Paskelbta  Geg 27, 2016

2016 birželis

06.01 – TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA;

85m., kai gimė Aušra Marija SLUCKAITĖ-JURAŠIENĖ, prozininkė, dramaturgė, kritikė, vertėja (1931);

06.03 – SĄJŪDŽIO DIENA;

06.04 – TARPTAUTINĖ AGRESIJOS PRIEŠ VAIKUS DIENA;

06.05 – TĖVO DIENA;

PASAULINĖ APLINKOS DIENA;

95 m., kai gimė Vytautas MAČERNIS, poetas (1921—1944);

06.08 – PASAULINĖ VANDENYNŲ DIENA;

80 m., kai gimė Juozas APUTIS, prozininkas, vertėjas (1936—2010);

06.14 – GEDULO IR VILTIES DIENA;

205 m., kai gimė Harriet BEECHER STOWE (Harieta BIČER STOU), amerikiečių rašytoja (1811—1896);

06.15 – OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENA;

06.17 – PASAULINĖ KOVOS PRIEŠ DYKUMĖJIMĄ IR SAUSRĄ DIENA;

06.22 – 160 m., kai gimė H. Rider HAGGARD (Henris Raideris HAGARDAS), anglų rašytojas (1856—1925);

06.23 – BIRŽELIO SUKILIMO DIENA;

110 m., kai gimė Antanas VAIČIULAITIS, prozininkas, poetas, kritikas, vertėjas (1906—1992);

06.24 – RASOS IR JONINIŲ DIENA;

06.26 – TARPTAUTINĖ DIENA KOVAI SU NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMU IR NELEGALIUS JŲ PLATINIMO KELIUS;

TARPTAUTINĖ DIENA PRIEVARTOS AUKOMS PAREMTI;

06.30 – 105 m., kai gimė Czesław MIŁOSZ (Česlovas MILOŠAS), lenkų rašytojas, 1980 m. Nobelio literatūros premijos laureatas (1911—2004);

ŠVENČIŲ DIENOS
ATMINTINOS DIENOS  

Kategorijos Įžymios Datos
Pasidalinti įrašu
  • 2,050
SEMINARAI, SKATINANTYS VARTOTOJŲ ENERGETINĮ RAŠTINGUMĄ
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME PAGERBTI AKTYVIAUSI ŠIAULIŲ RAJONO SKAITYTOJAI

Nėra komentarų