Paskelbta  Rgs 04, 2019

ŽYGIS-AKCIJA „IŠ GILAIČIŲ – Į VAIŠNORIŲ IR ŠOBLIŠKIŲ KAIMUS“

Paskutinę vasaros dieną, rugpjūčio 31-ąją, prie Gilaičių bibliotekos rinkosi vaikai, jaunimas bei vyresnieji kaimo gyventojai. Buriavosi ne šiaip sau, o pasiruošę žygiui-akcijai po išnykusius, Gilaičių apylinkėse esančius, Vaišnorių ir Šobliškių kaimus.

Įsijungdami į Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vykdomą projektą „Šiaulių rajono nykstančių ir išnykusių kaimų istorijos“, Gilaičių bibliotekininkė Rita Bielskienė, Kužių gimnazijos istorijos mokytoja Violeta Laurutiene ir bibliotekos savanoris Augustas Jasiūnas vasaros metu rinko kraštotyrinę medžiagą apie du buvusius kaimus ir jų gyventojus. Besidalinant surinkta informacija, kilo mintis pastaruosius kaimus ir juose gyvenusius žmones pagerbti pažymint vietoves pagamintomis atminties lentelėmis. Šiai akcijai pritarė ir Kužių seniūnijos seniūnė Jolanda Rudavičienė, kuri organizavo lentelių gamybą ir mielai prisijungė prie renginio dalyvių.

Puikiai nusiteikusi Gilaičių jaunuomenė, lydima Gilaičių bibliotekininkės Ritos Bielskienės, mokytojos Violetos Laurutienės, nužygiavusi tris kilometrus, pirmiausia pasiekė Vaišnorių kaimą. Ūkininkas Arvydas Pakamanis, kuris, kaip pats sakė, Vaišnoriuose basas būdamas vaikas bėgiojo, vyresniems žygio dalyviams suteikė geranorišką pagalbą atveždamas juos į renginio vietą, paruošdamas vietą atminimo lentelei įstatyti. Susitikimo dalyvius su projekto tikslais supažindino Gilaičių bibliotekos bibliotekininkė Rita Bielskienė, o Kužių gimnazijos istorijos mokytoja Violeta Laurutienė išsamiai papasakojo Vaišnorių kaimo istoriją, paminėjo priežastis dėl kurių kaimas išnyko. Kužių seniūnijos seniūnė pasidžiaugė dalyvių iniciatyvumu, ir šios akcijos sumanymu.

Po trumpos atokvėpio valandėlės ir bendrų pietų ant pievelės žygio dalyviai patraukė į kitą jau išnykusį Šobliškių kaimą, kuris nutolęs nuo Vaišnorių apie keletą kilometrų. Šis kaimas  taip pat buvo žygeivių įamžintas atminimo lentele. Senieji kaimo gyventojai noriai dalijosi savo prisiminimais, atsakinėjo į pateiktus vaikų klausimus. Keistas jausmas visus apėmė bestovint po gražuole pušimi, vienintele išlikusia kaimo liudininke. Sunku patikėti, kad tuščiuose, nukultų javų laukuose, kadaise stovėjo dešimtis sodybų, žmonės gyveno įprastą gyvenimą, o juos visus siejo tvirtas bendrystės jausmas.

Dėkojame Kužių seniūnei Jolandai Rudavičienei, kuri pasirūpino atminimo lentelėmis, buvusiam Vaišnorių kaimo gyventojui Arvydui Pakamaniui, atvežusiam į buvusių kaimų vietas senoles ir padėjusiam pastatyti atminimo lenteles, Kužių gimnazijos IIg klasės mokiniui Augustui Jasiūnui už parengtą video medžiagą.

Žygio-akcijos „Iš Gilaičių – į Vaišnorių ir Šobliškių kaimus“ aprašymą norime užbaigti Gilaičių bibliotekos savanorio Augusto Jasiūno viltinga mintimi: „Tikiu, jog mūsų padarytas darbas yra labai reikšmingas – tai pagarbos išraiška praeičiai, bei žymė ateičiai“.

Rita Bielskienė, Gilaičių bibliotekos bibliotekininkė;
Violeta Laurutienė, Kužių gimnazijos istorijos mokytoja

Aut. nuotraukos

Kategorijos Naujienos Svarbu
Pasidalinti įrašu
  • 888
ĮVYKĘ RENGINIAI. RUGSĖJIS (2019 M.)
MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ KURTUVĖNUOSE

Nėra komentarų