiausiai tyrinėtas. Žemaitijos regioną sudaro 6 apskritys ir Klaipėdos kraštas. Autoriai rinko medžiagą apie Kretingos (12 valsčių), Mažeikių (8 valsčiai), Raseinių (12 valsčių), Tauragės (13 valsčių), Telšių (9 valsčiai) apskritis, Šiaulių apskrities vakarinę dalį (10 valsčių), taip pat Klaipėdos kraštą. Apimta apie 70 vietovių, kuriose vyko žydų žudynės ir pastatyti paminklai.

Surinkta daug medžiagos, patikslintos žudynių datos, aplinkybės, identifikuotos žudynių vietos. Renkant medžiagą buvo vykstama į žudynių vietą, ieškomi ir apklausiami liudininkai, fiksuojama bet kokia žinutė apie žudynes. Peržiūrėti straipsniai, išspausdinti tų rajonų laikraščiuose, interneto puslapiuose.

Šiandien galima naudotis archyvais ir tai sudarė sąlygas tiksliai identifikuoti nužudytųjų skaičių, baltaraiščius, dalyvavusius žudynėse, ir kita. Autoriams teko rinkti medžiagą ir iš Izraelyje gyvenančių žydų, kurie tiesiogiai patyrė holokausto siaubą. Naudotasi ir Izraelyje išleistomis knygomis – „Encyclopedia of Jewish Communities. Lithuania“ 1996, „Memorial Book of Skuodas (Lithuania)“, 1948, – ir kitais. Daug naujų faktų rasta videomedžiagoje, kurioje buvo įrašyti dar gyvų žydų liudijimai.

Iš gausios medžiagos – knygų, straipsnių, videoįrašų, bylų, esančių archyvuose, – padaryta žydų žudynių sintezė. Taigi ši knyga „Holokaustas Žemaitijoje“ yra pirmas išsamus tyrimas apie Žemaitijos regiono žydų bendruomenės žūtį. Prie jos pridėtas dokumentinis videofilmas „Blėstanti praeitis“ (DVD, titrai anglų kalba, trukmė 30 min.) apie užmirštas žydų žudynių vietas.

Iš knygos „Pratarmės“ (p. 6-7): Lietuvos istorija kaip mozaika susideda iš džiugių ir linksmų, žiaurių ir nelemtų įvykių. Tačiau yra dalykų, kurie istorijai nemalonūs. Vienas jų – 1941 m. holokaustas. Tai vienas dramatiškiausių XX a. Lietuvos, kaip ir Europos, istorijos puslapių. Tačiau geriau vieną kartą išgirsti visą tiesą, kad niekas negalėtų priekaištauti, jog lietuviai nori tai užmiršti, o žydai žinotų, jog nėra pamiršti.

Kolektyvinės atsakomybės negali būti – visi negalime atsakyti už praeitį ir holokaustą. Tačiau yra istorinė atsakomybė, kurios ribos – gerokai platesnės, apie žydų genocidą kalba Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų daktaras Hektoras Vitkus. Tad būtina pažinti holokausto istoriją, suprasti jos esmę ir priežastis.

Knygos autorius Aleksandras Vitkus (g. 1946 m. Kaune), medicinos mokslų daktaras, Lietuvos istorijos chronologas, visuomenės veikėjas. 1970 m. baigė Kauno medicinos institutą, (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU), 1980–1990 m. šio instituto Histologijos katedros vyr. dėstytojas.
Nuo 1990 m. – LSMU Histologijos katedros docentas, nuo 2006 m. – Histologijos ir embriologijos katedros profesorius.

Lietuvos ir užsienio spaudoje paskelbė daugiau kaip 200 straipsnių histologijos ir embriologijos temomis. Kelių monografijų autorius. Parašė istorijos veikalus Vaišvilkas. Lietuvos didysis kunigaikštis (1996), Lietuvos istorijos įvykių chronologija (4 kn., 1996–2004), Rainių žudynių budeliai – prieš ir po… (2008), apie 30 straipsnių holokausto tema.
Kartu su kūrybine grupe kaip režisierius ir scenaristas sukūrė 11 dokumentinių videofilmų.

Knygos autorius Chaimas Bargmanas (g. 1951 metais Kaune). 1968 m. eksternu baigė S. Nėries vidurinę mokyklą Kaune. 1973 m. Kauno politechnikos institute įgijo inžinieriaus matematiko specialybę.

Dirbo Kauno įmonių skaičiavimo centruose programuotoju, 1988–1991 m. inžinieriumi energetiku, nuo 1992 m. dirba turizmo srityje gidu.

Daug metų tyrinėjo holokaustą Lietuvoje. Šia tema parašė mokslinių ir populiarių straipsnių.

 

 

Knygos pavadinimas „Holokaustas Žemaitijoje“ neatsitiktinis. Tai enciklopedinis žinynas apie žydų žudynes šiame regione, visiems sušaudytiems Žemaitijos žydams skirtas rašytinis paminklas, kuriuo reiškiama pagarba nužudytiems gentainiams.

KNYGOS TURINYS

 

Kategorijos Albumai. Bibliografijos naujienos. Retos knygos.
Pasidalinti įrašu
  • 1,827
GEDIMINAS KULIKAUSKAS. LIETUVIO KODAS : ĮPROČIAI IR BŪDAS SENOVĖS LIETUVIO PRIEŠ 100 METŲ
GINKŪNŲ BIBLIOTEKOS SPAUDINIŲ PARODOS KODAS – GĖLĖ

Nėra komentarų