Paskelbta  Bal 30, 2018

ŽADŽIŪNŲ BIBLIOTEKOJE POPIETĖ „PLASNOK, POEZIJOS PAUKŠTE!“

Poezija yra knygos, į kurias tiesiame ranką, kai gera ar liūdna, arba, kai nėra kam tos rankos paduoti.

/ Marcelijus Martinaitis/

Balandžio 23–29 dienomis visoje Lietuvoje vyko 18-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė. Šios savaitės tema – „Kurkime mes ateitį kartu“.
2018 m. balandžio 26 d. 15 val. į Žadžiūnų bibliotekos organizuojamą poezijos popietę „Plasnok, Poezijos paukšte!“, skirtą Nacionalinei bibliotekų savaitei paminėti, rinkosi poezijos mylėtojai.
Popietėje dalyvavo Šiaulių rajono literatų asociacijos vadovė, Žadžiūnų bibliotekos globėja Nijolė Girniuvienė. Ji pristatė trečiąją Šiaulių rajono literatų asociacijos eilėraščių rinktinę „Rapsodija“ Asociacijos narės – Albina Budreckienė, Valerija Aleksandravičienė skaitė savo kūrybos eilės. Skambėjo buvusios kraštietės Zitos Šlapšytės-Petravičienės  kūrybos  eilės ir dainos. Janinos Povilaitienės kūrybos eiles skaitė Vilma Čiūdarienė. Irena Stonienė deklamavo rašytojo Justino Marcinkevičiaus eilėraštį „Baladė apie Ievą“.
Skambėjo eilės, viena už kitą skambesnės, sukeldamos įvairių emocijų. Tai išgyventos, išmylėtos, nuoširdžiai perteiktos eilės. Visos popietės metu netrūko jaukios nuotaikos ir nuoširdžių pašnekesių prie arbatos puodelio.

Ona Skirmantienė,
Žadžiūnų bibliotekos bibliotekininkė

Kategorijos Naujienos
Pasidalinti įrašu
  • 1,300
ROMUČIŲ BIBLIOTEKOJE PAMINĖTA NACIONALINĖ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ
RINGUVĖNŲ BIBLIOTEKA PAMINĖJO NACIONALINĘ BIBLIOTEKŲ SAVAITĘ

1 Comment